Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Democratisch referendum over kleur Zwarte Piet

Eindhoven 9 juni 2020

Betoog en aankondiging van de motie 'Democratisch referendum over de kleur van Zwarte Piet'

Toelichting op de motie
De Raadsvragen over Zwarte Piet zijn door het college negatief beantwoord, vandaar deze motie.

Voorzitter,
Het is niet aan de gemeenteraad, noch aan het college en ook niet aan de burgemeester van Eindhoven om te bepalen dat er tijdens Sinterklaasactiviteiten in onze gemeente Zwarte Pieten, zoals zij er al meer dan 150 jaar uitzien, niet meer met zwart en bruin geschminkt mogen worden.

Het mysterieuze achter de lange witte baard, het zwart of bruin geschminkt gezicht met daarbij de vele verhalen en liedjes over deze zeer bekende sprookjesfiguren, doet de harten van alle kinderen sneller kloppen.

 

Ook veel ouders proberen achter de vermomming deze figuren te herkennen, maar dat lukt dan zelden of nooit. Dit in tegenstelling tot roetveegpieten of gekleurde pieten die je al van verre herkent.

Bij een evaluatie door het intochtcomité onder de meer dan 150 vrijwilligers gaf ongeveer de helft nu al aan dan te willen stoppen om de Zwarte Piet te spelen.

De binnenstadondernemers die de Zwarte Pieten parade jaarlijks sponsorden zagen geen heil meer om deze festiviteit zonder Zwarte Pieten financieren en stoppen daarmee.

Als vervolg daarop hebben de meer dan 50 deelnemers aan de Zwarte Pieten parade zich inmiddels al opgeheven. Terwijl door deze dwingende maatregel ook de intocht in Strijp op de tocht staat.

Duidelijk is dat het Sinterklaasfeest na deze dramatische beslissing van het Eindhovens college ten dode is opgeschreven.

En dat gegeven is dan weer dramatisch voor het MKB in heel de Metropoolregio Eindhoven.

Voorzitter,
Laat ik duidelijk stellen dat Sinterklaas en Zwarte Piet nooit iets met racisme te maken heeft gehad. Aan iemand vraagtekens plaatst bij deze Sinterklaasfestiviteiten kun je dat uitleggen. Desnoods 2of 3 keer. Maar de inwoners, ouders en kinderen uit onze stad staan hier nu buitenspel.

Vandaar dat wij via deze motie vragen om een referendum over de beslissing van het college. De tekst in het referendum dan dient dan te vragen hoe Zwarte Piet er uit moet zien. 

Dat is democratie!

 

Reactie Reker na de discussie.

Voorzitter,
De inwoners van deze stad zijn nu aan zet. Zij bepalen de toekomst van dit cultureel en traditioneel volksfeest. Daarom willen wij deze motie om een referendum op 16 juni toch in stemming brengen.

En dan vraag ik hoofdelijke stemming aan omdat inwoners van deze stad het recht hebben om te weten hoe hun gekozen volksvertegenwoordigers het belang van het Sinterklaasfeest met Zwarte Piet verdedigen of …. verkwanselen.

Want nogmaals,
Het is niet aan de gemeenteraad, noch aan het college en ook niet aan de burgemeester van Eindhoven om te bepalen dat er tijdens Sinterklaasactiviteiten in onze gemeente Zwarte Pieten, zoals zij er al meer dan 150 jaar uitzien, niet meer met zwart en bruin geschminkt mogen worden.

Dank u wel. 

Motie

Vrije motie 'Democratisch referendum over de kleur van Zwarte Piet'
 
Deze motie zal op 16 juni in stemming worden gebracht.
 
De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Eindhoven;
 
Constaterende dat:
- Er in 2019 twee dialoogsessies zijn geweest met totaal 50 personen over de intocht van Sinterklaas en Zwarte Piet; 
- Het college onlangs heeft besloten dat Zwarte Piet in Eindhoven niet meer zwart of bruin geschminkt mag zijn;
- Ook andere versierselen die bij de traditionele Zwarte Piet behoren en die als ‘kwetsend’ ervaren kunnen worden, mogen niet langer meer worden gebruikt;
- Veel vrijwilligers overwegen te stoppen als zij niet meer als Zwarte Piet geschminkt mogen worden, maar nu voor de kinderen herkenbaar deze rol moeten spelen;
- Dit besluit niet alleen bij het intochtcomité maar ook bij Eindhovense inwoners niet in goede aarde is gevallen;  
- Het intochtcomité in zeer goed contact staat met de inwoners van onze stad en er de laatste jaren van alles aan heeft gedaan om van deze intocht een inclusief feest te maken voor alle kinderen en daarin zeer goed is geslaagd; 
- Het college zich, in tegenstelling tot wat zij schrijft, niet aan haar afspraak heeft gehouden om samen met het intochtcomité verder te overleggen over eventuele aanpassingen; 
- Het intochtcomité zeer onaangenaam verast was toen het voornemen tot dit collegebesluit in april, via een telefoontje ‘dat er iets aankwam’ aan hen werd medegedeeld; 
 
Van mening zijnde dat:
- Het Sinterklaasfeest met Zwarte Piet een traditioneel volksfeest is en in de loop van jaren aan veranderingen onderhevig kan zijn;
- Deze veranderingen vanuit de gemeenschap moeten komen en niet dwingend mogen worden voorgeschreven door de gemeenteraad of het college;
- Het intochtcomité al een aantal jaren de zwarte pruik met kroeshaar, gouden oorbellen en dikke rode lippen in de ban heeft gedaan;  
- Het intochtcomité al langer een verdeling had gemaakt tussen bruin (60%) en gekleurd (40%), al dan niet met blonde pruiken en gekleurde Pieten; 
- Het college moet opkomen voor alle inwoners van deze stad en niet alleen voor een minderheid  die het feest van Sinterklaas met Zwarte Piet (nog) niet begrijpt;
- Het intochtcomité bereid is juist nu te laten zien hoe zwart en wit in Eindhoven samen in harmonie dit traditionele feest kunnen vieren;
 
Stelt de raad voor het college te verzoeken:
1. Het genomen besluit in te trekken;
2. Het intochtcomité in 2020 op hun eigen wijze de intocht vorm te geven;
3. Om tegelijk met de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 een referendum te houden onder de Eindhovense bevolking zodat zij op democratische wijze hun mening over Zwarte Piet kunnen laten zien;
4. De uitslag van dit referendum te respecteren.   
 
Eindhoven, 16 juni 2020
 
Het lid van de raad.
Rudy Reker (Lijst Pim Fortuyn), voorsteller 
Dré Rennenberg (Ouderen Appél Eindhoven) voorsteller
 
———————————————————————————————————————————
 
Deze actuele motie is aangenomen / verworpen in de vergadering van 16 juni 2020
 
.........................................................................................., griffier
 
 

15/6 https://www.ed.nl/eindhoven/lpf-staat-bijna-alleen-in-raad-eindhoven~afc46f2f/ 

17/6 Eindhoven geen Zwarte Piet meer 

 
Gravatar
knikkers
top
Super aktie! We zijn het zat!
1
Laat reactieformulier zien