Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

PvdA verrast raad Eindhoven met pro-hoofddoekjesmotie

De PvdA verraste de Eindhovense raad dinsdagavond met een 'pro-hoofddoekjesmotie'. PvdA-raadslid Hafid Bouteibi wilde het college oproepen om 'moslima's in Eindhoven te steunen in hun weg naar zelfstandigheid en onafhankelijkheid.' Het dragen van een hoofddoek is volgens haar een eigen keuze en mag geen invloed hebben op het vinden en behouden van werk.

Foto ANP XTRA / Eindhovens Dagblad
Met commentaar van de Lijst Pim Fortuyn fractie  Actuele motie PvdA. 'Steun voor de vrijheid om een hoofddoek te dragen op de werkvloer'

De ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Eindhoven, hebben de eer de volgende actuele motie aan te bieden.
Gehoord hebbende de discussie in de raadsvergadering d.d. 21 maart 2017

Constaterende dat:
- Het Europese Hof van justitie een uitspraak heeft gedaan over het uiten van religieuze kenmerken op de werkvloer en de ruimte voor een werkgever om dit te verbieden.
- Deze uitspraak een mogelijkheid heeft gecreëerd voor werkgevers om op wettelijke gronden een werknemer met hoofddoek de werkvloer te ontzeggen.

Overwegende dat:
- Deze uitspraak een bijdrage levert aan de onveiligheid van met name hoofdoek dragende moslima’s op de werkvloer.
- Alle burgers in Eindhoven eraan hechten dat zij gesteund worden door hun volksvertegenwoordigers.

Van mening zijnde dat:
- Iedereen in Nederland het recht heeft om beoordeeld te worden op haar kwaliteiten.
- Het ontnemen van het recht om een hoofddoek te dragen (of niet te dragen) gelijk staat aan het ontnemen van vrijheid en niet past in de Nederlandse samenleving.

Roept het college op om:
Moslima's in Eindhoven te steunen in hun weg naar zelfstandigheid en onafhankelijkheid en dat hierbij het dragen van een hoofddoek een eigen keuze is en geen invloed mag hebben op het vinden en behouden van werk.'

Eindhoven 21 maart 2017

Hafid Bouteibi (PvdA), voorsteller

22/3 Raadsvergadering

22/3 Eindhovens Dagblad 22/3 Powned

22/3 Dagelijkse Standaard 22/3 Elsevier

Commentaar Lijst Pim Fortuyn

Voorzitter, dank u wel,

Voordat zaken, zoals “Het uiten van religieuze kenmerken op de werkvloer” bij het Europese Hof terecht komen, is er al veel water door de Rijn gestroomd en zijn er meerdere rechtszaken aan vooraf gegaan.

Het Europese Hof heeft in deze kwestie die al 11 jaar, dus vanaf 2006 aan de gang is, inmiddels een uitspraak gedaan die elke werkgever de wettelijke ruimte geeft om in zijn of haar bedrijf zichtbare religieuze kenmerken te verbieden.

Mijn fractie de Lijst Pim Fortuyn, maar dat zal geen nieuws zijn, staat vierkant achter dit besluit van het Europese Hof.

Maar het Europese Hof zegt niet dat “Het dragen van een hoofdoek op de werkvloer of andere religieuze kenmerken” bij wet is verboden. Voorzitter, het is aan het bedrijf en de werkgever of hij of zij het dragen ervan toestaat. In een verklaring schrijft het hof vervolgens: “Een interne regel van een onderneming die zichtbare politieke, filosofische of religieuze tekenen verbiedt, is niet direct een vorm van discriminatie.” Dus die weg van discriminatie is hiermee afgesneden.

Voorzitter,
Wat wij ons als LPF afvragen is waarom de heer Bouteibi met deze motie komt, die tegen de wet ingaat?
En wie zijn wij als gemeenteraad van Eindhoven voorzitter, om deze actuele motie aan te nemen en daarmee tégen de uitspraak van het Europese Hof in te gaan en moslima’s in Eindhoven te steunen om tegen de wettelijke regels te zondigen?

Voorzitter tot slot,
Er is met de ongewenste komst van de Turkse minister de laatste dagen al veel te doen geweest over het aanpassen aan de Nederlandse normen en waarden. Als deze actuele motie het zou halen spannen wij het paard achter de wagen. Dat moeten wij niet willen.

Dank u wel.

Rudy Reker, fractievoorzitter

 

 

 

Laat reactieformulier zien