Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Commissienotitie optimaliseren Werk en Inkomen

Betoog Rudy Reker

24 september 2019

Voorzitter, dank u wel,

Het grootste deel van onze begroting 2020, bijna 44% van ruim 936 miljoen euro komt ten goede aan het Sociaal Domein. Dat is héél veel geld. Daarom is het hemel schreiend dat daar zo weinig vooruitgang in zit. Met meer schakels en dus ook met mensen wil niet zeggen dat het sneller en beter gaat. Wat wél toe neemt is de bureaucratie in het Sociaal Domein, waar te veel geld in verdwijnt.

Voorzitter,

In de vorige coalitieperiode heb ik daar al eens een keer met de wethouder over gesproken hoe het beter kan, nee … … … hoe het beter moet en beter kan gaan. Vanuit mijn positie heb ik weinig verandering in bemerkt.

  • En dat in een conjectuur waar héél veel bedrijven om werknemers zitten te springen.
  • En waar de gemeente alle mogelijkheden heeft om elke werknemen 1 op 1 aan werk te helpen, door het bedrijf financieel te ondersteunen.
  • Het mes snijdt dan aan twee kanten en dit alles met maar één doel, om de uitkeringsgerechtigde, in deeltijd te laten werken zodat zij deels of helemaal uitkeringsonafhankelijk zijn.
  • Anderzijds is het zo dat niet elke kandidaat om uiteenlopende redenen, zit te springen om via een bedrijf of participatiebedrijf aan de slag te gaan. Daar zult u verplichte alternatieve werkzaamheden voor moet verzinnen. U mag best streng zijn, met een stok achter de deur. Het geld van onze gemeente is niet van blik.
  • In deze commissienotie stelt u voor om dit jaar door te gaan met de verbeterde ketenaanpak, hierop versterking aan te brengen en in januari 2020 de balans op te maken. In het bedrijfsleven of de gemeente als uitzendorganisatie zult u hier niet ver mee komen. De banken draaien dan gewoon de geldkraan dicht. Het gaat allemaal te vrijblijvend en de organisatie is te stroperig. Hoe meer schakels er in een ketting zitten, hoe harder deze gaat kraken.

Als laatste alinea in deze notitie lees ik dat in het 3de en 4de kwartaal 2019 verder wordt gewerkt aan het optimaliseren van uw ketenaanpak en de raad krijgt in januari 2020 een vervolgvoorstel voorgelegd waarin u uw keuzes voorlegt.

Voorzitter,
Waar is het college mee bezig? Het 3de kwartaal is voorbij en ik krijg bij het lezen van deze notitie de indruk dat het optimaliseren van de bureaucratische ketenaanpak belangrijker is dan mensen uit de uitkering te halen. Per kwartaal en op bestuurlijk niveau wordt volgens uw voorstel met de portefeuillehouder de stand besproken. Pas in januari 2020 wordt aan de raad een vervolgvoorstel voorgelegd waarin u uw keuze voorlegt.

Voorzitter, tot slot,
Deze werkwijze gaat te langzaam. Hoe de bemiddelaars, om uw mensen zo maar even te benoemen het doen, moet direct resultaat gericht zijn. U als gemeente heeft immers alle gereedschappen en mogelijkheden in huis om de uitstroom naar werk of deeltijdwerk sneller en efficiënter te laten verlopen. Voorzitter, iedereen aan het werk, arbeid adelt.

Dank u wel.

Laat reactieformulier zien