Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Eindhovens Dagblad: Reker 'pissig' na uitspraak rechter

door Yolanda de Koster. donderdag 26 juni 2008 EINDHOVEN - De uitspraak van de Raad van State over het schrappen van de naam Lijst Pim Fortuyn in de Kiesraad is de Eindhovense LPF-fractievoorzitter Rudy Reker in het verkeerde keelgat geschoten.

"Ik ben hier ontzettend pissig over", fulmineert Reker nadat hij de uitspraak had gelezen. "Eerst knallen ze Pim Fortuyn neer en nu proberen ze op allerlei manieren de partij om zeep te helpen." Met 'ze' doelt Reker op alle tegenstanders van de partij. De Raad van State heeft gisteren geoordeeld dat de Kiesraad terecht de benamingen 'Lijst Pim Fortuyn' en 'Fortuyn' uit de kiesregisters voor de Kamerverkiezingen en het verkiezingen voor het Europees Parlement heeft geschrapt. De politieke groepering is opgehouden te bestaan. De Kiesraad mag de benaming dan doorhalen, stelt de Raad van State. Volgens Reker staat daar geen tijdlimiet voor en had de Kiesraad echt nog wel even kunnen wachten. In ieder geval tot het gerechtshof in Den Haag uitspraak heeft gedaan in de hoger beroepszaak die Reker tegen het – voormalige – landelijk bestuur van de LPF heeft ingesteld. De Raad van State stelde gisteren echter dat het hoger beroep buiten het geding van de Kiesraad valt. Reker houdt vol dat het voormalige LPF-bestuur onrechtmatig heeft gehandeld door de partij vorig jaar op te heffen. Dit is gebeurd tijdens een algemene ledenvergadering in Poeldijk. Die vergadering is volgens Reker niet volgens de statuten verlopen. Daarmee is het opheffingsbesluit ongeldig evenals het uitschrijven uit het Handelsregister, beargumenteert de Eindhovenaar. Het kort geding hierover heeft Reker verloren. Hij is hiertegen in hoger beroep gegaan. Een uitspraak over deze zaak wordt eind juli verwacht. De uitspraak van de Raad van State heeft voor zover Reker bekend geen gevolgen voor de Eindhovense LPF. http://www.ed.nl/regio/eindhovenstad/3333941/Reker-pissig-na-uitspraak-rechter.ece


Naam Fortuyn terecht geschrapt door Kiesraad


Woensdag 25 juni 2008 DEN HAAG - De Kiesraad heeft eerder dit jaar terecht de aanduiding Fortuyn geschrapt uit de registers voor de verkiezingen van de Tweede Kamer en de Lijst Pim Fortuyn voor de verkiezingen van het Europees Parlement. Dat blijkt woensdag uit een uitspraak van de Raad van State. De naam was weggehaald omdat de politieke groepering Lijst Pim Fortuyn (LPF) opgeheven was. Een lid uit Eindhoven had daartegen bezwaar gemaakt omdat de vereniging volgens hem in strijd met de statuten was ontbonden en daarom nog zou bestaan. De Raad van State stelt dat uit gegevens van het Handelsregister blijkt dat de Lijst Pim Fortuyn niet meer bestaat en de kiesraad dus juist heeft gehandeld. http://www.ed.nl/regio/eindhovenstad/3331541/Naam-Fortuyn-terecht-geschrapt-door-Kiesraad.ece Eindhovens Dagblad 27 juni 2008
 

Laat reactieformulier zien