Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Betoog Jaarrekening 2017

 

Raadsvoorstel. Vaststellen jaarstukken 2017 (commissie) 

Eindhoven, 26 juni 2018

Voorzitter, dank u wel,

De Jaarrekening of Jaarstukken is achteraf contoleren of het college goed heeft gehandeld. Maar goed, vele dagen, wellicht wel meerdere weken zou je kunnen lezen en praten over de Jaarstukken 2017 van de Gemeente Eindhoven. En dan nog is alles niet helder en duidelijk.

Maar voorzitter, die tijd was ons als raad niet gegund omdat pas op 15 juni de definitieve stukken digitaal beschikbaar kwamen. Maar digitaal de honderden pagina’s met tekst, getallen en cijfertjes op juistheid te controleren is onbegonnen werk. Maar goed maandagavond 18 juni, dus 8 dagen geleden kwam de gedrukte versie voor de raad beschikbaar.

Voorzitter,

Je moet een gekregen paard niet in de bek kijken, maar van ons als raadsleden wordt wel verwacht dat wij aan de hand van de Jaarstukken in enkele dagen ons oordeel geven over het gevoerde beleid in 2017. Laat ik daar maar gelijk duidelijk in zijn dat wij als Lijst Pim Fortuyn daar niet tevreden over zijn.

Tegelijkertijd voelt het ongemakkelijk om deze onzorgvuldige Jaarrekening van commentaar te voorzien waar het vorige college verantwoordelijk voor was. Inderdaad WAS, want zo werkt dat in de politiek omdat een nieuw college bij haar aantreden de volledige verantwoordelijkheid overneemt. Toch wil ik nieuwe collegeleden die van buiten onze stad komen hier niet op afrekenen.

Voorzitter, dan de Jaarrekening zelf.

Bij het schrijven van dit betoog heb ik even gedacht er een naam aan te geven. ‘Wie houdt wie voor de gek’.

Want de BBV – Besluit, Begroting, Verantwoording – is de ontsnappingsroute die het college de legale mogelijkheid geeft om de financiële pijn te verzachten. En het zal u niet verbazen dat het college hier dankbaar gebruik van heeft gemaakt. Mede daardoor is deze Jaarrekening niet objectief.

Zo schept de BBV de mogelijkheid om toekomstige winsten in de Jaarrekening op te nemen, om zodoende het eindresultaat mooier te doen voorkomen. Als voormalig ondernemer is dit onvoorstelbaar en ook levensgevaarlijk. Want had het college in 2012 bij het begin van de economische crisis ook niet een groot financieel probleem omdat de grondwaarden tegen verkoopprijzen waren ingeboekt?

Nee voorzitter, ‘Winst is pas winst als er winst is gemaakt’. Anders is het gebakken lucht. Ondanks het gebruik van deze ontsnappingsroute wordt het resultaat over 2017 van 2.8 miljoen nog in rode cijfers geschreven.

Daarbij is slordig dat door ‘afrondingsverschillen’ bij het eigen vermogen er verschillende getallen staan met een verschil van bijna één miljoen euro. Dat maakt het controleren lastiger omdat je hierdoor jezelf gaat controleren of je het wel goed hebt gezien. En jawel voorzitter, ik had het goed gezien en dat bevestigd temeer dat het een flut-jaarverslag is.

Ook de risico’s zijn door teveel PM posten niet adequaat onderbouwd. Hoe kun je dan risico’s schatten die in de Jaarrekening meegenomen dienen te worden? Maar ja, zolang er PM-posten in worden genoemd kan het niet als verlies worden aangemerkt. Terwijl deze PM-posten wel degelijk de jaarrekening kan beïnvloeden.

Voorzitter,

Dan nog even over de Gemeentewet en de verplichtingen waar wij als raadsleden ons aan hebben geconformeerd. Ik weet dat het, net als de twee voorafgaande jaren extra inspanningen vergt van alle betrokkenen maar een raadsbesluit op 3 juli komt wettelijk te vroeg. Dan handelen wij niet naar eer en geweten. En dat is wel het minste dat van raadsleden verwacht mag worden.

De feiten zijn dat de gecorrigeerde Jaarstukken met alle bijlagen pas op 15 juni digitaal beschikbaar kwamen en dit pas op 20 juni openbaar is gemaakt. De wet eist dat er minimaal 14 dagen tussen openbare bekendmaking van alle officiële stukken en de behandeling door de gemeenteraad moet zitten.

De conclusie is dus dat op zijn vroegst de behandeling kan plaatsvinden op donderdag 5 juli. Laten wij als raadsleden niet in de val trappen waar wij nadien door de burgers van onze stad op kunnen worden afgerekend. Want ook zij dienen zich aan de wet te houden.

Ik verzoek de voorzitter dan ook om dit punt vandaag in stemming te brengen.

Dank u wel.

Rudy Reker

 

Laat reactieformulier zien

Deel deze pagina