Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn


Rudy Reker
Fractievoorzitter


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid

  
Mari Nijs 
Commissielid

 Willie van Veen
Commissielid

  
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Eindhovens Dagblad verzwijgt de waarheid


De brieven van de heer Philipsen aan het Eindhovens Dagblad - betreffende het apart zwemmen van Moslimmannen - brengen niet de waarheid aan het licht. Helaas wordt de werkelijkheid verbloemd en mogen wij als inwoners van Eindhoven blijkbaar bepaalde zaken niet weten. Een goede lezer heeft hier al lang met zijn vinger door geprikt, maar toch is het goed om dit verhaal even te resumeren. Op 15 september ontvingen alle fractievoorzitters van de Eindhovense gemeenteraad het schrijven van de heer Philipsen. Daarin maakte hij melding dat het ir. Ottenbad op donderdagavond na 20.45 uur is gesloten voor de vaste bezoekers en daarna alleen Moslimmannen toegang krijgen.

Dezelfde middag nog heeft de fractievoorzitter van de Lijst Pim Fortuyn Eindhoven - als enige fractievoorzitter - dit verhaal geverifieerd bij de bedrijfsleider van het Sportcomplex de heer H. Beekwilder. Deze beaamde inderdaad dat het recreatiebad op donderdagavond na 20.45 uur alleen toegankelijk is voor Moslimmannen. De vaste bezoekers mochten om 20.30 uur al niet meer binnen. In de praktijk betekende dit dat het ook geen zin had om op 20.00 uur binnen te komen. De vaste donderdagavondzwemmers kunnen voortaan dus thuisblijven. De heer Reker sprak hierover zijn ongenoegen uit tegen de heer Beekwilder - die hiertegen een aantal drogredenen aanvoerde - en Reker deelde hem daarna mede dat hij hierover raadsvragen zou stellen. Op 17 september werden deze raadsvragen verstuurd. Na aanleiding hier plaatste het Eindhovens Dagblad een artikel in de krant van 19 september. Tot zover is er niets fout, behalve dat de heer Beekwilder een totaal ander aantal bezoekers en andere tijden opgeeft aan de journalist dan de werkelijkheid. Ook tegen Omroep Brabant 'verdedigde' de heer Beekwilder op 18 september al zijn discutabele beslissing. Deze verkeerde informatie komt uiteraard voor rekening van de heer Beekwilder zelf. Jammer voor hem is dat hij zijn openingstijden op internet vergeten heeft aan te passen aan zijn nieuw verzonnen uitspraken. Ja, meneer Beekwilder, daar staat namelijk nog steeds dat het recreatiebad op donderdag om 20.45 uur gesloten is. Op donderdag 21 september heeft de heer Philipsen zich gemeld bij de kassa van het ir. Ottenbad en kreeg daar totaal andere informatie dan een week eerder. "Er was nooit sprake geweest van een Moslimuur". "Men noemde het vanaf 21.00 uur nu een mannenuur". Oeps, foutje, nog steeds heeft men geen erg in de onjuiste tijden op de internetsite van het ir. Ottenbad. De werkelijkheid blijkt na de raadsvragen van de Lijst Pim Fortuyn ineens toch anders in elkaar te zitten. Men zet de klok gewoon 50 jaar terug! Ook toen mocht ik met mijn vader en moeder naar het Wit-Ven in Veldhoven of naar de IJzeren Man in Eindhoven. Bij de ingang werden de mannen en jongens gescheiden van de vrouwen en meisjes. Door het kippengaas dat tussen de zwembaden was gespannen konden wij elkaar tenminste nog zien en aanraken. Bij het Moslimuurtje is zelfs dit taboe. Anno 2006 zijn dit soort toestanden natuurlijk onvoorstelbaar. Op 21 september ageert de heer Philipsen via een ingezonden brief naar het Eindhovens Dagblad, waarin hij spreekt van deze verkeerd gegeven informatie door de heer Beekwilder en daardoor een onjuiste informatie aan de Eindhovense bevolking. Zoals door hem verwacht, is deze brief niet gepubliceerd. Wel is er een redactioneel stuk geplaatst dat weer een andere visie geeft op de werkelijkheid. Ook was in dit artikel het volgende te lezen: 'Hij (Rudy Reker) had aangekondigd gisterenavond aanwezig te zijn, maar kwam niet opdagen'. Natuurlijk heb ik deze journalist gebeld met de vraag hoe hij aan deze 'wijsheid' kwam. Yolanda de Koster - dat is zijn collega - had hem deze informatie gegeven, zei Geert van Elten. Ik eiste een rectificatie op deze onjuiste bewering, die men - zoals te verwachten was - niet heeft gehonoreerd. Wat heb ik daar te zoeken als het recreatiebad alléén voor Moslimmannen is geopend? Niets dus, helmaal niets. Wat echter opmerkelijk is, dat Christo Weijs (CDA) en Bart van Kent (SP) wel waren toegelaten in het zwemuurtje van Moslimmannen, terwijl een week eerder andere Eindhovense mannen niet werden toegelaten. In de volksmond noemen ze deze handelswijze 'zagen aan stoelpoten', in plaats van de stad besturen. Maar dat snapt u wel. Op zondag 24 september ageert de heer Philipsen wederom naar het Eindhovens Dagblad met de mededeling dat het artikel van vrijdag veel onwaarheden bevat. Hij verzoekt de redactie nogmaals om zijn ingezonden brief te publiceren, die de 'draai van het ir. Ottenbad' tot de werkelijkheid zou terugbrengen. Hierbij voegde de heer Philipsen zijn mening over de gebeurtenissen toe wat geen nadere uitleg behoeft. Natuurlijk reageert de redactie van het Eindhovens Dagblad hier wel op via onderstaand schrijven van maandag 25 september. Oordeel uzelf.


-----Original Message-----
From: Harry Philipsen
Sent: donderdag 21 september 2006 9:59
To:
Subject: Ingezonden brief n.a.v. 'zwemuur moslims' Geachte dames, heren, Naar aanleiding van het artikel in uw dagblad van dinsdag jl., over het aparte zwemuur voor Moslimmannen, stuur ik u hierbij een reactie hierop - voor plaatsing bij 'ingezonden stukken'. Mocht ik hiervoor thans niet het goede (e-mail) adres gebruiken, dan hoor ik dat graag van u. Mocht u mijn reactie niet willen plaatsen, dan hoor ik dat ook graag van u. Met vriendelijke groeten, Harry Philipsen


Apart zwemuur moslims

Dinsdag 19 september jl. meldt het Eindhovens Dagblad dat de LPF zich gekant heeft tegen het aparte zwemuur voor Moslimmannen. Een goede zaak! Een teken aan de wand in dit artikel is dat de aangehaalde 'woordvoerder van de gemeente' zich, ter verdediging van dit aparte zwemuur, bedient van een leugen. Het bad zou na acht uur niet meer rendabel zijn en op donderdagavonden slechts een 'handjevol vrijzwemmers trekken'. Dit laatste is beslist niet waar! Als vaste zwemmer op die avond weet ik dat het bad op die tijd, net als op andere avonden, gevuld is met minstens enige tientallen zwemmers - beslist méér dan de (maximaal!) 10-15 moslimmannen die thans op donderdag na 20.45 u. het bad bevolken. Verderop in het artikel wordt gesteld dat een apart zwemuur de integratie zou bevorderen. Als de werkelijkheid niet zo triest was zou je gewoon hartelijk moeten lachen om zoveel onnozelheid. Als Moslimmannen werkelijk zouden willen integreren dan kwamen zij zwemmen tijdens de normale openingstijden, net als iedereen. Nee, het aparte zwemuur is natuurlijk gewoon plat cliëntilisme ten opzichte van een inmiddels belangrijk deel het electoraat van de linkse partijen - de partijen die momenteel de meerderheid van het Eindhovense college vormen. En dat weet de gemeentewoordvoerder best. Vandaar natuurlijk zijn leugen, die bedoeld is om dit cliëntilisme te verhullen. Dit zwemuur is een aperte schande voor een moderne samenleving! Het bevordert slechts de segregatie tussen bevolkingsgroepen, niet in de laatste plaats door de wrevel die dit wekt bij het 'autochtone' deel van de bevolking. Het kan niet zo zijn dat links Eindhoven t.b.v. lokaal electoraal gewin dergelijke 'acties stiekem' op touw zet ten koste van bijvoorbeeld het gelijkheidsbeginsel tussen mannen en vrouwen of tussen allochtone en autochtone Nederlanders. Dat is namelijk gewoon: discriminatie. Gelukkig is op 22 november al de volgende gelegenheid om de weerzin hierover aan de (Eindhovense) politiek duidelijk te maken! Harry Philipsen, Eindhoven


Beste Rudy, Vanavond heb ik poolshoogte genomen bij het Ir. Ottenbad. Tussen 20.30 u. en 21.00 u. heb ik ca. 15 moslimmannen geteld, een aantal dat overeenkomt met de opgave van Beekwilder. Maar. De wereld blijkt 'ineens' anders in elkaar te zitten! Op de vraag aan de kassamedewerksters of ik ook zou mogen zwemmen (waarbij ik aanvankelijk zei dat ik ook moslim was) kwam (door een van de medewerksters) een verbazingwekkende reactie die ingestudeerd leek. Het bad blijkt ineens op donderdagavond tussen 21.00 en 22.00 u. toegankelijk voor ALLE mannen, moslim of niet! Op mijn vraag waarom mij dan vorige week de toegang geweigerd werd omdat het bad verhuurd is kwam de volgende reactie. Zwemmers aanwezig voor 20.45 u. moeten het bad verlaten en om 21.00 u. begint dan het 'mannenuur'. Van een 'moslimuur' zou nooit sprake geweest zijn. Uiteraard ben ik verder de discussie met de dames niet aangegaan; die doen gewoon hun werk. Het lijkt me duidelijk dat de actie van de LPF succes heeft gehad! Vorige week immers nog stond duidelijk aangegeven dat het bad slechts tot 20.45 u. geopend was, dat werd ook gemeld door de medewerkster en van een 'mannenzwemuur' was nergens sprake. Bovendien heeft Beekwilder zowel tegen de LPF, als het Eindhovens Dagblad, als Omroep Brabant BEVESTIGD dat hier inderdaad sprake was van een speciaal zwemuur voor buitenlandse mannen en zelfs dat dit goed zou zijn voor de integratie. Beekwilder en/ of de ambtelijk- en/ of de politiek verantwoordelijken hebben blijkbaar onraad geroken de laatste dagen en draaien het verhaal nu om. Ben dus alert op dat laatste: het feit dat het bad nu weer min of meer algemeen toegankelijk is (niet voor vrouwen, het blijft dus ernstig discutabel vind ik!) is gewoon de verdienste van de LPF, er was zeker geen sprake van 'een misverstand' - als men het daar nu op zou willen gooien! En ten slotte: er was vanavond pers aanwezig; een verslaggever en een fotograaf! Dus ik neem aan dat er meer ruchtbaarheid komt en ik weet niet wie daar achter zit en wat de strekking van het verhaal zou zijn. Misschien een opzetje van Beekwilder die zijn blazoen wil schonen? Met vriendelijke groeten, Harry Philipsen
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Harry Philipsen
Verzonden: zondag 24 september 2006 20:09
Aan: ED Redactie Stad
CC:
Onderwerp: Plaatsing ingezonden brief n.a.v. 'zwemuur moslims' Dames, heren, Afgelopen donderdag zond ik u een stuk ter plaatsing bij 'ingezonden stukken' (zie onder). Hierbij vroeg ik u mij te willen melden als u het stuk niet zou plaatsen. Beiden gebeurden niet: noch plaatsing, noch melding daarvan. In plaats daarvan afgelopen vrijdag wel een stuk in uw krant dat 'de draai' van het Ir. Ottenbad die men tussen dinsdagochtend en donderdagavond heeft gemaakt, moest verhullen. Mijn vraag aan u is dan ook wat u beleid is ten aanzien van het al dan niet plaatsen van ingezonden stukken. U beseft misschien dat u met de huidige gang van zaken ten minste de verdenking op zich laadt in deze aanwijzingen te krijgen (en op te volgen) van politiek belanghebbenden op het stadhuis? Graag dus nog een reactie van uw kant. Met vriendelijke groeten, Harry Philipsen, Eindhoven
Van: Kokke, Paul [mailto:]Verzonden: ma 25-9-2006 11:24
Aan: Harry Philipsen
Onderwerp: RE: Plaatsing ingezonden brief n.a.v. 'zwemuur moslims' Dag meneer Philipsen, Uw suggestie in uw laatste zin is te gek voor woorden en in feite geen serieuze reactie waard. In de ingezonden brieven-rubriek op de opiniepagina van het Eindhovens Dagblad staat dat de redactie zonder opgaaf van redenen ingezonden stukken kan weigeren danwel redigeren. Wat uw brief betreft: zij is nog niet geplaatst omdat de redactie de afgelopen dagen prioriteit heeft gegeven aan andere brieven. Zonder dat daarvoor welke aanwijzing dan ook van het Eindhovense stadhuis is ontvangen. Met vriendelijke groet, Paul Kokke, Hoofd opinie/waarnemend hoofdredacteur Eindhovens Dagblad

Van: Harry Philipsen
Verzonden: maandag 25 september 2006 12:03
Aan: Kokke, Paul
Onderwerp: RE: Plaatsing ingezonden brief n.a.v. 'zwemuur moslims' Dag meneer Kokke, Vriendelijk dank voor uw reactie. Uw geagiteerdheid vind ik echter niet zo overtuigend in deze; integendeel zelfs. Met vriendelijke groet, Harry Phiipsen


Wij als Lijst Pim Fortuyn Eindhoven zullen - voor zover wij de mogelijkheden daartoe hebben - alle misstanden in onze stad aan de kaak stellen. Daar hebt u recht op. Dat wij uw steun - en leden - broodnodig hebben zal u duidelijk zijn. Rudy Reker, fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn Eindhoven
 
26-9-06 Redactie Lijst Pim Fortuyn