Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Interpellatiedebat Vestdijk

 

 Het interpellatiedebat over de afsluiting van de Vestdijk is mede aangevraagd door de Lijst Pim Fortuyn

16 mei 2017

Vooraf wil ik stellen dat ook de LPF-fractie de luchtkwaliteit en de gezondheid van diegene die in onze stad verblijven zeer serieus nemen. Maar als mede-indiener van dit interpellatiedebat over de afsluiting van de Vestdijk wil ik ook de mening van de Lijst Pim Fortuyn laten horen. Wat bezielt dit college om een van de belangrijkste verkeersaders in onze stad af te sluiten? Het antwoord op deze vraag is niet zo eenvoudig te geven, want ik ben geen psycholoog, tenzij je het laat bij twee woorden; Knettergek en Onnodig!

De gearceerde tekst hieronder is tijdens het debat mondeling gesteld aan wethouder Schreurs.

Voorzitter, dank u wel, In de bijlage behorende bij het ‘Onderzoek verkeersscenario’s Vestdijk’ van 20 december 2016, met de titel ‘Meet en Berekeningsresultaten’ waar op meerdere locaties in de stad is gemeten kom ik in het daarbij behorende commentaar van de in totaal 16 regels opvallend veel keren de woorden tegen:
- Resultaten niet betrouwbaar
- Relatief veel storingen
- Behoeft enige terughoudendheid in de beoordeling
- Zodanig onbetrouwbaar
- De berekeningsresultaten zijn derhalve niet betrouwbaar
- Het overdrachtsmodel in de berekeningsmethode hierin niet juist werkt
- Door relatief veel storingen in de meetapparatuur zijn deze resultaten niet betrouwbaar

En dat allemaal in totaal 16 regels! Reden genoeg voor de LPF-fractie om bij het resultaat van deze metingen grote vraagtekens bij te plaatsen. Als je auto bij de APK-keuring dit op het raport had staan wilde geen enkele chauffeur nog één meter in deze auto rijden. En op basis van deze kostbare en onbetrouwbare metingen wil dit college de afsluiting van de Vestdijk voor de komende generaties nog in deze coalitieperiode doordrukken en realiseren. Dit terwijl het college tussen neus en lippen even nonchalant laat weten dat wij als Gemeente Eindhoven, hier minimaal 2 miljoen euro aan dit project tekort komen. Het waarom nog in deze periode is ons als LPF-fractie wel duidelijk. In de volgende coalitie krijgt men vermoedelijk hier geen meerderheid voor.

De LPF-fractie is van mening, dat wij door dit college straal voor de gek worden gehouden. Ik zeg het precies hoe wij erover denken.

Eerder had ik van de wethouder begrepen dat dit werk al was aanbesteed. Hoe kan je als college werk aanbesteden als;
a. De financiën nog niet op orde zijn?
b. De Raad nog niet heeft ingestemd met deze afsluiting en reconstructie van de Vestdijk?

Het college zou er juist goed aan doen om juist de doorstroming te bevorderen en de stoplichten goed op elkaar af te stellen. En natuurlijk kun je bij de kruisingen van de Ring – dat zou het eerste werk moeten zijn – de automobilisten via de Ring naar hun bestemming wijzen als zij niet in de binnenstad hoeven te zijn.

Auto’s worden steeds zuiniger en schoner, denk aan Hybride en Elektrische auto’s die steeds meer worden verkocht. Maar denk ook aan de toekomstige generatie auto’s zoals Zonne-energie en Waterstof. Beide 100 % schoon in gebruik. Dan geeft dit college met het autootje pesten en het moeilijker bereikbaar maken van de Horeca en de Winkelbedrijven in de binnenstad een geheel verkeerd signaal af.

Een ander argumenten van dit college is om brede trottoirs en fietspaden met meer groen op de Vestdijk aan te leggen. Dat is een nobel streven waar de LPF-fractie achter kan staan. Maar dat kan ook allemaal anders. Nee, dat moet anders.

De Lijst Pim Fortuyn is van mening dat het college voorbij gaat aan belangrijke randverschijnselen die de afsluiting van de Vestdijk met zich mee brengen. Laat ik er hier enkele van benoemen. - Sluipverkeer dat zich bij het Pullman Hotel/ Rabobank via de Tramstraat, Dommelstraat, Stationsstraat of Parklaan een weg zoekt.
- Sluipverkeer dat zich daar via de Kanaalstraat, Kanaaldijk-Zuid en Breitnerstraat via de Iriswijk en Geldropseweg de weg naar huis maar moet zien te vinden.
- Hoe kijken hulpdiensten, zoals Politie, Brandweer en Ambulances tegen deze afsluiting aan?
- Niet onbelangrijk is wat er met het aantal bezoekers gaat gebeuren in de binnenstad. Gaat men Eindhoven mijden en in de omliggende winkelgebieden inkopen doen?
- Met hoeveel eenheden zal de bezetting van de Parkeergarage onder de Heuvelgalerie afnemen?
- Hoe gaat de ontsluiting verlopen als je de parkeergarage onder de Heuvelgalerie gaat verlaten?
- Kan het college schadeclaims verwachten van de ondernemers die in de binnenstad zijn gevestigd en door de afsluiting omzet mislopen? En hoe gaat zij daar dan mee om?

Bij het aanleggen van de busbaan op de Aalsterweg, de Sterrenlaan en de Veldmaarschalk Montgomerylaan zien wij dat daar het aantal files, tot ergernis van omwonenden en zij die geen andere mogelijkheid hebben dan in de file te staan, drastisch is toegenomen. En wij weten allemaal dat auto’s die moeten afremmen, stilstaan, optrekken om vervolgens weer te moeten afremmen meer uitstoot en vervuiling geeft dan auto’s die rustig kunnen doorrijden. Laat het college eerst hier eens haar tijd insteken.

Eindhoven heeft nog vele wegen en straten waar een herindeling of reconstructie veel harder nodig is dan de Vestdijk. Om er enkele te noemen;
- Geldropseweg
- Kanaalstraat
- Fuutlaan
- Hugo van den Goeslaan, de aansluiting bij de DAF hoofdingang
- Stationsplein
- Hastelweg
- Boschdijk

Waarom zet Eindhoven als vijfde stad van dit land en wereldwijd bekend van Brainport niet in op toekomstige ondertunneling van meerdere verkeers-locaties? Als de tweede economie van Nederland en nettobetaler van de EU zal daar best Europees geld voor beschikbaar zijn.

Rudy Reker

 

9 mei 2017 http://www.ed.nl/eindhoven/2-miljoen-tekort-voor-herinrichting-vestdijk-eindhoven-werk-start-in-mei~a0990f74/

11 mei 2017 http://www.ed.nl/eindhoven/coalitie-maakt-geen-punt-van-tekort-vestdijk~af3624d9/

11 mei 2017 http://www.ed.nl/eindhoven/vestdijkplan-eindhoven-is-brevet-van-onvermogen~a70de370/

14 mei 2017 http://www.ed.nl/eindhoven/spoeddebat-over-verkeersingreep-binnenstad-eindhoven~afb167a9/

16 mei 2017 http://www.ed.nl/eindhoven/de-vestdijk-afsluiten-wie-bedenkt-dat~a9d015a4/

16 mei 2017 http://www.ed.nl/eindhoven/geld-voor-noodzakelijke-maatregelen-vestdijk-eindhoven-is-er-wel~ab19e825/

19 mei 2017 http://www.ed.nl/eindhoven/oproep-mooie-herinneringen-aan-oude-verkeerssituatie-in-eindhoven~a04b8747/

17 mei 2017 http://www.ed.nl/eindhoven/tekort-van-tientallen-miljoenen-eindhoven-in-zwaar-weer~a6a5f6b6/

18 mei 2017 http://www.ed.nl/eindhoven/het-orakel-van-het-stadhuisplein-in-eindhoven~aefa3f4c/ 

12 jun 2017 http://www.ed.nl/eindhoven/herinrichting-vestdijk-eindhoven-biedt-ruimte-aan-groen~a5eaea77/ 

12 jun 2017 http://www.ed.nl/eindhoven/beroepsrijders-klagen-steen-en-been-over-verkeer-in-eindhoven~a5f34ba4/ 

14 jun 2017 http://www.ed.nl/eindhoven/fietsers-liever-niet-als-remvee-op-toekomstige-vestdijk-in-eindhoven~a401523b/ 

 

Laat reactieformulier zien