Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Beleidsregels kamerverhuur en woningsplitsing

Betoog Rudy Reker in de meningsvormende vergadering op 28 mei 2019

Voorzitter, dank u wel,

Het is duidelijk dat Eindhoven te kampen heeft met woningnood in de sociale huursector. Ook ontbeert het onze stad aan voldoende studentenwoningen en betaalbare kamerappartementen. De doelgroep hiervoor is al jaren te groot om iedereen te kunnen bedienen. Terugkijkend kunnen we stellen dat wij als gemeente Eindhoven al decennia lang in buurten en wijken een slagveld hebben achtergelaten van woningen die, al dan niet legaal of illegaal zijn omgebouwd tot kamerverhuurpand of meerdere wooneenheden. De leefbaarheid heeft hier om meerdere redenen drastisch onder geleden. En helaas is dat vandaag de dag nog zo. De hoogste tijd dus om hier paal en perk aan te stellen.

Voorzitter,

Voor ons ligt een voorstel voor beleidsregels kamerverhuur en woningsplitsing. Dit om tegemoet te komen aan al diegene die in onze stad al veel te lang ernstige overlast ondervinden van deze panden en niet minder belangrijk, om nieuwe overlast situaties te voorkomen. Het college maar ook de raadsleden zijn er niet alleen voor om dingen onmogelijk te maken maar ook om zaken wél mogelijk te maken. Maar dan moeten wij het wel goed regelen. Dit is dan ook de reden dat wij als LPF de cirkel van 50 meter vanaf de grens van het pand even los hebben gelaten.

In bijlage 1 voorzitter staat een overzicht aanpassing beleidsregels

1. Wij als Lijst Pim Fortuyn kunnen ons vinden in de ‘op slot’ gebieden.

2. Met ‘nul’ tussenwoningen in het kernwinkelgebied kunnen wij als LPF ook mee leven.

3. De objectieve regel echter is minder duidelijk, zelfs verwarrend.

Daar staat er in het overzicht: ‘Rest van de stad een cirkel met diameter van 30 m gemeten vanuit middelpunt hoofdmassa pand’.

Deze zin moet je drie keer lezen voordat je weet wat ermee word bedoeld. Als wij de daarbij gevoegde tekening van de cirkel van 30 meter bekijken, zien we duidelijk dat de 30 meter cirkel is getekend met een straal van 30 meter. Dus staat daar een cirkel van 60 meter. Bij de 50 meter cirkel is een 100 meter cirkel getekend. Dat geeft een vertekend beeld.

Voorzitter,

Na de vorige vergadering van 21 mei heb ik opheldering proberen te krijgen. Al met al voorzitter, is het duidelijk dat dit voorstel helder en duidelijk omschreven maar ook in de juiste verhouding getekend dient te worden, zodat burgers en raadsleden kunnen begrijpen wat u bedoeld.

Voorzitter,

Eerder heb ik al gezegd de ‘cirkel van 50 meter’ c.q. de straal van 50 meter vanaf de grens van het pand los te willen laten, om redenen die ik zojuist heb gezegd. Namelijk het mogelijk maken van ….

Maar uw huidig voorstel, een cirkel van 30 meter met een straal van 15 meter vanaf het midden van een kamerverhuurpand is voor mijn fractie onbespreekbaar. In de praktijk betekend dat dat je elke derde of vierde woning in de rij als kamerverhuurpand kunt inrichten. En dan heb ik het nog niet over de panden om de hoek, achter, of overzijde van de straat. Dit gaat dus niet werken.

Voorzitter, heel belangrijk is de leefbaarheidstoets.

Toegevoegd is een adviesorgaan van verhuurders en omwonenden. Van beide kanten kunt u spreken van ‘een slager die zijn eigen vlees keurt’.

- De verhuurders die imponerend op de bewoners kunnen overkomen en zullen inspreken en ‘gouden bergen’ beloven. Want geld maakt voor de verhuurders immers alles goed

- Bovendien zullen er omwonenden zijn die de Nederlandse taal niet goed verstaan of kunnen begrijpen.

- Dat tot nu toe is gebleken dat de adviezen van de gemeentelijke wijkcoordinator veelal en misschien wel in alle gevallen niet de mening vertolkten van de omwonenden.

Dus hier moeten wij nog eens goed naar kijken of er wellicht een kern van enkele vaste mensen in deze leefbaarheidscommissie moet zitten, die objectief de situaties kunnen beoordelen en ook aan beide partijen kan uitleggen, waarom wel en waarom niet.

Voorzitter, de overgangsregeling,

Wat ik hierbij mis is wat er gebeurd als het kamerverhuurpand van eigenaar wisselt. De LPF zou graag zien dat de vergunning bij verkoop vervalt en de nieuwe eigenaar, indien hij wil doorgaan met kamerverhuur, een nieuwe vergunning dient aan te vragen. En dan een vergunning in combinatie met de huisbaas. Zo houdt u als gemeente de vinger aan de pols.

Tot slot voorzitter,

De handhaving bij herhaaldelijk overtreding van afgesproken leefregels, overlast door geluid en andere zaken die de leefbaarheid geweld aandoen, moeten vanaf nu strikt worden opgevolgd.

Dank u wel.

Laat reactieformulier zien