Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvragen: Hoe lang nog kijkt het college de andere kant op?

Al FourqaanEindhoven, 16 januari 2017

Update: Met antwoord van het college Geacht college,

Het dossier over de salafistische stichting Waqf en de Eindhovense orthodoxe Al Fourqaan Moskee is ondertussen vuistdik en de negatieve berichten hierover stapelen zich maar op. Radicale sjeiks lopen de deur van deze moskee plat en meerdere bestuursleden zijn op zijn zachts gezegd omstreden. Toch wordt de Al Fourqaan Moskee nog niet gesloten en stichting Waqf niet verboden. Sterker nog, de moskee mag gewoon uitbreiden omdat u als college een bouwvergunning heeft verleend.

Wat de moskee met het onlangs aangekochte pand in de Wezelstraat gaat doen willen zij nog niet zeggen. Al met al een vreemde en gevaarlijke zaak want zo wordt de moskee de mogelijkheid geboden om het anti westerse salafistische gedachtengoed in Eindhoven en verre omstreken verder te verspreiden.

Omdat er opnieuw ernstige feiten zijn opgedoken over de Al Fourqaan Moskee en haar bestuur stellen wij weer raadsvragen in de hoop, dat er nu echt wordt ingegrepen. Deze situatie mag en kan in onze stad niet langer worden getolereerd.

Daarom hebben wij voor u de volgende vragen.

1. Bent u bekend met het artikel van Carel Brendel over de Koeweitse sjeik die in de Eindhovense Al Fourqaan Moskee preekte, één dag nadat hij op de Amerikaanse terreurlijst was gezet?

2. Was u op de hoogte van de komst van de Koeweitse sjeik Al-Mutairi naar de Al Fourqaan moskee en wist u dat hij op een Amerikaanse terreurlijst stond omdat hij de Jihad in Syrië steunt en een financier van het terrorisme is?

3. Heeft de nationaal coördinator veiligheid en terrorisme u eerder al geïnformeerd over de komst van deze radicale sjeik?  Zo nee, waarom dan niet? Zo ja, waarom is zijn komst dan niet verboden?

4. Graag een uitgebreide toelichting over deze procesgang met uw mening waar er is gefaald?

5. Dit is de zoveelste radicale sjeik die de Al Fourqaan Moskee in de laatste jaren heeft bezocht. Wat gaat u er nu aan doen om te voorkomen dat er in de toekomst nog meer radicale sjeiks naar Eindhoven en de Al Fourqaan Moskee komen?

6. Welke actie gaat u ondernemen tegen het bestuurslid en oprichter van de Al Fourqaan Moskee, Imad Eldin Bakri Ismail, waarvan onlangs wereldwijd bekend is geworden dat hij lid is van meerdere extremistische organisaties?

7. Wat houdt het college nu nog tegen om de Eindhovense Al Fourqaan Moskee in afwachting van nader onderzoek per direct te sluiten en de stichting Waqf te verbieden?

8. Is het college voornemens om aangifte te doen tegen de voorzitter van de stichting Waqf en van de overige in opspraak geraakte bestuursleden?

Rudy Reker, raadslid Tjerk Langman, commissielid

01-12-2016 https://www.nrc.nl/nieuws/2016/12/01/link-eindhovense-moskee-met-al-qaeda-financiers-5612582-a1534618

23-12-2015 http://www.carelbrendel.nl/2015/12/23/al-fourqaan-speelde-te-hoog-spel-met-uitnodiging-van-koeweitse-jihadfinancier/

11-01-2017 http://www.carelbrendel.nl/2017/01/11/bestuurslid-al-fourkaan-moskee-lid-van-nog-meer-extremistische-organisaties/

13-01-2017 http://www.carelbrendel.nl/2017/01/13/koeweitse-sjeik-sprak-in-eindhoven-dag-na-toevoeging-aan-amerikaanse-terreurlijst/

Haat imams

(Foto: Al Mutairi rechts tijdens zijn bezoek aan de Al Fourqaan Moskee met bestuurslid Imad Eldin Bakri Ismail)

 

 

 

 Antwoord van burgemeester en wethouders

Het college wil graag voorafgaand aan de beantwoording van deze raadsvragen het volgende meedelen. In december 2015 heeft toenmalig burgemeester Van Gijzel 7 internationale gastsprekers verboden te spreken op de conferentie in de Al Fourkaan moskee. Op maandag 30 januari werd bekend dat de rechtbank in een door de Stichting Waqf aangespannen bodemprocedure de gemeente in het ongelijk heeft gesteld, nadat de voorzieningenrechter de gemeente eerder in het gelijk had gesteld.

Op dit moment vindt beoordeling plaats of een eventueel hoger beroep zinvol is. De burgemeester zal de raad met een burgemeestersbrief hierover nader informeren.

1. Bent u bekend met het artikel van Carel Brendel over de Koeweitse sjeik die in de Eindhovense Al Fourqaan Moskee preekte, één dag nadat hij op de Amerikaanse terreurlijst was gezet?

Ja.

2. Was u op de hoogte van de komst van de Koeweitse sjeik Al-Mutairi naar de Al Fourqaan moskee en wist u dat hij op een Amerikaanse terreurlijst stond omdat hij de Jihad in Syrië steunt en een financier van het terrorisme is?

Ja, wij waren van de komst van de heer Al-Mutairi op de hoogte. Wij wisten destijds niet dat hij op een Amerikaanse sanctielijst staat en wat de reden is dat hij op een Amerikaanse lijst staat.

3. Heeft de nationaal coördinator veiligheid en terrorisme u eerder al geïnformeerd over de komst van deze radicale sjeik? Zo nee, waarom dan niet? Zo ja, waarom is zijn komst dan niet verboden?

Zie het antwoord onder 4.

4. Graag een uitgebreide toelichting over deze procesgang met uw mening waar er is gefaald.

Voorafgaand aan de conferentie van 20 - 22 mei 2016 zijn wij, conform afspraak, door de moskee geïnformeerd over de uitgenodigde sprekers. Wij hebben de namen gedeeld met de NCTV en de IND. De NCTV duidt de predikers op basis van uitlatingen en uitspraken. De gezagsdriehoek (burgemeester, officier van justitie en hoofd van politie) is gevraagd om een inschatting te maken van een eventuele bedreiging voor de openbare orde. Vervolgens was het aan de IND om mede op basis van deze duiding en de inschatting van een eventuele dreiging voor de openbare orde, een besluit te nemen omtrent de visa.

De IND heeft op basis van de op dat moment voorhanden zijnde informatie, geen noodzaak gezien om het visum van de heer Al Mutairi in te trekken voor de conferentie van 20-22 mei 2016. De heer Al-Mutairi is ook aangemeld voor de conferentie die plaatsvond in december 2016. Na het doorlopen van hetzelfde proces is op dat moment zijn ongewenstheid wel naar voren gekomen en het visum door de IND ingetrokken. Deze bevinding is overigens ook met de moskee besproken en zij hebben hierop de uitnodiging ingetrokken. Gelet op het feit dat na de aanmelding voor de conferentie in december 2016 het signaal vervolgens wel is doorgekomen, hebben wij niet het idee dat het proces heeft gefaald. Desgevraagd heeft de NCTV ons verder laten weten dat over de procesgang in individuele gevallen geen uitspraken worden gedaan.

In zijn algemeenheid geldt volgens de NCTV echter het volgende. De sanctielijst is geen opsporingslijst en biedt dus in principe ook geen handelingsperspectief voor het kabinet om mensen de toegang tot een land te ontzeggen. Een plaatsing op de sanctielijst van de VS houdt in dat Amerikaanse burgers worden verboden geld aan betrokken personen beschikbaar te stellen en dat rekeningen in de VS bevroren moeten worden. Personen kunnen op deze lijst worden geplaatst wanneer zij een risico vormen voor de Amerikaanse nationale veiligheid en belangen. Nederland heeft een vergelijkbare procedure en bepaalt eigenstandig of personen en organisaties een bedreiging vormen voor de Nederlandse nationale veiligheid alvorens er wordt over gegaan tot listing. Het is dus niet altijd zo dat een Amerikaanse listing 1-op-1 wordt overgenomen door Nederland.

5. Dit is de zoveelste radicale sjeik die de Al Fourqaan Moskee in de laatste jaren heeft bezocht. Wat gaat u er nu aan doen om te voorkomen dat er in de toekomst nog meer radicale sjeiks naar Eindhoven en de Al Fourqaan Moskee komen?

We hebben duidelijke afspraken met de moskee en met de landelijke overheid over de omgang met sprekers. De moskee heeft toegezegd tijdig namen van sprekers met de gemeente te delen. Over twijfelachtige of ongewenste uitspraken en handelingen gaan de gemeente en moskee in gesprek. Wanneer eerder uitspraken of handelingen zijn gedaan die mogelijk leiden tot verstoring van de openbare orde en veiligheid wordt dat gedeeld met de landelijke partijen ten behoeve van het visumproces (IND) en de nationale veiligheid (NCTV). Ook wordt dan bezien of een maatregel van de burgemeester mogelijk en nodig is ter handhaving van de openbare orde ter plaatse.

6. Welke actie gaat u ondernemen tegen het bestuurslid en oprichter van de Al Fourqaan Moskee, Imad Eldin Bakri Ismail, waarvan onlangs wereldwijd bekend is geworden dat hij lid is van meerdere extremistische organisaties?

Wij hebben geen signalen ontvangen dat Imad Eldin Bakri Ismail zelf lid is van extremistische organisaties. Wel hebben wij begrepen dat andere leden van die organisaties in verband worden gebracht met extremistische organisaties en zijn geplaatst op sanctielijsten. Dit is voor ons onderwerp van gesprek met de moskee.

7. Wat houdt het college nu nog tegen om de Eindhovense Al Fourqaan Moskee in afwachting van nader onderzoek per direct te sluiten en de stichting Waqf te verbieden?

Daartoe is geen aanleiding en de wet geeft het gemeentebestuur die bevoegdheid niet.

8. Is het college voornemens om aangifte te doen tegen de voorzitter van de stichting Waqf en van de overige in opspraak geraakte bestuursleden?

Het college ziet geen aanleiding om aangifte te doen.

Eindhoven, 7 februari 2017

Laat reactieformulier zien