Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Eindhovens veiligheids- en overlastprobleem wordt structureel ontkend


Het hier onderstaand artikel wil het ED niet publiceren omdat zij hier een andere mening erop na houden 
De Dagelijkse Standaard wel
De boodschapper wordt erop aangekeken

20 december 2012 Auteur: Tjerk Langman, commissielid Lijst Pim Fortuyn

Eindhoven, stad van design, innovatie, Brainport, Strijp S en Glow. Maar ook de stad met een niet erkent veiligheids- en overlastprobleem waar te gemakkelijk overheen wordt gestapt.  Burgemeester Rob van Gijzel en het college reizen stad en land af om Eindhoven te promoten en hierdoor nationaal en internationaal op de kaart te zetten. Er is hen alles aan gelegen om de wereld te laten weten dat Eindhoven bij de slimste regio's ter wereld behoort. Er hoeft maar een camera te draaien of een microfoon aanwezig te zijn of burgemeester van Gijzel laat zijn passie blijken voor zijn slimme en innovatieve stad Eindhoven! En eerlijk gezegd, doet hij dat uitstekend.

Dat siert onze burgemeester en hij verdient daarvoor een grote pluim. Toch broeit er iets bij hem op de achtergrond, een steeds terugkerend onderwerp, een hardnekkig probleem dat liever niet naar buiten gebracht mag worden. En dat daarom al helemaal niet publiekelijk besproken of aangeroerd mag worden. Dat probleem is het falend veiligheidsbeleid van de Gemeente Eindhoven. Steeds weer is Eindhoven bovenaan de lijst te vinden in de landelijke misdaadmonitor en heeft hierdoor al jarenlang de twijfelachtige eer om bij een van de meest onveilige steden in Nederland te behoren. Vooral pleinen en winkelcentra zijn regelmatig het doelwit van overlastgevende en provocerende hanggroepen en elders zijn het criminelen en drank- en drugsverslaafden die onrust en onveiligheid veroorzaken. Bij deze problemen laat een adequate aanpak door de gemeente veel te wensen over. Er wordt gekozen voor halfslachtige oplossingen waardoor de problemen eerder verergeren of worden verplaatst naar andere delen van de stad. Als bewoners en winkeliers klagen over criminaliteit en overlast wordt tegen hen gezegd dat ze een extra blokje om in de wijk moeten lopen om verdachte zaken te signaleren en eventueel zelf in te grijpen. Ook worden winkeliersverenigingen gevraagd om zelf fors te investeren teneinde hun winkels te beveiligen met camera’s. Als de nood echt aan de man komt en de burger teneinde raad in protest komt, wordt gekozen voor inadequate maatregelen zoals tijdelijke camerabeveiliging. Deze worden na korte tijd weer snel weggehaald als het rumoer enigszins is verstomd. Niet alleen de burgemeester maar ook het overgrote deel van de gemeenteraad is allergisch voor camerabeveiliging. Dit terwijl in andere grote steden het succes van grootschalige camerabeveiliging dagelijks nog tot volle tevredenheid van ondermeer de politie aldaar wordt bevestigd. Het advies om zelf in te grijpen is natuurlijk een grote en gevaarlijke farce, zeker bij drugsverslaafden. Winkeliers en bewoners zullen bij het waarnemen van verdachte situaties zelden of nooit zelf ingrijpen omdat ze bang zijn voor represailles. Als je als grensrechter je leven al niet zeker bent na het maken van een niet geaccepteerde beslissing, zal een burger nooit een dader in de kraag vatten die een auto openbreekt of op een andere wijze verkeerd bezig is. Winkeliers hebben genoeg andere zaken aan het hoofd. Zij zijn al blij als ze in deze economisch zware tijden het hoofd boven water kunnen houden. Ook zij zullen hun leven niet wagen voor een veiligere stad terwijl bewoners voor hun eigen veiligheid liever een straatje omlopen dan wel binnenshuis blijven. Als je als fractie in de gemeenteraad dit veiligheidsprobleem ter sprake bent, wordt de burgemeester, die veiligheid in zijn portefeuille heeft, zenuwachtig en onredelijk. De oogkleppen gaan op en hij probeert van onderwerp te veranderen of ontkent het gewoon. Op een enkeling na in de gemeenteraad, die toch door de Eindhovense burgers is gekozen, wordt het probleem niet onderkend en wordt de andere kant opgekeken. Alleen in verkiezingstijd (Blixembosch in 2010) zijn zij allemaal daar te vinden waar de LPF al geruime tijd aanwezig was. Het kersvers gekozen raadslid van het jaar, Frank Depla (PvdA), zegt zelfs op TV dat de burgers van Eindhoven niet moeten overdrijven als het gaat om overlast en criminaliteit. Deze man heeft wel erg veel lef om mensen die hem tot raadslid van het jaar hebben gekozen zo te schofferen. Voor de Eindhovense burgers wens ik in 2013 een burgemeester, die een realistisch oog heeft voor genoemde problemen in zijn stad en deze daadwerkelijk en doeltreffend wil aanpakken. Tjerk Langman Commissielid Lijst Pim Fortuyn Eindhoven

Eindhovens Dagblad

Laat reactieformulier zien