Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

ED: Buurt baalt van overlast Turkse bruiloften


door Rob Burg. woensdag 24 september 2008

EINDHOVEN - Omwonenden van danscentrum Nazar aan de Turnhoutlaan, verenigd in het 'Tempel Collectief', balen stevig van de overlast die zij ervaren van grote Turkse bruiloftsfeesten die met enige regelmaat in het danscentrum op het industrieterrein worden gehouden.

De buurt klaagt onder meer over geluidsoverlast, drankgebruik en urineren op straat. Ook zouden feestgangers tijdens incidenten 'doodsbedreigingen' hebben geuit naar de bewoners. Het huidige bestemmingsplan staat een horecafunctie niet toe. Met een wijziging van dat plan wil het college van B en W de situatie echter legaliseren. Uit een burgerinitiatief zijn drie locaties voor een dergelijke gelegenheid voor Turkse feesten voortgekomen, waaronder die in de dansschool in de Tempel. Tijdens de commissievergadering wonen en ruimte probeerden de buurtbewoners, gisteravond in groten getale op de publieke tribune aanwezig, de politiek te bewegen de wijziging van het bestemmingsplan tegen te houden. De meeste fracties, met uitzondering van de LPF, waren het daar uiteindelijk niet mee eens. Men had weliswaar begrip voor de klachten over overlast, maar daartegen moet volgens de commissieleden handhavend worden opgetreden na het afgeven van een vergunning. De overgrote meerderheid was nĂ­et tegen opname van de horecafunctie in het plan. Volgens wethouder Fiers zijn er maatregelen met de uitbater overeengekomen om de overlast terug te dringen. "De ondernemer is heel bereidwillig", aldus Fiers. Het Tempel Collectief overweegt een gang naar de Raad van State. http://www.ed.nl/regio/eindhovenstad/3760120/Buurt-baalt-van-overlast-Turkse-bruiloften.ece Eindhovens Dagblad 24 september 2008

Laat reactieformulier zien