Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Commissienotitie gesubsidieerde banen

 

30 mei 2017 Bijdrage Rudy Reker


Voorzitter, dank u wel,

Gezien de ontwikkelingen in Den Haag waarbij al een aantal jaren terug, het risico voor de werkgevers, met name in het MKB om medewerkers in dienst te nemen ontoelaatbaar hoog zijn geworden, staat er sinds die tijd geen enkel bedrijf meer te trappelen om meer vast personeel. Niet omdat zij dat niet willen, maar omdat één zieke werknemer het faillissement dus het einde van zijn bedrijf kan betekenen. En dat zij daarin voorzichtig zijn, kun je hen niet kwalijk nemen.

Verzekeringspremies om het risico af te dekken zijn schrikbarend hoog, terwijl dan nog niet alle kosten worden betaald. Voor velen in het MKB maar ook grotere bedrijven is dit risico onaanvaardbaar hoog. Te hoog! Moeilijk plaatsbare werknemers, zoals mindervaliden,  ouderen en allochtonen ondervinden hier sinds het einde van de vorige eeuw de nadelige effecten van.

‘Eén voor allen, allen voor een’ heeft in dit geval niets te maken met de Drie Musketiers maar wel dat het bijzonder treurig is dat het systeem dat er tot de negentiger jaren in ons land werd gehanteerd door laksheid en eigen falen van de overheid is beëindigd. En jammer is dat de Kabinetten daarna niet de moed hebben gehad om dat systeem in een verbeterde versie opnieuw in te voeren. De kosten daarvan zouden zich zelf ruimschoots terugbetalen. 

Voorzitter,

Als het in Den Haag niet gebeurd zal het in onze stad moeten gebeuren. Zoeken naar mogelijkheden waar zowel de werkzoekenden als de Gemeente Eindhoven garen mee spint. Dat deze weg niet altijd over gebaande paden loopt moge duidelijk zijn. Maar ook over ongebaande wegen kom je met relatief weinig geld op de plaats van bestemming. Ergo, u zult er veel uitkeringsgeld door besparen en niet minder belangrijk, u zal er vele mensen gelukkig mee maken.

Voorzitter,

Ik ga tijdens deze vergadering niet in details treden. Dat zou weinig zin hebben.

Maar ik wil wel met de wethouder en de betreffende ambtenaren in kleine kring mijn idee en een beproefd plan ontvouwen met, als het goed wordt uitgevoerd, een zekerheid van 100 % kans van slagen.

Voorzitter,

‘Gaat het niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat’

Dank u wel.


Commentaar Reker:
Hoewel raads- en commissieleden aan mijn lippen hingen om meer details te horen, viel het enthousiasme van wethouder Staf Depla (PvdA) tegen. Natuurlijk, de resultaten tijdens zijn collegeperiode zijn bedroevend laag en om dan de mogelijke oplossing uit de mond van de fractievoorzitter van de Lijst Pim Fortuyn (LPF) te moeten horen......
Maar goed, de afspraak is toegezegd, maar moet nog wel definitief worden gemaakt.  

 

Laat reactieformulier zien