Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Aanpak voetbal Eindhoven Noord

10 december 2019

Voorzitter, dank u wel,
Het samenvoegen van twee gezonde verenigingen in 2011, in dit geval voetbalvereniging ESV en WVVZ, is niet altijd een garantie voor succes. Je had hier te maken met twee totaal verschillende bloedgroepen die samen een compleet nieuwe organisatie en accommodatie financieel overeind moesten houden. De nieuwe vereniging WODAN, met destijds ca. 1.300 leden werd hiermee één van de grootste amateurverenigingen van Nederland met een geheel nieuwe accommodatie.

Voor een gezonde vereniging, waarvan de inkomsten bestaan uit contributies, sponsorinkomsten en de kantineomzet, zouden de vaste lasten al zwaar genoeg zijn.

Maar wat te doen als de uitgaven al jarenlang groter blijken te zijn dan de inkomsten, terwijl het aantal leden met in het bijzonder de betalende leden sterk achter blijft en zelfs van een fors ledenverlies sprake is?

Ook de Gemeente Eindhoven mag na acht jaar pappen en nathouden, de hand in eigen boezem steken omdat de gemeente in dit dossier veel te afwachtend en te traag heeft gehandeld, aldus de Eindhovense Sportraad.

Zij, dus de Eindhovense Sportraad mag nu als mosterd na de maaltijd advies uitbrengen terwijl het college al besloten heeft, overigens is dit ook onvermijdelijk, om op het eind van dit voetbalseizoen, dus op 31 juli 2020 de verhuur van de accommodatie aan WODAN stop te zetten.

Gelukkig voor de spelers die nog actief zijn met een zachte landing en om Nieuw Woensel de gelegenheid te geven zich voor te bereiden op een grotere accommodatie met de te verwachten inschrijving en inpassing van nieuwe leden, elftallen en begeleiders.

Ik begrijp dat het huidige bestuur van WODAN alles in het werk stelt om een doorstart te bewerkstelligen. Maar in dit geval kunnen zij zich beter neerleggen bij het onvermijdelijke, namelijk de beëindiging van hun voetbalvereniging WODAN. Trekken aan een dood paard heeft weinig zin. Dat dit pijn doet begrijpen wij maar al te goed, maar ik adviseer hen om als zij dit graag willen blijven doen, met het bestuur van Nieuw Woensel te overleggen of zij hun ervaring en begeleiding kunnen gebruiken.
Als Lijst Pim Fortuyn kan ik alleen maar zeggen dat wij de huidige aanpak voetbal Eindhoven Noord ondersteunen. Maar aan het college wil ik vragen om de Eindhovense Sportraad zowel bij de zachte landing van Wodan als de overstap van Nieuw Woensel naar deze accommodatie te laten begeleiden.

Wij mogen niet twee keer in dezelfde kuil vallen, waarbij ik het college wil verzoeken ook nog eens goed te kijken naar andere sportverenigingen die in hetzelfde schuitje zitten als Wodan.

Dank u wel.

Rudy Reker

Laat reactieformulier zien