Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Eindhovens Dagblad: LPF kritisch over reorganisatie bibliotheek


 door Jody van den Tillaart

14 dec 2007, 10:15 - EINDHOVEN - De gemeenteraadsfractie LPF stelt raadsvragen aan het college van de gemeente Eindhoven over de reorganisatie van de Openbare Bibliotheek in Eindhoven.

De door de gemeente gesubsidieerde bieb is van plan om haar medewerkers klantgerichter te laten werken. Hierdoor krijgt een groot aantal medewerkers te maken met een andere indeling en invulling van hun functie. De LPF vindt dat de reorganisatie van de Openbare Bibliotheek meer weg heeft van 'een gesubsidieerd speeltje van de directie' dan een concrete verbetering van de voorzieningen voor het publiek. Ook vindt de fractie dat het personeel hierdoor met onnodige druk wordt opgezadeld. De LPF vindt dat 'de kosten voor projecten als Living Library haaks op een zuinig en verantwoord begrotingsbeleid' staan. Thijs Torreman, directeur van de Openbare Bibliotheek, vindt dat het met elkaar in contact brengen van mensen wél bij het takenpakket van de bieb hoort. "Sinds de bibliotheek bestaat is het de bedoeling geweest om ontmoetingen tussen mensen te organiseren", zegt hij. Volgens hem is het bewerkstelligen van ontmoetingen als één van de doelstellingen van de bieb opgenomen in de afspraken met de gemeente. Volgens Arjan Buchholz en Fanny Wolters van de ondernemingsraad is bij het biebpersoneel grote draagkracht voor de vernieuwingen en projecten, waarvan Living Library volgens Wolters 'maar een klein deeltje' is. Dat de reorganisatie voor onnodige druk op het personeel zorgt, is volgens hen niet zo. "De insteek is om mensen op de juiste plek te krijgen, om het beste uit de mensen te halen", aldus Wolters. http://www.ed.nl/eindhovenstad/article2318467.ece  Eindhovens Dagblad 14 december 2007

Laat reactieformulier zien