Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvoorstel Herijking Woonwagenbeleid


Betoog Rudy Reker

4 april 2017

Onbetrouwbare overheid zeggen deze burgers van Eindhoven, omdat het college (PvdA, D66, Gl en SP) zich niet aan de gemaakte afspraak heeft gehouden om de toegezegde 190 staanplaatsen, zoals in het huidige Woonwagenbeleid is toegezegd te realiseren. Het blijven 162.

Voorzitter,
Dit raadsvoorstel ‘Herijking Woonwagenbeleid Gemeente Eindhoven 2017’ is op zich behoudens 2 zaken; het totaal aantal staanplaatsen en de verstening een prima voorstel. Ware het niet dat de praktijk weerbarstiger is dan de doelstellingen in dit voorstel. Want papier is geduldig.

En hoewel de ‘Woonwagencultuur op de Unesco-lijst voor immaterieel cultureel erfgoed Nederland’ staat, zie ik dát in dit raadsvoorstel niet terug. In één van de bijlage erkent het college dat woonwagenbewoners een eigen cultuur hebben waar zij grote waarde aan hechten en dit onderbouwt met meerdere positieve aspecten.

Juist dat voorzitter is mede een onderdeel waarom deze Woonwagencultuur op de ‘Unesco-lijst voor immaterieel cultureel erfgoed Nederland’ is gekomen. Daar moet je dan als Gemeente Eindhoven ook trots en zuinig op zijn en dat mag niet leiden tot een uitsterfbeleid.

Voorzitter,
In elke goed huwelijk, moet de liefde van twee kanten komen. Dat geldt eveneens als het gaat om woonwagenbewoners. En met deze medeburgers van de Stad Eindhoven is anno 2017 goed te praten, maar je moet dat als Gemeente Eindhoven ook wel willen. De klachten die mij van meerdere locaties ter ore zijn gekomen, hebben allemaal een gemeenschappelijk thema. Namelijk: ‘Wij horen weinig tot niets, ze laten ons geen andere keus, en als er iets wordt toegezegd duurt het eindeloos lang’. Fatsoenlijk overleg of mogelijkheden of om serieus op bezwaren van deze bewoners in te gaan is er nauwelijks of helemaal niet. Dan heb ik de eerste vraag voorzitter.

1. Is het college bereid om bij de uitvoering van dit woonwagenbeleid rekening te houden met de huidige bewoners en tijdig met hen op gelijke voet overleg te plegen?

Voorzitter,
En dát is nu wat deze mensen willen, serieus genomen worden. Net als alle andere burgers van deze stad. Met dezelfde rechten en dezelfde plichten. Niet meer en niet minder. Neem nu de 1ste inspreker, mevrouw Willems die al 31 jaar op de Nieuwe Achtse Heide staat. Hoe deze familie daar destijds is gekomen is nu niet aan de orde. Wat wel belangrijk is dat wij als gemeente begrip mogen tonen voor het feit dat deze bewoners 30 jaar later, in 2016 ten einde raad zonder vergunning aan het verbouwen is geslagen. Wij als gemeente Eindhoven hebben dat met de hiervoor geldende regels, als deze er destijds überhaupt al waren, zelf uitgelokt.

Voorzitter,
Lang geleden, het zal in het begin van de zestigerjaren zijn geweest, ben ik op een van de kampjes in deze regio eens op visite geweest in een woonwagen van destijds. Het zal niet de goede naam zijn maar ik noem het een Pipo-woonwagen, dan weet u waar ik het over heb. Het bewonen daarvan was vanwege het ontbreken van fatsoenlijke isolatie, zowel in de zomer als winter afzien. Huidige ‘woonwagens’ hebben weinig meer van toen. Wat wél is gebleven is de charme, de onderlinge solidariteit, de hechte familieband en de gastvrijheid van het wonen in een woonwagen, waarvan er vele meer weg hebben van een chalet in de vrije ruimte. En toch staat er in dit voorstel dat er ‘waar mogelijk een verstening’ zal plaatsvinden. Dat is iets waar de meeste zo niet alle huidige bewoners om voor hen motiverende redenen niet op zitten wachten, omdat onder meer de woonlasten dan drastisch zullen toenemen. Toch vreemd eigenlijk omdat er in het verleden op een locatie door de bewoner een verstening heeft plaatsgevonden die nu afgebroken moet worden.

2. Kan het college op een zakelijke, sociale en geloofwaardige manier uitleggen, waarom op de Heezerweg dit bouwwerkje moet worden afgebroken?

3. Laat de ‘Unesco voor immaterieel cultureel erfgoed Nederland’ toe dat woonwagenlocaties ten dele of in zijn totaliteit worden versteend?

Voorzitter,
Wat ik niet heb gelezen is wat de Gemeente Eindhoven doet met de woonwagen en bijbehorende staanplaats als de hoofdbewoner is overleden. De overleden bewoner betaalde een huurprijs voor de grond, maar de woonwagen is in de meeste gevallen eigendom die de kinderen erven. Maar in de praktijk is het zo dat de kinderen dan niet in hun eigen geërfde woonwagen op deze locatie mogen blijven staan. Ook al zijn zij daar geboren en opgegroeid. Dit in tegenstelling met woningen of bedrijven buiten de woonwagenlocaties die ook een erfpachtconstructie op de grond hebben.

4. Is het college bereidt om deze regel toe te voegen en/of aan te passen?

Voorzitter,
In dit raadsvoorstel inclusief de bijlagen, wordt veel aandacht geschonken aan sociale vraagstukken, de opvoeding, de gezondheidstoestand en voldoende scholing van de jeugd. Maar ook de veiligheidsaspecten en de economische positie van deze gezinnen krijgen hier aandacht. Dat is prachtig. Toch weten wij allemaal zoals wij hier zitten voorzitter, dat de economische positie alleen kan verbeteren door het hebben van betaald werk. Maar het vinden van stageplaatsen tijdens hun studie en het vinden van werk voor woonwagenkinderen en jongvolwassenen uit die cultuur is een probleem op zich. Laten wij ook hier vooral aandacht aan schenken.

5. Is het college bereid om als gemeente Eindhoven hier een voorbeeld rol in te vervullen?

Voorzitter, tot slot,
‘Goed realistisch en uitvoerbaar woonwagenbeleid’ mogen wij in de bijlagen lezen. Laat het alstublieft niet alleen bij deze woorden, voorzitter. Betrek deze mensen, als het over hen gaat, tijdig en openhartig in al uw plannen. Houd hen ook op de hoogte en luister en handel als het rechtvaardig en mogelijk is, ook naar hun wensen. Vergeet dat vooral niet, omdat dit het respect en de acceptatie van beide zijde zal verbeteren! Met dien verstande en daar moet je duidelijk in zijn, dat zij als woonwagenbewoners dezelfde rechten en plichten hebben als u en ik. Niets meer en niets minder!

Natuurlijk mag je het benoemen, maar ga het niet uitvergroten als er door een van de woonwagenbewoners op een van de kampjes of op een andere locatie iets onwettigs is gebeurd. Want dan span je het paard achter de wagen. Onwettige delicten voorzitter komen ook in u en mijn wijk voor en veelal haalt dat het nieuws nog niet eens. Alleen voorzitter, door hun cultuur te accepteren en te respecteren en daarbij rekening houden met hun traditionele leefstijl, kan deze Herijking van het Woonwagenbeleid slagen. De Lijst Pim Fortuyn fractie wenst u daarbij heel veel succes.

Dank u wel.

4/4 Studio 040

14/05/16 Eindhovens Dagblad

 

Laat reactieformulier zien