Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn


Rudy Reker
Fractievoorzitter


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid

  
Mari Nijs 
Commissielid

 Willie van Veen
Commissielid

  
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Blixembosch

  Brief van een bewoner in Blixembosch n.a.v. een bericht in het ED
Noot redactie Niet alle brieven uit Blixembosch - en dat zijn er vele - zijn geschikt voor publicatie, omdat daar de herkomst van afgeleid kan worden. Inmiddels- en door schade aan persoonlijke bezittingen wijs geworden, zijn de bewoners daar heel voorzichtig mee. Maar het is en blijft belachelijk dat inwoners van Eindhoven anno 2009 - en neem van mij aan dat dit niet alleen in Blixembosch is - deze jongelui niet durven aanspreken op hun gedrag. Maar ook de politiek en de politie grijpen niet adequaat in. Inderdaad... en nu?


Nu het korte schrijven 
 
Dat de ouders van de jeugd in de wijk Blixembosch, en welke jeugd ernstige overlast veroorzaakt, dat deze ouders niet meewerken om dit probleem aan te pakken is voldoende bekend. Niet alleen het college van B en W is daarover teleurgesteld, maar ook alle wijkbewoners. Ons Ouvertureplein is bedoelt voor voetgangers en fietsen is toegestaan. Maar helaas is ook het scootergeweld op dit plein niet van de lucht, en dat is nu juist wat ons als bewoners, winkeliers en het winkelend publiek het meest irriteerd. In uw artikel over overlast in Blixembosch staat te lezen dat brommers en scooters op basis van de bestaande regelgeving niet bekeurd of in beslaggenomen kunnen worden vanwege veroorzaken van geluidsoverlast. Maar dat het verboden is om met deze machines over het plein te scheuren wordt niet vermeld. En dit is het enige handvat dat we hebben om te bekeuren en eventueel in beslag te nemen. De LPF wordt door het college uitgenodigd met werkbare suggesties te komen om de overlast aan te pakken. Nou beste mensen, wij bewoners hebben er wel een paar, maar waar moeten we ze kwijt zodat er adequaat op wordt gereageerd? 7 oktober 2009 De personalia van de inzender is bij de redactie bekend