Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvraag: Hardleers … of toch struisvogelstreken?

 

De Nacht van Oud op Nieuw in Blixembosch
Update: met antwoord van het college van B&W 15 januari 2010
Geacht college, Wij als gemeenteraad, college inclusief de korpsbeheerder en de gehele politietop in Eindhoven moeten zich diep schamen. Niet alleen ten opzichte van alle bewoners in Blixembosch. Nee voor alle burgers in Eindhoven en wellicht ook voor alle inwoners van heel Europa. Want nergens in Europa is en blijft men zo lang en zo tolerant naar provocerende criminele jongeren als juist in deze stad. Dit ten koste van de Leefbaarheid!

a. De raadsleden omdat mijn fractie – behalve desinteresse en ook hoon omdat de LPF de overlast in de  wijk Blixembosch telkens weer aan de kaak stelt, geen enkele steun krijgt van collega’s betreffende de overlast in Blixembosch.
b. Het college incl. de korpsbeheerder omdat zij tot nu toe niet het lef hebben om met daadkracht de extreme en al meer dan acht jaar (!) durende overlast te doen beëindigen.
c. De politiechefs omdat zij niet doen wat er van hen wordt verwacht en waarvoor zij zijn opgeleid. Hiermee bedoel ik niet de agenten op straat met blauwe ogen als wapen en zonder eigentijdse middelen, die er op uit worden gestuurd om als mosterd na de maaltijd eens te komen kijken, wat die ‘schelmen’ nu weer hebben uitgehaald. Nee, per definitie komt men dan weer te laat. Ook voor hen is dat frustrerend! Al te vaak en te dikwijls in de laatste twee jaar heeft de Lijst Pim Fortuyn de overlast van provocerende en criminaliserende jongeren in Blixembosch aan de kaak gesteld. Dat zal de fractie van de Lijst Pim Fortuyn ook na de komende gemeenteraadsverkiezingen blijven doen. Net zo lang totdat de Leefbaarheid in Blixembosch terug is. Laten we niet alleen voor de bewoners in Blixembosch, maar voor alle Eindhovense burgers dan hopen dat er voor de LPF flink wat zetels bijkomen, want ‘incidenten’ zoals het college deze langdurige overlast eerder noemde zijn er niet alleen in de wijk Blixembosch. Het is toch te gek voor woorden dat overlast van reljongeren – overlast die in Blixembosch al vóór 2002 is begonnen, niet gestopt kan worden! Nee inderdaad, niet op de wijze waarmee men nu – met kostbare, onnodige en bureaucratische schakels die er tussen zitten tracht de jongeren op het juiste pad te krijgen. Ik ga niet in herhaling treden maar wat te verwachten was is helaas uitgekomen. Het jaar 2009 is met veel overlast (of waren dit ook incidenten?) voor de bewoners van Blixembosch op 31 december uitgeluid en het nieuwe jaar heeft laten zien wat de bewoners in 2010 weer te wachten staat. Natuurlijk, om vernielingen te voorkomen is er door de Gemeente Eindhoven opdracht gegeven om afvalbakken vroegtijdig weg te halen. Maar ja, enkele afvalbakken die men heeft laten staan zijn ondertussen met vuurwerk opgeblazen. De TNT had 3 maanden geleden al uit voorzorg haar postbussen ‘tijdelijk’ weggehaald. Maar ook een aantal particuliere brievenbussen zijn tijden het Nieuwjaarsfeest opgeblazen of afgebroken. Maar er is nog veel meer vernield. Wederom bewuste provocaties! Een kleine opsomming daarvan, zoals ik met enkele foto’s en PowerPoint beelden, gemaakt door een van de bewoners, zal aantonen. Van de opengelegde putdeksels – waarvan het deksel vervolgens in de put werd gegooid heb ik geen beelden, omdat dit door buurtbewoners al was hersteld. Let op:
1. Tientallen grote plantenbakken omgegooid en daarbij de bakken over het hele plein en rijbaan verspreid.
2. Een grijze kliko – als alternatief voor weggehaalde afvalbakken – als vreugdevuur gebruikt, met dank aan de brandweer voor hun snelle inzet.
3. Openbare afvalbakken opgeblazen.
4. Zoals gezegd opengemaakte rioolputten.
5. Vijf stuks glazen platen vernield van het bruggetje.
6. In de hal van La Scala heeft men een lampenkap en stopcontact met vuurwerk vernield.
7. Ruit kapot bij Albert Heijn en meerdere beschadigde winkelruiten door vuurwerk.
8. De scheidingsmuur in het Aanschotpark staat erbij zoals de voormalige ‘Berlijnse muur’ tijdens het slopen daarvan. De vraag is wat het college bij de volgende Nieuwjaarsviering nog meer tijdelijk wil weghalen. Alle fietsenrekken bijvoorbeeld? Lantaarnpalen, auto’s, speelgelegenheden, zitbanken op het plein en in het park, waarvan al is bewezen dat deze goederen ook niet veilig zijn voor deze criminelen. Nee, als men dat zou doen geeft men toe aan terreur. Mijn fractie heeft de laatste maanden wederom meerdere brieven en telefoontjes ontvangen van niet alleen verontruste- maar tevens ook angstige bewoners en van hun uitwonende kinderen, die op het verkeerde moment op de verkeerde plaats waren. Dit moet het college bekend zijn omdat verschillende brieven van bewoners en/of hun uitwonende kinderen ook zijn gestuurd naar de burgemeester, het college en/of andere raadsleden. Neem maar van de Lijst Pim Fortuyn aan dat er maar één instantie is die deze overlast vrij snel kan beëindigen. Dat is door tijdelijk inzet van voldoende politieagenten. Politieagenten die daarvoor zijn opgeleid. Personeel ‘vrijmaken’ zoals dat in vakjargon heet en zorgen dat je enkele van deze daders op heterdaad betrapt. In de praktijk zal blijken dat wachten op enkele heterdaadjes niet zolang hoeft te duren. In overleg met het OM moet dan een straf worden gegeven, waarbij de dader(s) het de volgende keer wel uit hun hoofd laten om weer de fout in te gaan. Dit moet dan als afschrikwekkend waarschuwing gelden voor heel de groep, waaronder een groot aantal meelopers. Te denken valt aan het invorderen van de scooter en een hoge boete. Het doorberekenen van de totale veroorzaakte schade inclusief de kosten van de politie inzet. Op deze wijze haal je de angel eruit. Anders blijf je dweilen met de kraan waagwijd open. Daarna kom je er niet onderuit om daar zolang het nodig is voorlopig een samenscholingsverbod in te stellen maar ook om in Blixembosch meerdere camera’s te plaatsen, die wat onze fractie betreft 7 dagen per week en 24 uur per dag mogen worden afgekeken. Nu rest slechts één vraag:

1. Hoe lang staat het college deze terreur nog toe?
Eindhoven, 5 januari 2010 Rudy Reker, fractievoorzitter


Antwoord van burgemeester en wethouders 1. Hoe lang staat het college deze terreur nog toe?

De ernstige overlast in Blixembosch wordt niet getolereerd. De afgelopen maanden zijn reeds diverse maatregelen getroffen. Zo wordt sinds september 2009 een interventieteam ingezet om integraal de jeugdoverlast aan te pakken. Een projectgroep ‘Hart voor Blixembosch’, bestaande uit vertegenwoordigers van gemeente, politie, winkeliers, welzijnsorganisaties, basisscholen De Boschuil/De Vuurvogel en omwonenden heeft daarnaast diverse maatregelen gecoördineerd. Dit heeft ondermeer geresulteerd in het aanspreken van jongeren en hun ouders op het gedrag van hun kinderen, ouders mede betrekken bij de problemen en het intensiveren van partculier toezicht. Ten behoeve van de kerstvakantie en Oud en Nieuw zijn in Blixembosch na overleg met gemeente, politie en de winkeliersvereniging diverse aanvullende maatregelen getroffen. Deze maatregelen bestonden uit:
 
de politie heeft op oudejaarsavond vier personen extra personeel ingezet voor Woensel Noord;
b een particulier beveiligingsbedrijf heeft iedere dag van 12.00 uur tot 02.00 uur gesurveilleerd (in coproductie met de winkeliers);
b de politie heeft preventief contact opgenomen met jongeren en ouders om hen te waarschuwen dat geen overlast mag worden ondervonden;
b ouders van een bekende jongerengroep zijn specifiek door de politie benaderd met het advies en waarschuwing om met hun kinderen te bespreken dat zij op oudejaarsavond niet voor problemen zorgen;
b straatmeubilair is tijdelijk verwijderd;
b diverse winkeliers hebben hun brievenbussen verwijderd.
Helaas zijn deze maatregelen niet voldoende gebleken om ernstige overlast te voorkomen. Bovenop deze maatregelen worden per direct de volgende repressieve maatregelen getroffen:
b in overleg met de commissie BEZ en de driehoek wordt op zeer korte termijn tijdelijk cameratoezicht gerealiseerd;
b de straatwachten worden specifiek ingezet in het gebied;
b de politie treedt stringent op tegen overlast (zero tolerance), groepsgewijze overlast wordt aangepakt met verwijderingsbevelen;
de politie zet verblijfsontzeggingen voor dit gebied geprioriteerd in;
b de Ouverture is op korte termijn niet meer toegankelijk voor fietsers, zodat duidelijk is dat fietsers en scooters daar niet zijn toegestaan (hiertoe wordt een verkeersbesluit genomen);
b waar mogelijk worden de daders van vernielingen achterhaald en aansprakelijk gesteld voor de schade;
b voor 31 december 2010 van 10.00 uur tot 1 januari 2011 02.00 uur wordt een vuurwerkverbod ingesteld voor de Ouverture (hiervoor moet de APV worden gewijzigd. De raad wordt hiertoe een voorstel gedaan). Daarnaast worden de volgende preventieve maatregelen getroffen:
b uiterlijk 1 maart 2010 wordt een besluit genomen over jongerenvoorzieningen in Blixembosch, onder andere bestaande uit:
- een nieuwe jongerenvoorziening in Blixembosch;
- het realiseren van activeringsactiviteiten voor de Jeugd in basisschool De Boschuil;
- het realiseren van een sleutelwerkplaats voor fietsen/brommers;
de openingstijden van de vrijetijdsaccommodatie Blixems worden verruimd tijdens de schoolvakanties;
b de bloempotten op de Ouverture worden vastgezet. Eindhoven, 15 januari 2010 Ouverture 1 januari 2010   Ouverture 1 januari 2010 In totaal 5 glazen platen kapot van het bruggetje Dit was een afvalbak Slechts twee van de vele die zijn opgeblazen
Kapotter ruit bij Albert Heijn

Laat reactieformulier zien