Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn


Rudy Reker
Fractievoorzitter


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid

  
Mari Nijs 
Commissielid

 Willie van Veen
Commissielid

  
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Islamitische stichtingen als dekmantel 

Raadsvragen: Een wirwar van islamitische stichtingen als financier(s) of dekmantel bedreigt onze vrijheid

Eindhoven, 25 augustus2016

UPDATE: Met antwoord van het college

 

Geacht college,

Deze week werd bekend dat de nieuwe Rotterdamse Salafistenschool (1,7 miljoen euro) is gekocht met geld van de Stichting Eid Charity uit Qatar die volgens berichten uit meerdere landen banden onderhoudt met terreurorganisaties Al Qaida, Hamas en Jabhat Al-Nusra. Stichting Al Nour, op papier de koper van het Rotterdamse pand, bevestigt dat het geld van Eid Charity komt. De koopakte van de school werd getekend door de heer Nasr el Damanhoury, als voorzitter van de Eindhovense Stichting Waqf. Deze stichting heeft ook de Eindhovense Al Fourqaan Moskee onder haar hoede. Deze salafistische moskee is, zoals het college ondertussen weet, zeer berucht omdat die al een aantal jaren met grote regelmaat bewust meerdere geweldspredikers heeft uitgenodigd om te komen preken.

http://www.carelbrendel.nl/2015/12/23/al-fourqaan-speelde-te-hoog-spel-met-uitnodiging-van-koeweitse-jihadfinancier/

Dat brengt ons tot de volgende vragen:

1. Bent u bekend met het bericht dat de Stichting Al Nour met geld van de Stichting Eid Charity uit Qatar die banden onderhoudt met Islamitische terreurorganisaties de Rotterdamse Salafistenschool heeft gekocht?

2. Bent u bekend met het feit dat de heer Nasr el Damahoury als voorzitter van de Eindhovense Stichting Waqf namens de Stichting Al Nour / Stichting Eid Charity de koop heeft gesloten?

3. Bent u het eens met ons eens dat de Stichting Waqf hiermee voor de zoveelste keer over de schreef is gegaan door zich nu weer in te laten met een (of meerdere dubieuze) stichting(en), die banden heeft met wereldwijde terreurorganisaties zoals Al Qaida, Hamas en Jabhat Al-Nusra?

4.  Bent u samen met de LPF-fractie van mening dat er een diepgaand onderzoek moet komen naar de Stichting Waqf en haar bestuurders? Zo nee, waarom niet?

5. Bent u samen met de LPF-fractie van mening dat er een diepgaand onderzoek moet komen naar de Nederlandse tak(ken) van Stichting Eid Charity en Stichting Al Nour? Zo nee, waarom niet?

6. Als de uitkomst van dat onderzoek aanleiding geeft tot twijfels of zelfs negatieve bevindingen aangaande de Stichting Waqf, vindt het college dan ook dat deze stichting direct moet worden verboden en worden toegevoegd aan de lange lijst van islamitische terreurorganisaties? Zo nee, waarom niet?

Op 27 april van dit jaar heeft de LPF-fractie raadsvragen gesteld over de bouwvergunning die is afgegeven aan de Al Fourqaan Moskee omdat zij wilde weten hoe de financiering (482.000 euro) van deze verbouwing tot stand is gekomen. Het antwoord van uw college was toen: ‘De Belastingdienst houdt zicht op internationale geldstromen. Er is op dit moment geen informatie voor ons beschikbaar die reden geeft tot zorg over de financiering van de moskee’. De LPF noemt dit wegkijken.

De LPF-fractie is van mening dat nu bekend is geworden dat de Stichting Waqf (vermoedelijk) gefinancierd wordt door de Stichting Eid Charity, die nauwe banden onderhoudt met islamitische terreurorganisaties, er alsnog een Bibob toetsing moet komen naar de financiering voor de verbouwing van de Al Fourqaan Moskee. Wij doen een dringend beroep op het Eindhovense college van B&W om de financiering voor de verbouwing van de Al Fourqaan Moskee helder te krijgen.

7. Bent u bereid om alsnog een Bibob toetsing uit te voeren naar de financiering van de verbouwing van de Al Fourqaan Moskee en tot de tijd dat er duidelijkheid is de bouwvergunning in te trekken? Zo nee, waarom niet?

Hoewel het college tot nu toe steeds vol overtuiging heeft gezegd dat Eindhoven is gevrijwaard van terroristen of ISIS sympathisanten, er deze week toch een 22-jarige Eindhovenaar is opgepakt wegens het voorbereiden van een terroristisch misdrijf.

8. Is bij het college bekend of deze jongen banden had of heeft met Eindhovense ‘religieuze’ instellingen of islamitische organisaties? Zo ja, welke dan?

 

Lijst Pim Fortuyn Eindhoven

Rudy Reker, fractievoorzitter

Tjerk Langman, burgerraadslid

5/7/16 ED Eindhovenaar koopt Salafistenschool in Rotterdam 

https://www.nrc.nl/nieuws/2016/08/23/omstreden-stichting-steunt-salafisten-rdam-3963142-a1517666

26/8/16 ED Zorgen over Salafistenschool

26/9/16 ED Opnieuw Vragen van LPF 

29/08 Eindhovens Dagblad 

05/09 Een Vandaag 'Ophef op islamitisch centrum in Rotterdam' 

8/9/16 ED FIOD doet invallen in Utrechte en Tilburg

 

Antwoord van burgemeester en wethouders

1. Bent u bekend met het bericht dat de Stichting Al Nour met geld van de Stichting Eid Charity uit Qatar die banden onderhoudt met Islamitische terreurorganisaties de Rotterdamse Salafistenschool heeft gekocht? 

Wij hebben van de gemeente Rotterdam begrepen dat Al Nour Foundation het voormalig ROC pand in Rotterdam heeft gekocht.

2. Bent u bekend met het feit dat de heer Nasr el Damahoury als voorzitter van de Eindhovense Stichting Waqf namens de Stichting Al Nour / Stichting Eid Charity de koop heeft gesloten?

Uit het kadaster blijkt dat Al Nour Foundation staat geregistreerd als koper. De heer Damanhoury staat geregistreerd als gevolmachtigde namens Al Nour Foundation en stichting Waqf.

3. Bent u het eens met ons eens dat de Stichting Waqf hiermee voor de zoveelste keer over de schreef is gegaan door zich nu weer in te laten met een (of meerdere dubieuze) stichting(en), die banden heeft met wereldwijde terreurorganisaties zoals Al Qaida, Hamas en Jabhat Al-Nusra?

We zijn een informatiepositie aan het opbouwen om een totaal beeld te hebben. Om onze krachten te bundelen hebben we contact met betrokken gemeenten en landelijke overheid. We hebben landelijke coördinatie gevraagd om onze informatiepositie in bredere zin te verbeteren.

4. Bent u samen met de LPF-fractie van mening dat er een diepgaand onderzoek moet komen naar de Stichting Waqf en haar bestuurders? Zo nee, waarom niet?

Op het moment dat er aanleiding is, wordt onderzoek gedaan en worden passende maatregelen genomen.

5. Bent u samen met de LPF-fractie van mening dat er een diepgaand onderzoek moet komen naar de Nederlandse tak(ken) van Stichting Eid Charity en Stichting Al Nour? Zo nee, waarom niet?

Zie antwoord op vraag 3.

6. Als de uitkomst van dat onderzoek aanleiding geeft tot twijfels of zelfs negatieve bevindingen aangaande de Stichting Waqf, vindt het college dan ook dat deze stichting direct moet worden verboden en worden toegevoegd aan de lange lijst van islamitische terreurorganisaties? Zo nee, waarom niet?

Wij vinden dat organisaties met een terroristisch oogmerk strafrechtelijk aangepakt moeten worden.

7. Bent u bereid om alsnog een Bibob toetsing uit te voeren naar de financiering van de verbouwing van de Al Fourqaan Moskee en tot de tijd dat er duidelijkheid is de bouwvergunning in te trekken? Zo nee, waarom niet?

Op het moment dat er aanleiding is, zetten wij alle bestuurlijke maatregelen in die mogelijk en noodzakelijk zijn.

8. Is bij het college bekend of deze jongen banden had of heeft met Eindhovense ‘religieuze’ instellingen of islamitische organisaties? Zo ja, welke dan? 

Bij de persoon die is opgepakt is en verdacht wordt van het voorbereiden van terroristische handelingen, wordt ook gekeken naar personen en organisaties in zijn netwerk. In verband met het lopende opsporingsonderzoek worden hierover geen uitspraken gedaan.

 

Eindhoven, 20 september 2016

Door de fractie ontvangen op 3 oktober 2016

3/10/16 http://www.studio040.nl/nieuws/38872-gemeente-geen-onderzoek-financiering-moskee.html