Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Burgerinitiatief verscheurd Kerkdorp Acht in tweeën

Raadsvergadering, 18 oktober 2016 

Voorzitter, dank u wel,

Op de eerste plaats wil ik het bestuur van de dorpsraad alsook de werkgroep ‘Vrienden Van De Dierenwei Acht’ complimenteren met het vele werk dat zij hebben gedaan en de tijd die zij hebben besteed aan het behoud van de dierenwei en/of het realiseren van een supermarkt in de dorpskern op Acht. Dit is burgerparticipatie in de breedste zin van het woord.

Tegelijkertijd zien wij dat burgerparticipatie, waar door beide partijen massaal op is ingezet, niet altijd tot een bevredigende oplossing leidt. Ook de bemiddelende rol van de wethouder heeft beide partijen niet dichter tot elkaar gebracht. Tegelijkertijd zien wij dat de uitslag van deze breed gedragen enquête het kerkdorp Acht in tweeën heeft gesplitst. De laatste mogelijkheid, via de motie van zojuist om er op korte termijn samen uit te komen is zojuist verworpen.

Voorzitter,

Er heerste in de naoorlogse jaren in deze stad een sloperswoede. Er is toen te rigoureus met cultuurhistorische gebouwen, straten, pleinen en het weelderige groen in deze stad omgegaan. Er is dan ook geen enkele stad in ons land waar de verontwaardiging over de vernietiging van cultureel erfgoed zo breed wordt gedragen als in onze stad. En dat moet een les zijn voor de toekomst.

Het centrum van Acht is een beeldbepalend gezicht van het laatste kerkdorp binnen de gemeente Eindhoven. Wij willen als LPF fractie, dat daar verantwoord mee wordt omgegaan.

Voorzitter,

Onze fractie heeft begrip voor beide standpunten. Maar gezien het voorafgaande hebben wij onze eigen afweging gemaakt en zullen dan ook het burgerinitiatief van de ‘Vrienden Van de Dierenwei Acht’ positief beoordelen en vóór het behoud van de dierenwei op Acht stemmen.

Dank u wel. Rudy Reker

Laat reactieformulier zien