Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Geen hoger beroep zaak van Stichting Waqf

28 februari 2017


De grenzen staan wagenwijd open en 'alle haatpredikers zijn welkom' in Nederland. 
Geachte leden van de raad, Met deze brief laat ik u weten, niet in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank1 over de sprekers op de conferentie in de Al Fourqaan moskee in 2015. Dit besluit is genomen nadat ik erover heb gesproken met de Minister van Veiligheid en Justitie en in het landelijk burgemeestersoverleg over veiligheid en politie.

De rechters vinden dat een burgemeester bij een vergadering in een godsdienstig gebouw vóóraf niet mag ingrijpen. Daarnaast zijn er complexe juridische twistpunten waar de rechtbank nu niets over heeft gezegd. Anders dan ons betoog dat overeind bleef in het kort geding in 2015, vindt de meervoudige kamer nu dat de wet ingrijpen vooraf niet mogelijk maakt. Hiervoor citeren de rechters uitgebreid uit de wetsgeschiedenis door de jaren heen. De kans is daarmee klein dat de Raad van State in hoger beroep iets anders zal vinden. De slotsom van de rechters dat het bovenstaande de uitdrukkelijke keuze van de wetgever was, kwam ook in mijn gesprekken naar voren met de minister van Veiligheid en Justitie, waarbij ik heb aangegeven graag betrokken te blijven bij de gedachtevorming hierover. Ik ben in goed contact met de directeur van de stichting Waqf, onder meer over respect en wederzijdse verantwoordelijkheden. Zoals blijkt uit recente antwoorden op raadsvragen hebben we de afspraak gemaakt dat namen van komende sprekers bijtijds met ons worden gedeeld. De directeur van Waqf respecteert dit ook. Zo trok de moskee uitnodigingen in voor de conferentie in 2016, zodra bleek dat sommige genodigden bij de rijksoverheid op problemen stuitten. Het is mijn streven als burgemeester elkaar te vinden op de dialoog en niet via juridische procedures, waarbij ik sta voor respect en voor de vrijheden van iedere Eindhovenaar. Hoogachtend, de burgemeester van de gemeente Eindhoven, J.A. Jorritsma

 

Laat reactieformulier zien