Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Jaarrekening en Jaarverslag 2015

 

Raadsvergadering Jaarrekening en Jaarverslag 2015 

Betoog Fractievoorzitter Rudy Reker 

7 september 2016

 

Voorzitter, dank u wel,

Geen enkel college of coalitie zal in het Jaarverslag van zichzelf zeggen – zo is ondertussen gebleken – dat zij een verkeerd beleid hebben gevoerd. In dit geval gaat het over het financieel beleid van de Gemeente Eindhoven over het jaar 2015, dat niet is wat het lijkt.

In de ‘Jaarstukken 2015’ schrijft het college meerdere keren, dat we 2015 kunnen afsluiten met een positief resultaat van € 15.9 miljoen euro. Maar is dat wel zo? Nee, voorzitter, dat is niet zo. Dat is een verkeerde conclusie. (Pag. 5-18-163)

Als het college uitgaat van begrotingscijfers die in 2014 met geleende cijfers en gelden sluitend is gemaakt, is er inderdaad op papier 15.9 miljoen euro over. Maar dat is toch geweldig nieuws zou je dan zeggen als je niet beter zou weten. Maar ook in deze Jaarrekening wordt hetzelfde schimmig trucje uitgehaald als vele jaren daarvoor. Het college gaat met de mogelijkheid in het BBV-besluit uit van de begrotingscijfers over 2015. (besluit, begroting en verantwoording)

Met deze werkwijze gaat niet alleen Eindhoven maar ook meerdere zo niet alle gemeenten en provincies in dit land in de fout. Of zoals Drs. Leo Verhoef als registeraccountant de raadsleden jaarlijks voor waarschuwt, dat deze constatering puur misleiding is. En de heer Verhoef staat daarin niet alleen. http://www.leoverhoef.nl/dossiers/eindhoven.html

Van in totaal 5 gerenommeerde registeraccountants, die mijn fractie destijds al samen met het Ouderen Appél hebben gecontacteerd, zeggen één voor één dat dit een onjuiste voorstelling van zaken is.

Veel gemeenteraadsleden, maar ook de media die niet of onvoldoende een balans kunnen lezen en begrijpen – want daar gaat het hierom – worden hierdoor op het verkeerde been gezet. Door het college wordt immers met trots een ‘positief’ resultaat gepresenteerd, wat de media vervolgens kritiekloos overneemt.

Voorzitter,

Als het college helder en duidelijk de Jaarcijfers over 2015 naar de raad en de burgers van deze stad wil communiceren, had zij moeten zeggen dat de Gemeente Eindhoven een voordelig resultaat heeft van € 15.9 miljoen euro op de destijds aangenomen BEGROTING. En dat het EIGEN VERMOGEN op het einde van het boekjaar 2015 met 28.5 miljoen euro is gedaald. M.a.w. het college heeft over 2015 een bedrag van 28.5 miljoen euro ingeteerd op het eigen vermogen. Dus een boekhoudkundig verschil van 44.4 miljoen euro. En dat noemen wij inderdaad misleiding van Eindhovense burgers.

En als u het nog niet weet voorzitter: Begrotingscijfers zijn heel wat anders dan het werkelijk behaalde resultaat in de balans. En het balans-resultaat is uiteindelijk waar het om draait en waar de burgers van deze stad het college op kunnen afrekenen.

Voorzitter tot slot,

Het is verontrustend om te zien dat de dalende trend in het eigen vermogen zich al vanaf 2005 gestaag voortzet. Eind 2015 kunnen wij dan ook constateren dat het vermogen van de Gemeente Eindhoven in 10 jaar tijd met 338 miljoen euro is teruggelopen. Gemiddeld ruim 33 miljoen euro per jaar.

Bij ongewijzigd financieel beleid zal de solvabiliteit de komende jaren nog verder dalen. Een gevaar wat het college – niet voor het eerst – ook onderkend, maar tot op heden niets mee heeft gedaan. Behalve doorgaan op deze heilloze weg, door jaarlijks meer geld uit te geven dan dat er binnenkomt. (Pag. 163)

Nog voor alle duidelijkheid voorzitter, de LPF-fractie pleit niet voor hogere gemeentelijke leges en belastingen, maar wel voor een beleid dat wij als stad Eindhoven structureel niet meer uitgeven dan dat er binnen komt.

Dank u wel.

 

Laat reactieformulier zien