Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn


Rudy Reker
Fractievoorzitter


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid

  
Mari Nijs 
Commissielid

 Willie van Veen
Commissielid

  
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Huisvesting Falconcrest


Geachte heer R.Reker, Zoals u zult weten is er een initiatiefplan ingediend door P.v.d.A. over vestiging van Falconcrest op Genneperparken. In dit plan gaat het om een boerderij te huren voor Falconcrest doeleinden. Wij zijn hier zeer blij om dat dit toch gebeurd is en dat we meerderheid in de Gemeenteraad hiervoor hebben.

Wij zijn in 1998 in gesprek gegaan met Gemeente Eindhoven voor een plek in Eindhoven. En zijn hierbij verwezen naar Genneperparken. Zoals u allen weet is dit door jarenlang positieve gesprekken te hebben gevoerd met diverse Wethouders en ambtenaren toch steeds op niets uitgelopen. Nu met dit initiatiefplan van de P.v.d.A. is er weer beetje hoop voor ons onze droom waar te kunne maken niet alleen voor ons maar ook voor Gemeente Eindhoven. Ik stuur u dan hierbij ook het originele plan dat we toen hebben gemaakt om te peilen of we hiervoor ook een meerderheid van stemmen op kunnen krijgen. Dit omdat de andere aangewezen locaties toch eigenlijk niet voldoen en dit plan ook echt bij Genneperparken en in de structuurvisie past. Het gaat hier dus om peiling van dit plan en staat los van het initiatiefplan van P.v.d.A. Graag zou ik willen dat u dit plan bekijkt en overleg pleegt met uw achterban of dit eventueel haalbaar is voor uw partij steun bij indienen ervan. Graag hoor ik uw reactie hierover zo spoedig mogelijk. Hoogachtend, Frank Lenders, Falconcrest


Geachte heer Lenders, Zoals ik u al toe heb gezegd - na uw laatste presentatie in de raadszaal - staat mijn fractie geheel achter het idee van u en achter het reeds ingediende initiatief-voorstel van de PvdA. Wij - helaas is dat nog maar 1 zetel - zullen dit voorstel dan ook volledig steunen. Twee weken terug ben ik nog een keer ter plaatse wezen kijken, en naar onze mening is de locatie Genneperparken een uitgelezen kans voor zowel u als onze gemeente om daar de activiteiten van Falconcrest te huisvesten. Mijn fractie weet welke partijen toen moeilijk deden, maar wij begrijpen hen werkelijk niet waar het probleem nu echt zit. Omdat uw activiteiten alleen in de natuur thuis horen, is dit een verrijking van de Genneperparken. Uw activiteiten en de activiteiten van Falconcrest sluiten namelijk naadloos aan bij het pre-historisch dorp en een wisselwerking tussen deze 2 initiatieven zal beide activiteiten voordeel opleveren. Dat dit ook een voordeel is voor onze Gemeente Eindhoven is mijn fractie van overtuigd. Daar komt bij dat de andere alternatieve locaties naar ons idee totaal ongeschikt om daar uw activiteiten met uw Valken te ontplooien. Wij zullen dan ook voor dit voorstel stemmen, nog liever vandaag dan morgen. Het heeft al veel te lang geduurd. Ik zal in ''de wandelgangen van het Stadhuis'' pogen om meerdere fracties zover te krijgen dat zij hierin meegaan. In elk geval wensen wij u heel veel succes toe. Met vriendelijke groet, Rudy Reker, Fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn Eindhoven 
11-3-07 Redactie Lijst Pim Fortuyn