Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn


Rudy Reker
Fractievoorzitter


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid

  
Mari Nijs 
Commissielid

 Willie van Veen
Commissielid

  
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

N.a.v. raadsvragen Turks voetbalevenement vragen en briefwisseling met PvdA-raadslid Isik


Naar aanleiding van de raadsvragen van de Lijst Pim Fortuyn Eindhoven over de Turkse voetbalsupporters bij Winkelcentrum Woensel ontvingen we enkele vragen en een opvallende mail van PvdA-raadslid Isik, welke hieronder te lezen zijn, evenals de reacties hierop van onze fractievoorzitter.

Vraag van de heer Isik
Een gewetensvraagje, als Nederland in de race gebleven was en dit voor de Nederlandse supporters georganiseerd zou zijn, had je dan ook gereageerd zoals je nu hebt gedaan? Antwoord
Waar het om gaat, is dat er in dit geval met twee maten wordt gemeten, waarbij wij als gemeenteraad van Eindhoven voor de zoveelste keer informatie uit de krant moeten halen. Daarbij kreeg ik gisterenmorgen boze telefoontjes van bewoners die op het winkelcentrum wonen alsmede van ondernemers die daar hun winkel exploiteren, dat zij pas laat in de middag daarvoor werden geïnformeerd, dat er de volgende dag een grootschalig evenement zou plaatsvinden, waarbij een groot gedeelte van de parkeerplaats de gehele dag werd afgesloten voor bezoekers aan dat centrum. Los van welke wedstrijd er gespeeld zou worden – dat kun je ook in mijn brief lezen – worden de vergunningen voor dit evenement binnen 3 dagen geregeld, terwijl de organisatie van het 29-ste Fiësta del Sol, 10 dagen voor hun evenement geen vergunning krijgen voor een podium in het uitgaansgebied, waar zij ook al meer hebben gestaan. De reden die daarvoor wordt gegeven is omdat er niet tijdig met de bewoners daar is gecommuniceerd. Ten overvloede zeg ik nog maar een keer dat er met de bewoners en ondernemers in het winkelcentrum helemaal niet is gecommuniceerd. Even terug naar je vraag: ja, ik zou exact hetzelfde hebben gereageerd omdat dit niets met de wedstrijd Duitsland – Turkije had te maken maar met het tweesporenbeleid en miscommunicatie van het college naar inwoners en ondernemers van onze stad. Dan wil ik het even niet hebben over dat de raad noodzakelijke informatie werd onthouden. Ik ben me er terdege van bewust dat deze gestelde raadsvragen als racistisch kunnen, wellicht als racistisch worden uitgelegd. Maar als een raadslid niet meer de keiharde feiten mag benoemen die er spelen, kun je beter gaan vissen. (Als dat tenminste nog mag van de PvdD). In dat verband is het wel aardig om hieronder een briefje te publiceren dat ik zojuist via de mail heb ontvangen. Ik zal deze brief uiteraard vanmiddag nog beantwoorden.


Wederom de heer Isik

Beste mijnheer Reker, .......en toevallig weten deze ondernemers altijd u te vinden en geen van de overige 44 raadsleden?, dit is ronduit opvallend.
Waarom draait u er om heen en maakt u er een ellen lang onzin verhaal van en zegt u niet direct dat u dat plezier de Turkse gemeenschap niet gunt. "luidruchtige Turken ", u meent het, het is een voetbalwedstrijd, geen opera voorstelling !! Ik vindt het een fantastisch gebaar van het College dat ze zoiets mogelijk gemaakt hebben, het heeft heel veel good-will gekweekt, wat uiteraard zeer positief uitpakt voor de betrokkenheid van burgers met hun stad, ook van de Turkse gemeenschap.
Ook als dit evenement op de door u opgesomde locaties had plaatsgevonden, had u vast weer iets anders verzonnen om er een punt van te maken, dus wat dat betreft zou ik willen zeggen; hou u zelf niet voor de gek, want ons houdt u echt niet voor de gek ! met vriendelijke groet, E. Isik
Gemeenteraadslid PvdA
Eindhoven Zoals ik altijd doe, heb ik ook de mail van de heer Isik zojuist beantwoord. Geachte heer Isik, Uw vraag en suggestie tegelijk, dat het in uw opinie toevallig is dat ondernemers (maar ook vele burgers!) mij altijd weten te vinden, kunt u beter dan wie ook zelf beantwoorden. Maar goed ik zal u een beetje helpen. Ik ben altijd en overal in deze stad aanwezig. Lang geleden als een puber en een van de jongens van de straat. Al vrij jong als een succesvol ondernemer, maar in die laatst genoemde periode ook als een knappe jonge in het kobaltblauw geklede Stadsprins van Eindhoven en nu als raadslid van de Lijst Pim Fortuyn, die met grote regelmaat is te vinden op diverse plaatsen in onze stad. Nu moet je het volgende niet verder vertellen, maar meestal zijn dat de gezelligste plaatsen, waar ik dan met veel andere gezellige mensen in contact kom. Ja, nu ik daar zo over schrijf, schiet mij te binnen dat ik u nog NOOIT buiten de raadszaal ben tegengekomen. Misschien ligt het antwoord op uw vraag verscholen in de vorige zin. Overigens mag ik ook graag buiten onze stadsgrenzen vertoeven. Ja, en dan nu inhoudelijk over uw bezwaar en tevens uw erkenning van de waarheid in de gestelde raadsvragen – maar dat laatste had u waarschijnlijk zelf nog niet door – is dat u de bewoners met hun uitspraken over de burgemeester wellicht gelijk geeft. Maar dat is niet aan mij om daar over te oordelen. Ik ben de mening toegedaan, dat een raadslid die zich zelf respecteert voldoende respect krijgt van de burgers in deze stad. Dan weten zij je ook te vinden, in goede en in slechte tijden. Met vriendelijke groet, Rudy Reker, fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn Eindhoven
Naar aanleiding van het commentaar van de heer Isik, op de gestelde raadsvragen, heeft het bestuur van een van de bewonersorganisaties onderstaand schrijven gestuurd naar de heer Isik van de PvdA Eindhoven. 28-06-08

Geachte heer Isik, Ook ik als bewoner en bestuurslid van het appartementen complex Athos, in de Diekirchlaan heb met verontwaardiging gereageerd op de brief die wij als bewoners een dag van te voren hebben ontvangen over het uitzenden van de voetbalwedstrijd Turkije - Duitsland. Ook de winkeliers waren erg verbaast toen zij dit hoorden en hiervan niet op de hoogte waren gebracht. Ook de politie was hier pas laat van op de hoogte. Daarom moet U begrijpen dat wij als bewoners en winkeliers, bang waren dat er ongeregeldheden konden worden verwacht. Vandaar dat wij de heer Reker hebben geïnformeerd of dit op de raadsvergadering was besproken. Wij hebben deze vraag aan de heer Reker gesteld, omdat wij weten dat de heer Reker iemand is die een luisterend oor heeft naar de Eindhovense burgers en al vele misstanden aan de kaak heeft gesteld. Ik erger mij dan ook over de manier waarop u de heer Reker antwoord. Het zou beter zijn als u ook toe geeft dat de gemeente hierin heeft gefaald. De beschuldiging aan de heer Reker dat hij dit de Turkse gemeenschap niet gunt, vind ik belachelijk. Nogmaals, u moet ook onze ongerustheid onder ogen willen zien, want het is voor ons als bewoners een groot probleem hoe de Turkse en Marokkaanse jongeren de mensen in het winkelcentrum vaak uitschelden als zij op hun gedrag worden aangesproken. Het zou een goede zaak zijn als U hier eens wat meer aandacht aan besteed. Ik wil U bij deze dan ook graag uitnodigen om met mij eens een paar uur door het winkelcentrum te lopen en met eigen ogen zien dat het normaal is dat wij als bewoners er niet op zitten te wachten, dat dergelijke festiviteiten hier worden georganiseerd. Namens Bestuur Vve Athos
Diekirchlaan
Eindhoven Hieronder het antwoord wat de heer Isik aan Vve Athos heeft geschreven.

Geachte heer ...... wij zijn terdege op de hoogte van de overlast die SOMMIGE allochtone jongeren veroorzaken. Als u de laatste ontwikkelingen gevolgd heeft, dan heeft u ook de voorstellen van de PVDA kunnen volgen die gedaan zijn om dat aan te pakken.
Wat mij betreft staat dat los van deze kwestie en ik vind het ook ontzettend jammer dat deze kwestie meteen gemaakt wordt, omdat er meteen gesuggereerd wordt dat alle Turken / Marokkanen overlast veroorzaken. Mijner inziens heeft nog de politie, nog de gemeente gefaald, wat ons betreft was het een succes. Dit wil niet zeggen dat ik geen oor heb naar uw bezorgdheid, ik ben ten allen tijde bereid met u in gesprek te gaan. Ik neem uw uinodiging dan ook aan om daarover te praten. Ik vind het tevens jammer dat de heer Reker zelf niet kan antwoorden, maar het laat doen aan burgers. Misschien dat u om bepaalde redenen de weg naar hem eerder vindt om uw bekalg te doen, dit wil niet zeggen dat wij geen contact hebben met de burgers. met vriendelijke groet, E.Isik
Gemeenteraadslid PvdA Eindhoven
27-6-08 Lijst Pim Fortuyn Eindhoven