Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Rechtsspraak Nederland wandelt achter feiten aan

Jammer dat de huidige burgemeester van Eindhoven, John Jorritsma zich met een kluitje het riet in laat sturen. Met open ogen loopt hij in de islamitisch val die wagenwijd is opengezet door de bestuursvoorzitter van de Al Fourqaan moskee en de stichting Waqf. Nimmer, zo is onze ervaring hebben zij zich iets van eerder gemaakte afspraken aangetrokken en dan is het op zich onnozel te noemen als je dat als kersverse burgemeester nu wel wil geloven. UPDATE: Met antwoord van de burgemeester

Is het op zich al vreemd dat de rechtbank eerder in kort geding, met een goede onderbouwing aangeeft dat de gemeente gelijk heeft gehad door 7 haatimams te verbieden om in Eindhoven hun haatdragende boodschappen te verspreiden. Terwijl nadien de rechtbank tot een ander oordeel komt, 'dat voormalig burgemeester van Gijzel op ontoelaatbare wijze inbreuk had gemaakt op het grondrecht op vergadering en betoging'. Hij was niet bevoegd de komst van zeven predikers naar Eindhoven te verbieden.

Toch is en blijft het de taak van een burgemeester om de openbare orde en veiligheid te bewaken. En met een rechtbank die met gesloten ogen achter criminele feiten aanwandelt, is dat niet eenvoudig. Jorritsma had, gesteund door de beste advocaten, geschiedenis kunnen schrijven door juist wél in hoger beroep te gaan, i.p.v. de uitspraak van de rechtbank als een mak schaap te volgen. De rechtbank grijpt nu terug naar het grijze verleden, maar vergeet tegelijkertijd dat de ideologische en gewelddadige islam niet heeft stilgestaan. Integendeel!

Met deze verregaande uitspraak is de deur nog verder opengezet voor de radicale islam. Niet alleen in Eindhoven, maar in heel Nederland en dit is uitermate verontrustend. Met deze snelle capitulatie voor de islam heeft de Eindhovense burgemeester John Jorritsma ook een stukje geschiedenis aan dit dossier toegevoegd. Dat dan weer wel.

Mail fractievoorzitter LPF aan burgemeester John Jorritsma.

Geachte heer Jorritsma,

Zwaar teleurgesteld is de LPF fractie met uw besluit om niet in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank aangaande de 7, in 2015 geweigerde sprekers in de Al Fourqaan moskee. U gaat af op hetgeen de rechters citeren ‘uit de wetgeschiedenis door de jaren heen’. Ik wil u er op attent maken dat deze wetgeschiedenis is achterhaald door de gewelddadige islamitische feiten die de laatste jaren hebben plaatsgevonden. Ook in- of via de Eindhovense orthodoxe en salafistische Al Fourqaan moskee.

Van u als burgemeester van Eindhoven had ik meer initiatief verwacht omdat geschiedenis geschreven moet worden in plaats van teruggrijpen op het grijze verleden, waarbij de gewelddadige tijd niet heeft stil gestaan. U had het positieve verschil kunnen uitmaken en via rechtszaken een nieuwe geschiedenis kunnen schrijven. Een geschiedenis die past in deze tijd van de gewelddadige islam. In plaats van de openbare veiligheid in deze stad te waarborgen, loopt u met open ogen in de islamitische val en heeft u (nog wel tenminste) het volste vertrouwen in de directeur van de stichting Waqf.

Afgelopen zondag 26 februari heeft er in de Al Fourqaan moskee sheikh Said Rageah gepredikt. https://gatestone.eu/preacher-sex-slaves/ Ook weer een Canadese Somalische prediker met wereldvreemde ideeën over seks-slaven. Was het u door het moskee bestuur vooraf medegedeeld dat deze vreemde vogel in de Al Fourqaan moskee zijn boodschap zou uitdragen? Graag uw antwoord.

Met vriendelijke groet,

Rudy Reker

ED 16/1 http://www.ed.nl/nieuws/lpf-dringt-aan-op-sluiting-al-fourqaan-moskee-eindhoven~a0fae721/

ED 17/1 http://www.ed.nl/nieuws/onbekende-imam-van-al-fourqaan-moskee-eindhoven-heeft-dubieuze-vrienden~ab78b6e1/

ED 9/2 http://www.ed.nl/eindhoven/komst-radicale-sjeik-naar-al-fourqaan-moskee-eindhoven-voorkomen~a3824ae9/

ED 28/2 http://www.ed.nl/eindhoven/jorritsma-niet-in-beroep-in-zaak-predikers-al-fourqaan-eindhoven~ae94ea7a/

Carel Brendel 20/2 http://www.carelbrendel.nl/2017/02/20/open-society-foundations-bestrijden-islamofobie-via-steun-aan-politieke-islam/#more-1422

Het antwoord van de burgemeester De raad van de gemeente Eindhoven 28 februari 2017

Betreft: geen hoger beroep zaak van Stichting Waqf

Geachte leden van de raad,

Met deze brief laat ik u weten, niet in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank1 over de sprekers op de conferentie in de Al Fourqaan moskee in 2015. Dit besluit is genomen nadat ik erover heb gesproken met de Minister van Veiligheid en Justitie en in het landelijk burgemeestersoverleg over veiligheid en politie. De rechters vinden dat een burgemeester bij een vergadering in een godsdienstig gebouw vóóraf niet mag ingrijpen. Daarnaast zijn er complexe juridische twistpunten waar de rechtbank nu niets over heeft gezegd. Anders dan ons betoog dat overeind bleef in het kort geding in 2015, vindt de meervoudige kamer nu dat de wet ingrijpen vooraf niet mogelijk maakt. Hiervoor citeren de rechters uitgebreid uit de wetsgeschiedenis door de jaren heen. De kans is daarmee klein dat de Raad van State in hoger beroep iets anders zal vinden. De slotsom van de rechters dat het bovenstaande de uitdrukkelijke keuze van de wetgever was, kwam ook in mijn gesprekken naar voren met de minister van Veiligheid en Justitie, waarbij ik heb aangegeven graag betrokken te blijven bij de gedachtevorming hierover.

Ik ben in goed contact met de directeur van de stichting Waqf, onder meer over respect en wederzijdse verantwoordelijkheden. Zoals blijkt uit recente antwoorden op raadsvragen hebben we de afspraak gemaakt dat namen van komende sprekers bijtijds met ons worden gedeeld. De directeur van Waqf respecteert dit ook. Zo trok de moskee uitnodigingen in voor de conferentie in 2016, zodra bleek dat sommige genodigden bij de rijksoverheid op problemen stuitten. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI: Het is mijn streven als burgemeester elkaar te vinden op de dialoog en niet via juridische procedures, waarbij ik sta voor respect en voor de vrijheden van iedere Eindhovenaar. Hoogachtend, de burgemeester van de gemeente Eindhoven, J.A. Jorritsma

Laat reactieformulier zien