Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Begroting Eindhoven 2017

Raadsvergadering 8 november 2016

Voorzitter, dank u wel, De begroting 2017 zoals deze voor ons ligt is een financiële uitwerking van de Kadernota die in juli jl. door de raad is aangenomen. In deze begroting worden de puntjes op de i gezet door het wensenlijstje aan te vullen met bedragen. Zowel de baten als de lasten zijn bij een gezonde begroting in evenwicht. Als dit niet het geval is moet men verder kijken of er minder kan worden uitgegeven om het evenwicht te herstellen. Echter onze gemeente kijkt daar niet naar maar pakt gewoon uit de reserves. Maar wat als de pot leeg raakt?

In onze gemeente is het ondertussen een verkeerde gewoonte geworden om jaarlijks vele miljoenen euro´s méér op te maken dan wat er binnenkomt. Om precies te zijn voor de twaalfde keer op rij – dus vanaf de begroting 2006 – moet dit college naar de bank om met geleend geld de begroting in evenwicht te brengen. En dat is zorgwekkend. Voorzitter,
Dit kun je niet ongestraft blijven doen. De schuldenpositie van de gemeente Eindhoven stijgt volgens deze begrotingscijfers met ruim 26 miljoen euro naar ruim 464 miljoen euro. Voor alle duidelijkheid voorzitter is het eigen vermogen van de gemeente Eindhoven eind 2016 slechts 191 miljoen euro, dat in 2017 nog verder zakt naar 185 miljoen euro. De gemeente Eindhoven dobbert op de BBV mogelijkheden. Als de Gemeente Eindhoven een bedrijf was had de bank door dit financieel wanbeleid de stekker er jaren geleden al uitgetrokken. Ik hoop dat het u wél duidelijk is voorzitter dat het eigen vermogen wat vastzit in onroerend goed en door deze onbezonnen leningen jaarlijks minder wordt, teneinde over twee á drie jaar in de buurt van artikel 12 status te komen. Zeker als er meerdere transacties zoals de verkoop van het TD gebouw met vele miljoenen euro’s verlies worden afgesloten. Het vooruitzicht dat de gemeente Eindhoven een gemeente wordt die door het Rijk onder financiële curatele wordt gesteld vanwege een structureel slechte financiële situatie is daarom niet ondenkbeeldig. Nee voorzitter,
Onze LPF fractie pleit niet voor een verhoging van de gemeentelijke belastingen. Wel vinden wij dat het bittere noodzaak is dat dit college de uitgaven beter in de hand houdt. Dan nog zal het voor de coalitie die in 2018 aantreedt een hele kluif worden en wellicht onmogelijk zijn om zonder tarief- en legesverhogingen een gezonde begroting te presenteren. Want niet alleen de rente, op dit moment ruim 10 miljoen per jaar, maar ook het geleende geld zal terugbetaald moeten worden met geld dat niet meer in deze stad kan worden geïnvesteerd. Bovendien komen er vanuit de ECB signalen dat de rente langzaamaan weer gaat stijgen. Voorzitter,
Het zal duidelijk zijn dat de fractie van de Lijst Pim Fortuyn deze begroting niet kan goedkeuren. Dank u wel.

Rudy Reker, fractievoorzitter

Laat reactieformulier zien