Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Jaarrekening 2017 verdoezeld de feiten

Raadsvergadering. Vaststellen jaarstukken 2017

Eindhoven, 3 juli 2018

Voorzitter, dank u wel,
De op één na grootste ramp, een ecologische ramp uit de Amerikaanse geschiedenis voltrok zich op 23 maart 1989 bij Alaska. Uit onderzoek is duidelijk geworden dat er een communicatiestoring was tussen de kapitein van de Exxon Valdez en de derde stuurman die zijn orders te laat of verkeerd had ontvangen. Niet alleen kwamen er vele miljoenen liters ruwe olie in zee terecht, maar de kosten om de schade te herstellen liepen in de miljarden.

Voorzitter,
Aan deze communicatie-storing kunnen we denken als wij de jaarcijfers over 2017 moeten beoordelen. Want de onderlinge communicatie in het gehele ambtelijk apparaat, trouwens ook de externe communicatie in deze stad laat naar het oordeel van de LPF-fractie al veel jaren sterk te wensen over. De wil van iedereen binnen de Gemeente Eindhoven om het goed te doen zal overduidelijk aanwezig zijn, daar twijfelen wij geen seconde aan. Echter ook hier ontbreekt de juiste aansturing met fatale gevolgen als resultaat. Denk hierbij niet alleen aan de financiën, maar ook aan het hoge ziekteverzuim in onze organisatie. Dat mag het college zich zwaar aanrekenen.

Iedereen weet al meer dan tien jaar, want de jaarcijfers vanaf 2007 hebben dat elk jaar weer opnieuw bewezen, dat de Eindhovense ambtelijke organisatie stuurloos was en nog steeds stuurloos is. Net zoals in 1989 de Exxon Valdez.

Wij van de Lijst Pim Fortuyn samen met het Ouderen Appél hebben het college er jaarlijks op gewezen dat deze gemeente een verkeerde koers aan het varen was. En dat een ramp, in dit geval een financiële ramp bij deze koers, zich onvermijdelijk zou aandienen. Maar geen enkele partij of college, noch de media deelden tot vorig jaar onze mening over dit onderwerp.

Voorzitter,
De Jaarrekening 2017 is de financiële vertaling van het gevoerde beleid over dat jaar. Een beleid wat begint bij het presenteren van de begroting in het jaar daarvoor. Maar als je, wat in het verleden meerdere keren is gebeurd, met geleende gelden de begroting in evenwicht moet brengen vraag je om problemen. In de Jaarrekening van 2017 waar we vandaag over praten zijn er forse begrotingsoverschrijdingen in het Sociaal Domein. Deze overschrijdingen mag u zien als een gebrek aan de juiste visie en aansturing.

Voorzitter,
U hoort mij nu niet zeggen dat wij als Gemeente Eindhoven teveel zorg leveren, want wie in onze stad zorg nodig heeft moet deze krijgen.

Maar heeft deze dure zorg wellicht te maken met een verkeerde koers of aansturing bij de start van WIJeindhoven?

Of is de personele organisatie in het gehele Sociaal Domein niet op orde?

Of misschien zonder juiste informatie teveel en te kostbare contracten ondertekend?

Of wellicht is het terug te voeren naar teveel bureaucratie in het gehele ambtelijk apparaat?

Het is ons wel duidelijk dat u daar nog niet uit bent.

Voorzitter tot slot,
In de jaren daarvoor had men meerdere keren een miljoenenlening van de bank nodig om de begroting sluitend te maken. Eenieder weet dan dat je niet kunt blijven lenen om gaten in de begroting te dichten, omdat op een gegeven moment de grens van de leencapaciteit in zicht komt. Maar niemand in deze gemeenteraad, noch van het college wilde dat van de Lijst Pim Fortuyn en het Ouderen Appél aannemen. Terwijl wij, de heer Rennenberg en ikzelf die samen meer dan honderd jaar ervaring hebben in het bedrijfsleven met begrotingen en jaarcijfers, weten hoe belangrijk het is om met realistische baten en lasten een nieuw boekjaar te beginnen.

Dat de Jaarcijfers over 2017 op papier slechts een verlies van 2.8 miljoen euro laten zien, lijkt op zich een aanwijzing dat wij op de goede weg terug zijn. Maar als je weet op welke legale wijze volgens de BBV deze bedragen zijn opgehoogd, zou ik mij als college grote zorgen maken. Zeer grote zorgen. De oplopende tekorten in dit jaar tonen ons gelijk overduidelijk weer aan.

Dank u wel.

 

Laat reactieformulier zien

Deel deze pagina