Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

En wéér zijn ouderen het kind van de rekening


'Gratis met de bus voor 65 plus' is bijna verledentijd
Opinie pagina Eindhovens Dagblad 20 oktober 2012
Absurde prijs voor 'gratis' bus

Na vijf jaar gratis openbaar vervoer voor 65-plussers en kinderen tot 12 jaar wil het college van B&W van Eindhoven dat - gratis - per 1 januari 2013 afschaffen. Ondanks het feit dat een evaluatie in augustus 2011 alleen maar positieve resultaten te zien geeft. Ouderen voelen zich zo langzamerhand een sluitpost in de gemeentelijke begroting worden.

Hoewel het in het verleden zo mooi werd voorgespiegeld, is zorgeloos genieten van je oude dag tegenwoordig geen vanzelfsprekendheid meer. Meer en meer ouderen ondervinden de gevolgen van de huidige economische crisis. Het Eindhovens college gaat er in haar zienswijze ten onrechte van uit dat alle ouderen er financieel warmpjes bij zitten. Dat dit een grote misvatting is moge eenieder duidelijk zijn.

 
Vooral voor de minderdraagkrachten (en dat zijn niet alleen de ouderen) zijn het geen overheidsbezuinigingen maar een opeenstapeling van prijsverhogingen, die juist deze groep het hardst in de portemonnee treft. Bezuinigen mag niet uitmonden in prijsopdrijving, maar dat is wel wat er nu gebeurt. 
Ook de dreigende verlaging van pensioenuitkeringen en de verhoging van de zorgkosten veroorzaakt onder deze mensen veel onrust. Gemakshalve gaat het Eindhovens college voorbij aan het feit dat juist zij mede de basis hebben gelegd voor onze welvaart en Brainport, inmiddels de 2de economische regio in Nederland. Als dank hiervoor gaat het college echter het ‘gratis’ vervoer voor deze mensen per 1 januari a.s. beëindigen. Goed is te weten dat de doelstellingen voor het gratis openbaar vervoer in Eindhoven ruimschoots zijn gehaald. Vijf jaar na invoering van deze maatregel is er nog altijd sprake van een toenemend aantal busreizigers en een duidelijk aandeel nieuwe reizigers binnen de doelgroepen. Er is dus sprake van een blijvende groei. Ook het eigen autogebruik is sterk gedaald, met name in de doelgroep 65-plussers. Ja, daar mag je dan toch wel iets voor over hebben. Natuurlijk is 891.000 euro voor 2013 een absurd hoog bedrag dat busmaatschappij Hermes aan de Gemeente Eindhoven voor dit gratis vervoer vraagt. Zeker omdat we alleen over daluren spreken waarbinnen door de 65-plussers en 12-minners gratis gereisd kan worden. De stadsbussen zijn dan nog niet voor een kwart gevuld. De maatschappelijke functie waar Connexion/Hermes in haar jaarverslag meerdere keren met trots over spreekt, is hier ver te zoeken. Temeer omdat het in de daluren meenemen van 65-plussers en 12-minners hen nagenoeg geen cent extra kost.

 
Hermes haalt ook gederfde inkomsten aan als gevolg van dit gratis vervoer. Veel mensen die nu nog gratis met de bus reizen, kunnen zich geen ov-jaarkaart veroorloven. Die zal je dan ook niet meer in de bus zien. Je moet echt van een andere planeet komen als je niet weet dat de Eindhovense voedselbank ‘tropenjaren’ beleeft. De cliënten van de voedselbank, die maar 2 euro p.p. per dag aan eten en drinken kunnen besteden, willen om niet in een sociaal isolement te geraken ook gebruik kunnen maken van openbaar vervoer. Hoe goedkoop je de speciale ov-jaarkaart ook maakt, ook voor hen blijft het openbaar vervoer niet betaalbaar. Tevergeefs heeft mijn fractie in 2008 een motie ingediend om met het vervoerbedrijf in gesprek te gaan en de mogelijkheid te bespreken om de Eindhovense minima als extra doelgroep toe te voegen. Technisch gezien is dat eenvoudig met de stadspas te regelen. Hoewel mijn fractie het bedrag wat Hermes vraagt voor gratis vervoer absurd hoog blijft vinden, moet het voor een stad met 220.000 inwoners te betalen zijn. Het is iets meer dan 1 cent per dag per inwoner. Het ontstane financiële gat kun je dekken door slechts één cent van de bijdrage aan het SRE af te halen. Of de 374.000 euro die vrijvalt omdat de Gemeente Eindhoven per 1 januari a.s. met de huidige Stedenbanden stopt, nu voor ‘gratis’ openbaar vervoer inzetten. “Dus B&W van Eindhoven en collegae raadsleden, laat je niet in de kaart kijken, laat onze ouderen, jonge kinderen en minderdraagkrachtigen niet (buiten de bus) in de kou staan”. Rudy Reker, fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn Eindhoven  

 

 

Laat reactieformulier zien