Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Jorritsma verzaakt actieve informatieplicht

10/03/20 Eindhovens Dagblad 

Agenderingsverzoek LPF/M.A. Schreurs over Burgemeester/college en bevoegdheid raadsleden

10 maart 2020
Voorzitter, dank u wel,
Waarom staat dit agenderingsverzoek vandaag op de agenda? 
Op de eerste plaats is dat de opmerking in het antwoord van de burgemeester op 27 december jl. dat: ’Het niet de taak is van een raadslid om de burgemeester te controleren op zijn taak waar het gaat om openbare orde en veiligheid’.
 Voorzitter,
Dit is wel de meest onnozele opmerking die een voorzitter van de gemeenteraad kan maken. Met deze uitspraak degradeert hij alle Eindhovense raadsleden tot onbenullen.  (redactie, minus Henk Jager van de CU) Het controleren van het college, inclusief de burgemeester is juist één van de taken van raadsleden. Als raadsleden dat niet doen, wie controleert de burgemeester dan?
 
Verder voorzitter gaf de burgemeester in de raadsvergadering van 28 januari géén antwoorden op vragen van mevrouw Schreurs en wederom ook geen antwoorden op vragen van de Lijst Pim Fortuyn over de alarmerende brandbrief, die oud-burgemeester Rob van Gijzel naar drie ministeries had gestuurd en door burgemeester Jorritsma zijn ingetrokken. De zojuist genoemde feiten zijn dan ook de reden geweest dat op 28 januari de ‘Motie van Bijscholing’ is ingebracht. Want een burgemeester behoort de regels van de democratie te kennen en toe te passen. 
 
Voorzitter,
In het Eindhovens Dagblad van 11 februari jl. hebben wij kunnen lezen, dat de burgemeester in een vergadering met fractievoorzitters gezegd zou hebben; ‘dat hij niet op de hoogte was van het bestaan van de inmiddels veelbesproken ‘moskeebrief’ van zijn voorganger Rob van Gijzel’, waar oud-minister Ard van der Steur hem op Prinsjesdag in 2016, dus één week na zijn benoeming als burgemeester van Eindhoven over aansprak. 
 
De Lijst Pim Fortuyn voorzitter, volgt al vanaf 2002 de ongewenste activiteiten van het salafisme en de Al Fourqaanmoskee. Oud-burgemeester Rob van Gijzel deelde onze zorgen en wij kunnen ons met de beste wil van de wereld niet voorstellen, dat daar tijdens het dossieroverdracht niet over is gesproken. Wij als LPF- fractie trekken de uitspraak van burgemeester Jorritsma, dat hij niet op de hoogte was, dan ook sterk in twijfel. 
 
In dit licht gezien, kan de alarmerende brandbrief waar minister Ard van der Steur de burgemeester van Eindhoven in 2016 over aansprak, toch geen verassing voor hem zijn geweest! Bovendien mogen wij ervan uitgaan dat burgemeester Jorritsma de bewuste brief éérst heeft gelezen alvorens hij de wens van de minister volgde en de brief introk. Wij als Lijst Pim Fortuyn vinden dan ook, dat het terugtrekken van deze brief, gezien de alarmerende inhoud, onvoorstelbaar naïef is geweest! 
 
Voorzitter, 
Natuurlijk hebben wij vele vragen voor de heer Jorritsma, maar gezien de beperkte tijd zal ik er maar op drie ingaan.
 
1. Zeg eens eerlijk meneer Jorritsma, heeft de heer van Gijzel u tijdens het overdrachtsgesprek nu wel of niet uitgebreid en uitvoerig over de salafistische Al Fourqaanmoskee geïnformeerd? En wist u nu wél of niet dat de oud-burgemeester een alarmerende brandbrief naar het ministerie had gestuurd?
 
U als burgemeester heeft in januari 2020 tegen het NRC gezegd en ook laten optekenen, dat u na het intrekken van de alarmerende brief in september 2016, goede afspraken heeft gemaakt met de minister en dat alles nu wél loopt zoals u dat zou wensen.
 
2. Zijn deze afspraken met de minister gemaakt vóór of nadat u Staf Depla als ondertekenaar van dit schrijven én het college had ingelicht dat u de brief had ingetrokken?  Hoe was de reactie van de heer Depla en hoe was de reactie van het college over uw een-mans actie?
 
3. Bent u door de tijd vanaf 2016 inmiddels tot andere gedachten gekomen dat het terugtrekken van de alarmerende brandbrief, gezien het aantal gevallen van radicalisering in Eindhoven sinds 2017, wel erg voorbarig en zeker niet slim is geweest?
 
Tot zover voorzitter.
Rudy Reker
 
Laat reactieformulier zien