Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvragen: Ook diversiteit kent heeft haar grenzen

 

27 september 2016 18-10-2016 Update: Met antwoord van B&W

Geacht college,

Onlangs heeft de stichting OVAA een brief gestuurd naar de organisatie van de Lichtjesroute. In deze brief vraagt zij of er meer diversiteit kan worden toegevoegd aan de lichtjesroute. Een van de voorbeelden die zij noemt is een lichtornament van een moslima met een hoofddoek in de lichtjesroute te plaatsen. De organisatie van de Lichtjesroute heeft hier al enthousiast op gereageerd. Zij staat open voor deze vorm van 'diversiteit'.

De LPF-fractie vindt het ongepast om een lichtornament van een moslima met een hoofddoek toe te voegen aan de lichtjesroute. Het is namelijk weer een vorm van islamisering van onze cultuur en tradities.

Het thema van de lichtjesroute is de bevrijding van Eindhoven op 18 september 1944. Een moslima heeft niets met deze geschiedenis te maken en een hoofddoek (hijab) is een geloofsuiting van de islam. Voor zover religieuze uitingen in het thema van de lichtjesroute zouden passen, dan mogen ook andere religies zeker niet ontbreken.
 
De lichtjesroute moet in het teken blijven staan van de bevrijding en vrijheid. Volgens de LPF heeft de islam helemaal niets met onze vrijheid te maken maar wel met onderdrukking, terreur en antisemitisme. Dit hebben we in Europa aan den lijve kunnen ondervinden afgelopen zomer. Vele doden en gewonden zijn er toen gevallen door terreuraanslagen uit naam van Allah. Daarom moeten er volgens onze fractie geen islamitische uitingen worden gebruikt in de traditionele lichtjesroute.

Dat brengt ons tot de volgende vragen.

1. Bent u op de hoogte dat de stichting OVAA middels een brief de organisatie van de Lichtjesroute om meer diversiteit heeft gevraagd, door een lichtornament van een moslima met hoofddoek in de route op te nemen?
http://www.studio040.nl/nieuws/38662-lichtjesroute-wellicht-vanaf-komend-jaar-meer-diversiteit.html
 
2. Bent u het met ons eens dat het ongepast is om islamitische uitingen toe te passen in onze traditionele lichtjesroute, omdat de islam niets met onze vrijheid te maken heeft en daarom niet in dit thema past? Zo nee, waarom niet?

3. Bent u het met ons eens dat de islamitische hoofddoek (hijab) niet thuishoort bij de lichtjesroute en de geschiedenis van onze bevrijding?

4. Bent u het met ons eens dat de lichtornamenten van de lichtjesroute vooral in het teken moeten staan van de bevrijding van Eindhoven op 18 september 1944 zodat de lichtjesroute traditioneel blijft?

Rudy Reker, Fractievoorzitter LPF Eindhoven
Tjerk Langman, Commissielid LPF Eindhoven

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hidjab

http://www.ovaa-eindhoven.nl/diversiteit-in-lichtjesroute/

http://www.ovaa-eindhoven.nl/

http://www.studio040.nl/nieuws/38757-lpf-geen-plek-voor-hoofddoekjes-bij-de-lichtjesroute.html

http://www.omroepbrabant.nl/?news/2552961163/LPF+verzet+zich+tegen+moslima-ornament+in+Lichtjesroute+ongepast.aspx 

http://www.dichtbij.nl/eindhoven/regio/artikel/4269605/fophef-over-moslimornament-in-lichtjesroute.aspx

http://www.studio040.nl/tv-gemist/fmu1dzn3H78-yt-commotie-om-plan-hoofddoekjes-in-lichtjesroute.html

Antwoord van burgemeester en wethouders

1. Bent u op de hoogte dat de stichting OVAA middels een brief de organisatie van de Lichtjesroute om meer diversiteit heeft gevraagd, door een lichtornament van een moslima met hoofddoek in de route op te nemen? Ja 2. Bent u het met ons eens dat het ongepast is om islamitische uitingen toe te passen in onze traditionele lichtjesroute, omdat de islam niets met onze vrijheid te maken heeft en daarom niet in dit thema past? Zo nee, waarom niet? Nee, wij zijn dit niet met de fractie van de LPF eens. Het is de verantwoordelijkheid van de organisatie van de Lichtjesroute om de inhoud van deze prachtige traditie vorm te geven. Het college is van mening dat dit bij de organisatie van de Lichtjesroute in goede handen is. 3. Bent u het met ons eens dat de islamitische hoofddoek (hijab) niet thuishoort bij de lichtjesroute en de geschiedenis van onze bevrijding? Nee, zie ook het antwoord op vraag 2. Daarnaast merken wij het volgende op: de ornamenten in de Lichtjesroute zijn van zeer uiteenlopende aard. Een flink deel heeft te maken met de bevrijding en de geschiedenis ervan. Het is echter ook al jaren zo dat er ornamenten in de Lichtjesroute zijn die op geen enkele manier een verband houden met de bevrijding. Zo is het Smurfendorp aan het Hendrik de Keyzerplein al jaren één van de trekpleisters in de route. Een directe link met de bevrijding ontbreekt hier. 4. Bent u het met ons eens dat de lichtornamenten van de lichtjesroute vooral in het teken moeten staan van de bevrijding van Eindhoven op 18 september 1944 zodat de lichtjesroute traditioneel blijft? Zie het antwoord op vraag 2 Eindhoven, 18 oktober 2016 

 

Laat reactieformulier zien