Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Kankerverwekkend rubbergranulaat op sportvelden is onverantwoord!

Eindhoven, 28 november 2016

Raadsvragen: Langer wachten op het verwijderen en vervangen van het rubbergranulaat is niet verantwoord

Met antwoord van het college

Geacht college,

Uit meerdere onderzoeken in binnen- en buitenland is gebleken dat bij de onderzochte kunstgrasvelden beangstigende hoeveelheden kankerverwekkende stoffen zijn aangetroffen zoals lood, zink, benzeen, olie en PAK’s. De concentraties van deze kankerverwekkende stoffen zijn per kunstgrasveld verschillend, afhankelijk van wat er in het rubbergranulaat is verwerkt.

Het is onvoorstelbaar dat autobedrijven en de bandenhandel - waar deze kankerverwekkende stoffen in dit product al 30 jaar geleden werden onderkend - de autobanden destijds al moesten behandelen en afvoeren als chemisch afval. Hoe verwonderlijk en verontrustend is het dan dat hetzelfde chemische afval de laatste jaren in hoeveelheden van 120 ton per sportveld (ca. 20.000 autobanden) daarover versnipperd wordt uitgestrooid.

Voor de Lijst Pim Fortuyn zijn de huidige onderzoeksresultaten zo alarmerend dat er maar één conclusie kan worden getrokken:

Eindhoven moet met onmiddellijke ingang af van het kankerverwekkende rubbergranulaat op de kunstgrasvelden! Het langer wachten op de uitkomsten van het RIVM is voor de gebruikers van deze sportvelden onverantwoord.

De meeste kunstgrasvelden in onze stad, zo niet alle kunstgrasvelden zijn eigendom van de Gemeente Eindhoven. Volgens de LPF is het college met de wetenschap van nu al verplicht om elk risico uit te sluiten en de gebruikers van deze kankerverwekkende granulaat-sportvelden niet in te zetten als proefkonijnen. De vreselijke ziekte kanker openbaart zich pas naar verloop van een aantal jaren. In de komende winterstop kunnen deze sportvelden worden voorzien van veilige gemalen kurk. Kurk is een goed, veilig en natuurlijk alternatief gebleken voor het huidige rubbergranulaat op de kunstgrasvelden.

Dat brengt ons tot de volgende vragen:

1. Wil het Eindhovens college met hetgeen zij nu al weet de verantwoording dragen dat tientallen of misschien wel duizenden sporters de komende jaren een vorm van kanker krijgen, doordat er door dit college te laat is gehandeld?

2. Is het college bereid om met ingang van de winterstop en in overleg met de sportverenigingen het spelen en trainen op deze kunstgrasvelden met rubbergranulaat te verbieden? Zo nee, waarom niet?

3. Hoeveel kunstgrasvelden met rubbergranulaat heeft de Gemeente Eindhoven?

4. Heeft het college al een offerte aangevraagd voor het verwijderen en vervangen van het rubbergranulaat en de levertijd voor het instrooien van de veilige kurk? Zo nee, waarom niet?

5. Is het college bereid om in de begroting een financiële dekking hiervoor te vinden?

 

Rudy Reker, fractievoorzitter

Tjerk Langman, commissielid

 

http://nos.nl/l/2145325

http://www.npo.nl/zembla/05-10-2016/VARA_101380445 

http://rivm.nl/Onderwerpen/R/Rubbergranulaat/Video_onderzoek_Rubbergranulaat/RIVM_onderzoek_rubbergranulaat

28/11 Studio 040

Antwoord van College van burgemeester en wethouders

1. Wil het Eindhovens college met hetgeen zij nu al weet de verantwoording dragen dat tientallen of misschien wel duizenden sporters de komende jaren een vorm van kanker krijgen, doordat er door dit college te laat is gehandeld?

Uit het onderzoek van het RIVM (december 2016) blijkt dat het gezondheidsrisico bij normaal gebruik van kunstgrasvelden verwaarloosbaar is. Het college ziet zodoende geen noodzaak om het gebruik van de velden te verbieden. Wel kan het college zich voorstellen dat ondanks de uitkomst van het onderzoek er onrust is blijven bestaan. De wethouder Sport heeft daarom de verenigingen gevraagd in hoeverre er nog behoefte is om verder in gesprek te gaan.

2. Is het college bereid om met ingang van de winterstop en in overleg met de sportverenigingen het spelen en trainen op deze kunstgrasvelden met rubbergranulaat te verbieden? Zo nee, waarom niet?

Nee, omdat het gezondheidsrisico bij normaal gebruik verwaarloosbaar is, ziet het college geen reden om het spelen op deze velden te verbieden. Uit het rapport: “In rubbergranulaat zitten heel veel verschillende stoffen, maar deze komen in zeer lage hoeveelheden uit de korrels vrij. Dat komt omdat de stoffen min of meer in het granulaat zijn “opgesloten”. Hierdoor is het schadelijke effect op de gezondheid praktisch verwaarloosbaar”. Wel gaat de wethouder Sport met de voetbalverenigingen in gesprek om hun reacties te horen naar aanleiding van de resultaten van het RIVM onderzoek.

3.Hoeveel kunstgrasvelden met rubbergranulaat heeft de Gemeente Eindhoven?

13 velden

4. Heeft het college al een offerte aangevraagd voor het verwijderen en vervangen van het rubbergranulaat en de levertijd voor het instrooien van de veilige kurk. Zo nee, waarom niet?

Nee, zie antwoord op vraag 2. De uitkomsten van het RIVM onderzoek geven geen aanleiding tot het versneld vervangen van de kunstgrasvelden.

5. Is het college bereid om in de begroting een financiële dekking hiervoor te vinden?

Dit is niet van toepassing, omdat het college niet voornemens is de velden/korrels versneld te vervangen.

Eindhoven, 23 januari 2017 

Laat reactieformulier zien