Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid

  


Tom van Nuenen
Commissielid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Betoog Jaarstukken 2019 - Kaderbrief 2021

 30 juni 2020

Meningsvormende vergadering/commissievergadering, Team A 

Voorzitter, dank u wel,
Als de nood het hoogst is, is de redding nabij, is een veel gebruikt gezegde. De negatieve spiraal van 15 jaar meer geld uitgeven, dan dat er binnenkomt is doorbroken. Tenminste als we 2018 even niet meetellen, temeer omdat er toen nog een gift van 21 miljoen euro kwam uit Den Haag. Wij veronderstellen dan ook dat het college in dit voorjaar bijzonder opgelucht was, toen duidelijk werd dat de tussentijdse prognoses zich hebben vertaald naar een positief resultaat van 51.8 miljoen in de Jaarrekening over 2019. Ook wij als LPF-fractie delen deze opluchting.

Maar toch voorzitter is dit Jaarverslag er ook een met een zwart randje, omdat het positief resultaat voor een deel ten koste is gegaan door bezuinigingen in het sociaal domein. Ik hoor nu al weer een lid van het college zuchten; ‘Je doet het nooit goed’. En dat klopt voorzitter, het kan altijd beter. Ik ga er hier niet verder op in, maar in de andere vergadering wordt daar dieper op ingegaan.

Voorzitter,
Door dit mooie resultaat mogen wij ons niet in slaap laten sussen, temeer omdat ook onze stad zwaar heeft te lijden onder de coronacrisis. Gaat het fout, dan gaat het goed fout. Temeer omdat onze regering een onzekere factor is, als het gaat om voldoende geld naar gemeenten over te maken. Daarom hebben wij begrip voor het feit dat er nu een Kaderbrief ligt, waarin globaal de bedoelingen staan i.p.v. een Kadernota waar alles beter in is uitgewerkt.

Toch waarschuwt de accountant in haar verslag dat het realiteitsgehalte van de begroting omhoog moet. Voor de LPF fractie is dit geen nieuws onder de zon omdat wij vorig jaar al hebben gezegd dat; ‘Een goede begroting het fundament is onder de Jaarrekening.’ Wij mogen ons vooral niet rijk rekenen.

Tot slot voorzitter,
Willen wij het college, ambtenaren en met name die mensen op de afdeling Financial Control dank zeggen voor dit veelbelovend resultaat. Maar ook onze huisaccountant komt alle eer toe omdat zij de ontspoorde trein die ‘Eindhoven’ heet, weer op het juiste spoor hebben gekregen.

Dank u wel.

Rudy Reker, fractievoorzitter

 

Meningsvormende vergadering/commissievergadering Team B 

Voorzitter, dank u wel,
Als de nood het hoogst is, is de redding nabij, is een veel gebruikt gezegde. De negatieve spiraal van 15 jaar meer geld uitgeven, dan dat er binnenkomt is doorbroken. Tenminste als we 2018 even niet meetellen. Wij veronderstellen dan ook dat het college in dit voorjaar bijzonder opgelucht was, toen duidelijk werd dat de tussentijdse prognoses zich hebben vertaald naar een positief resultaat van 51.8 miljoen in de Jaarrekening over 2019. Ook wij als LPF-fractie delen deze opluchting.

Maar toch voorzitter is dit Jaarverslag er ook een met een zwart randje, omdat het positief resultaat voor een deel ten koste is gegaan door bezuinigingen in het sociaal domein. Het sociaal domein wat voor bijna de helft bestaat uit de totale lasten van de gehele gemeentelijke bedrijfsvoering.

Voorzitter,
Als uitloop van 2018 waren er ook in 2019 nog teveel cliënten die om uiteenlopende redenen gebruik moesten maken van externe hulp in het huishouden en zich door de gemeente Eindhoven niet gehoord voelden. De meer dan 300 keer dat u strafrechtelijk 1.260 euro naar deze mensen moest overmaken, omdat u niet tijdig heeft gereageerd kon bij hen niet alle pijn wegnemen. De pastoor of kapelaan zou vroeger tegen het college hebben gezegd; ‘Bid maar drie ‘Weesgegroetjes’ en drie keer een ‘Oefening van Berouw’. Maar daar win je als gemeente Eindhoven nu niet het vertrouwen van deze mensen mee terug.

Voorzitter,
Door dit mooie resultaat over 2019 mogen wij ons niet in slaap laten sussen, temeer omdat ook onze stad zwaar heeft te lijden onder de coronacrisis. Gaat het fout, dan gaat het goed fout. Ook in het Sociaal Domein, wat zich dan weer vertaald in kostbare ingrepen. Temeer omdat onze regering een onzekere factor is, als het gaat om voldoende geld naar gemeenten over te maken.

De accountant waarschuwt in haar verslag dat het realiteitsgehalte van de begroting omhoog moet. Voor de LPF fractie is dit geen nieuws onder de zon omdat wij vorig jaar al hebben gezegd dat; ‘Een goede begroting het fundament is onder de Jaarrekening.’ Wij mogen ons vooral niet rijk rekenen.

Tot slot voorzitter,
Willen wij het college, ambtenaren en met name die mensen op de afdeling Financial Control dank zeggen voor dit veelbelovend resultaat. Maar ook onze huisaccountant komt alle eer toe omdat zij de ontspoorde trein die ‘Eindhoven’ heet, weer op het juiste spoor hebben gekregen.

Dank u wel.

Petra Strijbos -Nijs, commissielid

 

Kaderbrief 2021

Voorzitter dank u wel,
De toekomst voorspellen is maar weinigen van ons gegeven. Maar met de ervaringen uit het verleden, de kennis van nu en de huidige coronacrisis, die vermoedelijk een bittere economische nasleep zal kennen is nu een definitieve Kadernota maken onbegonnen werk.

Daarom hebben wij begrip voor het feit dat er nu een Kaderbrief ligt, waarin globaal de bedoelingen staan i.p.v. een Kadernota waar alles beter in is uitgewerkt. Het is natuurlijk wel zo, dat hoe dichter wij het jaar 2021 naderen hoe duidelijker alles in zicht komt.

Maar wij als Lijst Pim Fortuyn houden ons hart vast, als ik lees dat wij wijken verder aardgasvrij gaan maken. Het nu isoleren van woningen is prima en daar moeten wij vooral mee doorgaan, maar kijk ook eens verder naar het produceren en distribueren van Waterstofgas voor onze energievoorziening. Want daarin zit de toekomst.

Maar ik verwacht van dit college, dat ze daar in de Begroting rekening mee houden. Met andere woorden: Doen, als het verantwoord is en uitstellen als ons gezond verstand zegt dat we daar beter mee kunnen wachten.

Dank je wel.

Rudy Reker, fractievoorzitter