Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Hoorzitting Woningsplitsing en Kamerbewoning

Commissievergadering Ruimte en Vastgoed


3.5 (Initiatiefvoorstel) Hoorzitting Woningsplitsing en Kamerbewoning

17 mei 2011  Voorzitter

Met grote aandacht heeft de fractie van de Lijst Pim Fortuyn de bijlagen, het verslag en het voorstel doorgenomen. Inhoudelijk kunnen wij het daar dan ook mee eens zijn. Maar … het raadsbesluit op pagina 55 bij punt 1.3 is niet conform de praktijk. Ik knip deze tekst in 3 stukken en zal deze becommentariëren.

- ‘Verbeter de regelgeving inzake woningsplitsing en kamerbewoning'

Met dit deel kan mijn fractie mee instemmen. Nu deel 2:

 

- ‘en ben helder in de communicatie over de regelgeving.’

Ook met deze tekst kunnen wij het eens zijn. Maar … bent u op dit punt communicatie wel zo helder? Of hebben wij als Gemeente Eindhoven een kort geheugen? Ik kom zo dadelijk op dit punt terug. Nu het derde en laatste deel:

- Handhaaf vervolgens de regels streng en consequent.

Ook met dit laatste deel kunnen wij ook instemmen.

Nu ga ik even terug naar het 2de deel, namelijk de helderheid in communicatie. In de bijlage op pagina 14 bij ‘omzettingsvergunning’ staat te lezen dat de inwerkingtreding van de Regionale Noodhuisvestings Verordening 2008 in werking is getreden op 12 december 2007. Iedereen die in Eindhoven vóór deze genoemde datum kamers verhuurde diende daarvoor een vergunning aan te vragen. Er werd daarbij een redelijke  overgangsbepaling aangehouden van één jaar. Namelijk tot december 2008.

U schrijft verder dat u hierover intensief heeft gecommuniceerd. Onder andere op de gebruikelijke wijze;

- ‘van publicatie van nieuwe regelgeving in het gemeenteblad’

- ‘alsmede meerdere malen via de website van de Gemeente Eindhoven’

- ‘en in de gemeentelijke advertentie in het Weekblad Groot Eindhoven’

Deze publicaties zijn toereikend als er alleen locale belanghebbenden (kunnen) zijn.

Voorzitter

Deze communicatie over de omzettingsvergunning was niet compleet. De praktijk heeft aangetoond dat er meerdere nette huiseigenaren niet in onze gemeente wonen. Dat had- en diende de wethouder te weten. De huiseigenaren en de bewoners daarvan, die niet wisten of konden weten dat er in deze periode een omzettingsvergunning aangevraagd diende te worden zijn nu ernstig gedupeerd.

- U kunt en mag van deze huiseigenaren niet verlangen dat zij wekelijks het gemeenteblad lezen.

- Ook kunt en mag u van hen niet verlangen dat zij de website van de Gemeente Eindhoven regelmatig bezoeken of er wellicht iets instaat wat ook hen aangaat. Als zij het dan al kunnen vinden!

- En zoals u wellicht ook weet, is dat het weekblad Groot Eindhoven, niet buiten deze stad wordt bezorgt.

Overigens wil ik u ook wel vertellen dat er enkele jaren geleden lange periodes zijn geweest dat wij in onze wijk dit weekblad helemaal niet in de brievenbus kregen. Dan lag er bij de supermarkt een grote stapel, waarvan je er eentje kon meenemen.

Niet alleen uit zakelijke motieven maar ook uit beleefdheid wat een normale omgang met burgers betekent, diende de gemeente de betreffende huiseigenaren aan te schrijven over de nieuwe regelgeving. De Gemeente Eindhoven beschikt immers over de juiste adressen. Want de rekeningen voor OZB en andere rekeningen worden daar ook naar toe gestuurd.

Voorzitter

Dat de aanschrijving over de nieuwe regelgeving niet is gebeurd – zoals nu is voorgekomen, mogen wij als Gemeente Eindhoven niet op haar beloop laten. Wie werkt maakt immers fouten. Maar herstel dan deze fouten! Dat is niets meer dan normaal. En laat de mensen die van deze nalatigheid – dus de huiseigenaren en de bewoners daarvan die kunnen aantonen, vóór de beruchte datum van 12 december 2007 legaal kamers verhuurde niet in de kou staan.

Zuiver formeel kan de Gemeente Eindhoven wel in haar recht staan, maar of dit vermeende recht ook houdbaar is voor de bestuursrechter is een vraag, waarvan wij het antwoord niet van moeten willen weten. Pim Fortuyn zei het meerdere keren: Wij moeten ‘Terug naar de Menselijke Maat’. Laten wij dat dan ook doen!!

De vraag aan de wethouder is dan ook: wat de wethouder verstaat onder de woorden; ‘ ben helder in de communicatie over de regelgeving’.

Is de wethouder vervolgens bereid de huiseigenaren – maar ook de kamerbewoners, die slachtoffer zijn geworden van de nalatigheid van de Gemeente Eindhoven in staat te stellen, alsnog aan te tonen dat zij aan de gestelde eis van 12 december 2007 kunnen voldoen. Het is niet alleen het belang van de huiseigenaren als verhuurder, maar ook van de bewoners daarvan, wat meestal studenten zijn. Maar ook voor de stad Eindhoven die zich als Studentenstad wil profileren. Indien deze knieval van de wethouder – zo kan ik het wel stellen – niet wordt bewaarheid, zal de negatieve uitstraling van Eindhoven als studentenstad enorm zijn.

Rudy Reker, fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn

Laat reactieformulier zien