Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Input Jaarplan Brainport Development 2020

Commissie notitie. Input Jaarplan Brainport Development 2020

10 December 2019

Voorzitter, dank u wel.
Als Lijst Pim Fortuyn zien wij nut en noodzaak in van het Jaarplan Brainport Development 2020. Wij willen u graag onze mening geven.

Op de eerste plaats wil ik complimenten geven aan de gehele Brainportorganisatie omdat zij het voor elkaar hebben gekregen dat het team van PSV met trots de naam Metropoolregio Brainport Eindhoven op hun voetbaltenue hebben staan. Deze naam zal met grote regelmaat wereldwijd vol in beeld worden gebracht en dat zal ongetwijfeld positieve respons opleveren.

Hoewel wij het met de meeste aangehaalde zaken eens kunnen zijn willen wij inhoudelijk ook enkele kanttekeningen plaatsen.

Zoals u weet is talent onmiskenbaar de drijvende kracht om huidige- en toekomstige problemen op te kunnen lossen. En talent en de mogelijkheden om nieuwe uitvindingen het licht te laten zien zijn in deze regio in ruime mate voorhanden. En hierbij kom ik gelijk bij agendapunt 2.1, Energy en de energietransitie.

Wereldwijd zien wij, onder het mom van zogenaamde klimaatdoelstellingen bewegingen om op een andere manier energie op te wekken en het vervoer over land, zee en door de lucht klimaatneutraal te maken. Daar is uiteraard niets op tegen, zelfs aan te bevelen, maar je moet wel weten wat je doet.

Voorzitter,
Als we in Europa blijven zien wij dat er momenteel vanuit Rusland via de Oostzee een nieuwe gasleiding naar Duitsland wordt gelegd, waarbij Duitsers subsidie krijgen als zij overgaan van hun huidige brandstof naar gas. In Nederland maken wij een tegengestelde beweging door van het gas af te gaan en dan met zonnepanelen, windmolens en biomassacentrales, wat een ander woord is voor stoken op hout, dus vers gekapte bomen, voldoende energie proberen op te wekken.

Ook het transport over de weg is onderdeel van de energietransitie, maar als alles elektrisch zou worden aangedreven hebben we behalve een grondstoftekort van koper, nikkel, lithium en kobalt voor de batterijen, ook logistieke problemen. Al met al kun je stellen dat de energietransitie nog in de kinderschoenen staat.

Voorzitter,
Juist hier ligt volgens mijn fractie de ultieme uitdaging van Brainport. Onderzoek de energieopwekking niet alleen via zonnepanelen, zonnepannen of windturbines waar elke woning zelfvoorzienend KAN zijn, maar ook overtollige energie KAN opslaan in zijn eigen waterstofinstallatie. Kijk ook eens goed naar andere mogelijkheden zoals een Thoriumreactor en onderzoek of we daarmee voldoende groene energie kunnen opwekken om voldoende waterstof te maken om daarvan het totale weg, water en personenvervoer te kunnen voorzien. Meerdere autofabrikanten kunnen al een waterstofauto of waterstofbus leveren.

Voorzitter,
Het licht heeft in deze stad voor het eerst het licht gezien, laat onze energie vanuit Brainport de wereld rondgaan.

Dank u wel.

Rudy Reker

Laat reactieformulier zien