Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

 Weer een radicale prediker in de Al Fourqaan moskee

Raadsvragen: Toch weer een radicale prediker in de Al Fourqaan moskee en dubieuze geldstromen bij salafistische organisaties in Eindhoven

Met antwoord van B&W 12 juni 2020

Eindhoven, 20 mei 2020

Geacht college,
 
Tijdens deze Ramadan maand zijn er weer volop activiteiten bij de diverse salafistische organisaties in onze stad. Zowel de Al Fourqaan moskee onder leiding van stichting Alabraar en de stichting Islamplanning houden geldinzamelingsacties. Stichting Alabraar zegt het geld te willen gebruiken voor een nieuw dak op de moskee en heeft al ruim 40.000 euro opgehaald. Stichting Islamplanning wil het geld gebruiken voor islam en Koranlessen en heeft al meer dan 120.000 euro opgehaald. Dat deze stichtingen binnen zo’n korte tijd deze enorme bedragen binnenhalen roept bij ons toch de nodige vragen op.
 
En ondanks alle toezeggingen van het bestuur van de Al Fourqaan moskee hebben ze toch weer een radicale prediker uitgenodigd om te komen spreken. Ditmaal gaat het om Mamdouh Tamami. Deze haatprediker was in 2015 uitgenodigd bij een dubieuze liefdadigheidsbijeenkomst in Rijswijk. 
 
Toenmalig minister Koenders van Buitenlandse Zaken heeft toen de visa ingetrokken van 3 omstreden imams o.b.v. verkregen informatie van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). De imams treurde om de dood van Bin Laden, steunde de terreurgroep Al Nusra en faciliteerde de Jihad in Europa. Blijkbaar bent u als college nog steeds niet bij machte om haatpredikers met hun boodschap van onverdraagzaamheid uit onze stad te weren. En dat terwijl radicale predikers al jarenlang de deur platlopen bij de Al Fourqaan moskee. Dit was onlangs nog te zien bij de documentaire DE LOKROEP van BNN/VARA. En dat is een zeer kwalijke zaak.
 
 
Dat brengt ons tot de volgende vragen:
 
1. Was u op de hoogte van de geldinzamelingsacties van deze stichtingen en wat is uw mening over de enorme bedragen die worden opgehaald?
 
2. Gaat u onderzoek doen naar deze geldinzamelingsacties? Zo nee, waarom niet?
 
3. Ziet u aanleiding om bij beide stichtingen te onderzoeken of ze een ANBI-status hebben en of die kan worden ingetrokken?
 
4. Bent u geïnformeerd over de komst van de radicale prediker Mamdouh Tamami en wat is uw mening over deze imam?
 
5. Is er contact geweest met de NCTV over de komst van Tamami? Zo nee, gaat u dat alsnog doen?
 
6. Wordt u überhaupt op de hoogte gehouden door stichting Alabraar welke imams er komen spreken in de Al Fourqaan moskee?
 
7. Wat voor actie gaat u nu ondernemen tegen de stichting Alabraar en Islamplanning?
 
De Al Fourqaan moskee heeft in 2016 toen nog onder leiding van stichting Waqf voor 260.000 euro een pand aangekocht aan de Wezelstraat vlak naast de moskee. Dit pand zou worden gebruikt om er culturele activiteiten te ontplooien. Maar het blijft erg stil.
 
8. Kunt u ons duidelijkheid verschaffen wat er allemaal gebeurt in het pand? Heeft u hier zicht op?
 
Tjerk Langman, raadslid
Lijst Pim Fortuyn Eindhoven
 
Twaalf geradicaliseerden in eerste twee maanden van 2020
 

Antwoord van burgemeester en wethouders

1. Was u op de hoogte van de geldinzamelingsacties van deze stichtingen en wat is uw mening over de enorme bedragen die worden opgehaald?

Ja. Moslims worden geacht om 2,5% van hun bezit te schenken aan aalmoes. Dit gebeurt vaak met tussenkomst van moskeeën of stichtingen. In de ramadanperiode worden grotere bedragen geschonken dan regulier.

2. Gaat u onderzoek doen naar deze geldinzamelingsacties? Zo nee, waarom niet?

Nee, zie antwoord op vraag 1.

3. Ziet u aanleiding om bij beide stichtingen te onderzoeken of ze een ANBIstatus hebben en of die kan worden ingetrokken?

Op de site van de Belastingdienst is te zien of een organisatie een ANBIstatus heeft en waar een instelling aan moet voldoen. De Belastingdienst is verantwoordelijk voor het controleren op de voorwaarden die gesteld worden aan een ANBI-status.

4. Bent u geïnformeerd over de komst van de radicale prediker Mamdouh Tamami en wat is uw mening over deze imam?

Nee, want de heer Tamami is de vaste imam van de moskee. Er zijn geen haatzaaiende uitspraken van Mamdouh Tamami bekend. 

5. Is er contact geweest met de NCTV over de komst van Tamami? Zo nee, gaat u dat alsnog doen?

Nee. We zien op dit moment geen aanleiding om contact op te nemen met de NCTV.

6. Wordt u überhaupt op de hoogte gehouden door stichting Alabraar welke imams er komen spreken in de Al Fourqaan moskee?

Ja wij worden op de hoogte gehouden.

7. Wat voor actie gaat u nu ondernemen tegen de stichting Alabraar en Islamplanning?

Wij zien op basis van deze informatie geen reden om actie te ondernemen.

8. Kunt u ons duidelijkheid verschaffen wat er allemaal gebeurt in het pand? Heeft u hier zicht op?

Het pand wordt gebruikt voor het geven van lessen, kantoor en een deel opslag.

Eindhoven, 12 juni 2020.

 
Laat reactieformulier zien