Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Parapluplan kamerverhuur en woningsplitsing

Eindhoven, 5 juni 2018

Raadsvoorstel, tot gewijzigde vaststelling Paraplubestemmingsplan parkeren, kamerverhuur en woningsplitsing

Voorzitter, dank u wel.

Veelvuldige jarenlange klachten en meerdere raadsvragen over meerdere soorten van overlast die kamerverhuurpanden met zich meebrengen, hebben het college doen inzien dat hier moest worden ingegrepen. Daarom zijn er de laatste jaren meerdere bijeenkomsten geweest en een voet- en fietstocht van raadsleden en buurtbewoners door meerdere wijken van onze stad.

Op een van deze laatste bijeenkomsten, waar buurtbewoners bij aanwezig waren heeft het college bij monde van de wethouder toegezegd te willen werken aan een ‘paraplu-bestemmingsplan’ waarbij concentraties van kamerverhuurpanden aan banden zou worden gelegd en daarmee de overlast die deze panden met zich meebrengen te kunnen bestrijden.

Ook zou er een woonoverlast-app beschikbaar komen - deze is inmiddels wel actief - en de handhaving, wat in onze stad altijd een zwakke schakel is geweest, zou verbeterd worden. Ook is er daar door de wethouder gesproken over een 50-meterregel voor kamerverhuurpanden zoals in meerdere steden met succes word toegepast.

Lang heeft de raad dan ook uitgekeken en moeten wachten op een ‘paraplu-bestemmingsplan parkeren, kamerverhuur en woningsplitsing’, die nu voor ons ligt en die een einde zou moeten maken aan de ongebreidelde toename van kamerverhuurpanden door huisjesmelkers, die maar één doel voor ogen hebben, namelijk zoveel mogelijk geld verdienen, waarbij deze lak heeft aan alle regels en nog minder oog hebben voor de buurtbewoners.

Voorzitter,
Ik ben zwaar teleurgesteld door het voor ons liggend raadsvoorstel ‘paraplu-bestemmingsplan parkeren, kamerverhuur en woningsplitsing’. Een woningsplitsing of een ombouw naar een kamerverhuurpand wordt door dit voorstel juist vereenvoudigd omdat er maar één vergunning nodig is op basis van het bestemmingsplan. De toets of er kamerverhuur of woningsplitsing op een locatie gewenst is, wijzigt inhoudelijk niet door dit bestemmingsplan, zo mogen wij lezen. Voor de inhoudelijke toetsing gelden beleidsregels met een leefbaarheidstoets.

En juist deze leefbaarheidstoets is al vele jaren de zwakke schakel in dit circuit. Omwonenden die overlast ondervinden herkennen zich niet in de uitkomst van de leefbaarheidstoets. Dit is bij het college al jaren bekend. Dit voor zover de buurtbewoners er al weet van hebben dat deze leefbaarheidstoets wordt uitgevoerd. Meestal zien omwonenden pas dat zij buren worden van een kamerverhuurpand als men aan het verbouwen is. Dus te laat.

Ook het tegengaan van concentraties kamerverhuurpanden in een straat of wijk, door het invoeren van een 50-meterregel komt in dit Raadsvoorstel met een dossier van 135 pagina’s niet voor.

Voorzitter,
Ik verzoek het college om dit voorstel aan te passen met minimaal een 50-meterregel, met een duidelijke toezegging dat handhaving bij kamerverhuurpanden, zowel legaal als illegaal, en die overlast veroorzaken daadwerkelijk met een lik op stuk-beleid aan te pakken. Alleen zo kunnen wij Eindhovense burgers vrijwaarden van overlast van kamerverhuurpanden.

Voorzitter, tot slot.
- Als je iets doet, doe het dan in één keer goed!
- Wie van dit college neemt het op voor de burgers van deze stad?
- Wat gaat dit college doen aan de overconcentratie van kamerverhuurpanden in bepaalde wijken?

Dank u wel.

Laat reactieformulier zien

Deel deze pagina