Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn


Rudy Reker
Fractievoorzitter


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid

  
Mari Nijs 
Commissielid

 Willie van Veen
Commissielid

  
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Reactie op beschamende uitlatingen PvdA-raadslid

 
Met daaronder het antwoord van PvdA-raadslid Depla
 
T.a.v. De heer F.J.A.G. Depla PvdA fractie gemeenteraad Eindhoven

Eindhoven, 12 februari 2007

Beste Frank,

Ik vond het verassend je gisteren in een andere omgeving en tijdens een carnavalsfestiviteit mee te mogen maken. Naar ik aan mag nemen, heb jij je best vermaakt. Ook ik vond het een leuke ongedwongen sfeer. Toch wil ik even terugkomen – zoals met je afgesproken – over je opmerking over de door mij gestelde raadsvragen. Je zei – wellicht niet exact in dezelfde bewoordingen – het volgende: (…) ’dat ik niet zoveel moeilijke vragen moest stellen. Trouwens de raadsvragen over de € 9.000 euro over de inburgeringscursus was wel een goede vraag. Maar ik begrijpt niet waarom je een hekel heb aan buitenlanders’. (…) Aldus de strekking van je opmerking. We hebben daar maar kort over doorgesproken, maar wij beiden vonden dat het daar in het Stadspaviljoen en het Parktheater geen juiste plaats en geen juiste gelegenheid voor was. Ik hoop wel, dat je hebt meegekregen dat ik gelijk aan de rem heb getrokken betreffende je opmerking over (…)’waarom ik een hekel heb aan buitenlanders’. (…) Laat ik je maar gelijk uit de droom helpen. Als er al iemand in de Eindhovense gemeenteraad is vertegenwoordigd die GEEN hekel heeft aan buitenlanders, ben ik dat wel, als fractievoorzitter van de Lijst Pim Fortuyn. Maar wij kunnen en mogen de realiteit niet over het hoofd zien en onze ogen niet sluiten voor alle problemen. Ook niet als het over buitenlanders, asielzoekers, allochtonen of zelfs niet als het
over Nederlanders gaat. Vergeet daarbij echter niet dat ’zachte heelmeesters stinkende wonden maken’. Ik heb om geheel verschillende redenen – zowel zakelijk als privé – in mijn verleden alle werelddelen meerdere keren mogen bezoeken. Ook een aantal landen waar de asielzoekers ondermeer vandaan komen, zowel in Oost ­Afrika – Ethiopië – als in West Afrika – Gambia – en een aantal landen in het voormalige Oostblok. Maar ook de rijke plaatsen in Azië zoals Hong Kong, Singapore, Taipei en in de USA bijvoorbeeld Los Angeles en Hollywood. Maar ook Oost, West en het midden van Australië. Zo rond 1975 was ik al, als een van de weinige Nederlanders in Turkije te vinden. Nog elk jaar komen er gasten – via mijn visa bemiddeling – over van diverse werelddelen, die dan vervolgens bij mij thuis of bij mijn familie onderdak vinden. Ja, zelfs nog in mijn korte raadsperiode heeft mijn vrouw een Afrikaanse en een Australische het Stadhuis laten zien. Ja inderdaad, ik zal de volgende vraag maar gelijk beantwoorden, daar zitten ook Moslims bij, zowel vrouwen als mannen. Met deze mensen praten wij – Lilian en ikzelf – ook heel openlijk over de problemen die het asieltoerisme met zich mee heeft gebracht. Niet alleen in ons land of in onze stad, maar wereldwijd. Zij allen zijn het volledig eens met de stelling dat, enerzijds de asielzoekers en de huidige ontwikkelingshulp van vele miljarden euro’s / dollars aan financiële injecties weggegooid geld is. Dat is tegelijkertijd de reden dat mijn fractie tegen stedenbanden is. Moeten deze mensen dan niet geholpen worden? Jawel, maar totaal anders, zakelijk, gecoördineerd en bij voorkeur via één kanaal, bijvoorbeeld via het ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar zeker niet van gemeenschapsgeld van onze Eindhovense burgers. Beste Frank, ik ben altijd bereid om mijn – onze – zienswijze verder met je te bespreken, doch laat deze brief nogmaals een fel protest zijn tegen je schaamteloze opmerking van gisteren. Wij als Lijst Pim Fortuyn staan voor openheid en transparantie en omdat wij over dit onderwerp geen misverstanden willen laten bestaan, zullen wij dit schrijven ook op onze website publiceren. Wij willen je graag de gelegenheid bieden om je zienswijze over dit onderwerp toe te lichten, die dan ook onverkort op onze website gepubliceerd zal worden. Met vriendelijke groet,

Rudy Reker


Het antwoord van de heer Depla

Eindhoven 13 februari 2007

Hallo Rudy,

Ik heb natuurlijk ook genoten van het carnaval dit weekeinde. Verrassend is overigens mijn verschijning op het carnaval niet: ik vier al vanaf mijn kinderjaren dit geweldige feest. Waarschijnlijk heb ik nog zelfs een oude onderscheiding liggen van "Ruud d'n Urste", kortom we hebben elkaar al eerder ontmoet. Nu even een reactie op je mail.
Laat ik voorop stellen dat ik zeer bewust op je af ben gestapt. Juist vanwege het feit dat weinig contact bestaat tussen jou en andere gemeenteraadsleden leek me de carnavalsfeer hiervoor een goeie gelegenheid. Dat we van mening verschillen hoort bij de politiek. Het debat , vragen stellen aan het College etc zijn instrumenten om meningen voor het voetlicht te brengen. In ons gesprek stelde ik de toon aan de -specifiek in schriftelijke vragen van de LPF - hoe jullie als LPF politiek bedrijven. Dan ons onderhoud van zondagmiddag:
Ik vind het jammer dat wanneer iemand in jouw ogen een "schamteloze" opmerking plaatst je deze persoon daar niet direct op aanspreekt. Dan hadden misverstanden kunnen worden voorkomen. In het lawaai zijn de woorden "lijkt het" verloren gegaan. Kortom mijn opmerking was: “je wekt de indruk dat je een hekel hebt aan buitenlanders”. En dat is natuurlijk iets anders dan dat jij uit het lawaai hebt opgepakt. Sorry voor dit mogelijke misverstand. Iemand persoonlijk kwetsen zal nooit behoren tot mijn wijze van politiek bedrijven. Dan mijn inhoudelijke punt:
Daar neem ik niet zoveel terug, ik ben van mening dat van de vele vragen die jullie als fractie stellen de boodschap soms verloren gaat door de toon waarop de vragen worden gesteld. Enkele voorbeelden: "Deze opleidingen in Turkije stimuleren de Turkse bevolking juist om hun plannen voor emigratie en/of tot gezinshereniging in Nederland ten uitvoer te brengen, doch ook om deze plannen te bespoedigen. Omdat het ROC in Eindhoven is gevestigd, is het zeer wel mogelijk dat men zich nadien ook in onze stad wil vestigen. Met alle problemen van dien."

De suggestie zoals die op mij overkomt: turken die emigreren en/of over gaan tot gezinshereniging in onze stad zorgen voor problemen. Jullie vragen over het openbare recreatie gedeelte in het Ir. Ottenbad: “Doordat deze hier vertoevende groep Moslinmannen het gelijkheidsbeginsel tussen man en vrouw, - wat wij hier in Nederland al decenia kennen- nog steeds niet onderschrijven, is de gemeente overstag gegaan.” De suggestie : een groep mannen welke een uurtje gezamenlijk zwemwater huren onderschrijven niet het gelijkheidsbeginsel tussen mannen en vrouwen. Het is duidelijk dat er grote verschillen zijn in de politieke opvattingen van de PvdA enerzijds en de LPF anderzijds. En da's prima. Maar met de wijze waarop jullie je politieke doelstellingen proberen te
bereiken heb ik -als iemand die de boel graag bijelkaar houdt- zo af en toe grote moeite. Ik heb dat verwoord zoals ik het verwoord heb en daar is mijns inziens niks 'schaamteloos' aan. Hoe dan ook: een gezellige carnaval gewenst! Wellicht met een ontmoeting: zonder misverstanden, maar met een pilske in onze hand! groet
Frank Depla
Raadslid PvdA


Redactie Lijst Pim Fortuyn Eindhoven 12 februari 2007