Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Een wens van veel Eindhovense inwoners

Het is niet alleen een wens, maar ook een zegen voor Eindhoven als dit brascollege en coalitiepartijen niet meer terugkomt.

Al in 2008 toen de gemeenteraad de jaarcijfers over 2007 besprak, heeft fractievoorzitter Rudy Reker van de Lijst Pim Fortuyn, samen met Dré Rennenberg van het Ouderen Appél het college en raadsleden duidelijk gemaakt dat de jaarcijfers zeer verontrustend waren en deze niet zonder flankerende maatregelen mochten worden goedgekeurd.

Een verdubbeling van 11 naar 22 miljoen voor Inhuur Derden en tegelijkertijd een toename van ca. 100 fte in het boekjaar 2007 hakt er flink in. Dat was volgens Reker en Rennenberg, die beide jarenlange ervaring hebben als ondernemer in een tijdspanne van een vergaande automatisering niet met elkaar te rijmen. Meerdere moties die de LPF met steun van het OAE in hebben ingediend om een omslag te bereiken kregen onvoldoende steun van andere partijen. Ook het college en de directieraad hebben dit noodsignaal niet opgepakt. Toen al was al duidelijk dat de totale organisatiestructuur van de gemeente Eindhoven aan betonrot onderhevig was en ondertussen tierde de miljoenen kostende bureaucratie weelderig verder. Tot op de dag van vandaag is daar geen verandering in gekomen. Welk college en welke wethouder heeft het wurgcontract van het Muziekgebouw Frits Phuilips ondertekend? Weet u het nog? Wie herinnert zich niet de soap met het IJssportcentrum en het Zwemstadion De Tongelreep? Waar is het college op dit moment mee bezig op de Vestdijk? Het antwoord is duidelijk: Alle bedrijven in de binnenstad onbereikbaar maken zodat zij onze stad gaan verlaten.  

Toch heeft de LPF-fractie samen met het OAE elk jaar weer opnieuw scherpe kritiek geleverd op de begrotingen en de jaarcijfers die daaruit voortvloeiden. Blind als vrouwe justicia en zo doof als een kwartel hebben de coalitiepartijen de geproduceerde begrotingen en jaarcijfers jaarlijks goedgekeurd. Met een langetermijnvisie van anderhalve week zoals de LPF fractie altijd zegt en vele miljoenen kostende beslissingen in de openbare ruimte, waar Eindhovense burgers niets van begrijpen, heeft ons als inwoners van Eindhoven in 12 jaar meer dan 1,2 miljard euro gekost. Bij de presentatie van de jaarcijfers over 2016 bleek duidelijk dat de LPF en het OAE het al die jaren bij het rechte eind hebben gehad. En zelfs het Eindhovens Dagblad heeft dat nu enkele keren in de krant durven zetten.

De recente tekorten over 2016 en 2017 van meer dan 100 miljoen euro legt het college neer bij het sociaal domein. Maar is dat wel reëel? Nee, dat is niet reëel. Dat is om de aandacht van de belabberde organisatiestructuur van de gemeente Eindhoven af te leiden. Elke volwassen organisatie gaat vooraf bij (toe)leveranciers en instellingen die zorg verlenen vragen om offertes en maakt afspraken voor te leveren diensten. Nee, het Eindhovens college komt daar nu pas achter.

Het hier bovenstaande opinieartikel van Kees Verhoef is veelzeggend en hiermee slaat deze oud-ambtenaar de spijker op zijn kop. Het is aan de kiesgerechtigde burgers van Eindhoven, om op 21 maart 2018 deze partijen letterlijk links te laten liggen. Eindhoven verdient zoveel beter.

Dit artikel is uit het Eindhovens Dagblad van 18 november 2017

VERGADERING PROVINCIALE STATEN van 17-11-2017

Het is interesant om de eerste 20 minuten van de vergadering van de provinciale staten helemaal terug te luisteren. Daar hoort u bij minuut 3.20 eerst de toelichting op de ingediende vragen van Stijn Steenbakkers van het CDA over de gemeente Eindhoven en bij minuut 11.55 tot 12.55 hoort u Alexander van Hattem over de financiele problemen van 'Zimbabwe aan de Dommel'. Alexander van Hattem maakte in de periode 2006 tot 2010 als commissielid deel uit van de Lijst Pim Fortuyn fractie Eindhoven.  

http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderingen-ps/audio-en-videoverslagen/9808.aspx#t=726

Eindhovens Dagblad 18/11/2017 https://www.ed.nl/mening/een-expeditie-is-genoeg~a4d59728/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laat reactieformulier zien