Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Goede sociale voorzieningen is de kurk waarop onze welvaart drijft

22 januari 2019

Bijdrage Petra Strijbos

Dank u wel voorzitter,
 
We zitten als gemeente in een moeilijke positie dat begrijpen wij als LPF ook. Aan de ene kant willen we zo zuinig mogelijk met ons geld omgaan, maar we willen ook niet dat iemand buiten de boot valt. De verhalen die we vorige week gehoord hebben zijn duidelijke voorbeelden van de bezuinigingen.
 
Tussen de regels door hoor je de bevlogenheid van de hulpverleners om alles zo goed mogelijk te willen doen voor zoveel mogelijk cliënten. Maar als het geld op is stopt hun kunnen ook. Daarbij is het van belang ook goed te luisteren naar de professionals in de zorg. Zij geven ook aan dat als er beter samengewerkt zou kunnen worden er voor minder geld toch hetzelfde geleverd kan worden.

Misschien moet er dus meer “out of the box” gedacht worden bij de wethouder, de gemeenteraad, Wijeindhoven en de zorgverleners.
Dit zal ook niet zo 1, 2, 3 lukken, maar als we het niet proberen blijven we zitten met hulp die niet meer geboden kan worden of te kort schiet en mensen die steeds minder tevreden zijn over deze hulp.
 
Het mooiste zou zijn als de sociale basis beter wordt uitgebreid maar dat kost tijd. Wijeindhoven moet met hetzelfde budget proberen meer zelf in handen te houden. Het zou mooi zijn als ze dat lukt. Maar of dat gelijk haalbaar is? Het zou wel knap zijn. Wel vragen wij ons af of bij de keukentafelgesprekken 2 personen van Wijeindhoven aanwezig behoren te zijn. 1 contactpersoon lijkt ons ook voldoende, tenminste als er goed gerapporteerd wordt over elke cases. Dit zou dan al schelen in de kosten.
 
Daarnaast blijft communicatie een heel belangrijk onderdeel. Als we dit niet goed doen zal er altijd onduidelijk blijven en blijven er vragen komen.
 
Tot zover onze bijdrage

Dank u wel

Laat reactieformulier zien