Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn


Rudy Reker
Fractievoorzitter


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid

  
Mari Nijs 
Commissielid

 Willie van Veen
Commissielid

  
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Ere wie ere toekomt en dat is de LPF fractie

Op 13 maart j.l. ontving onze lijsttrekker een mailtje van een bewoner uit de Eindhovense wijk Blixembosch. Op zich is dat niets bijzonders omdat er zeker in verkiezingstijd, vele tientallen berichten en telefoontjes per dag meer dan normaal bij onze fractie binnenkomen.

Maar omdat met name de PvdA in verschillende verkiezingsdebatten de oplossing in Blixembosch naar de PvdA toetrok, nadat dezelfde PvdA als grootste fractie in het toenmalige college de bewoners en ondernemers in deze wijk meer dan 7 jaar heeft laten barsten (sorry voor dit woord) wil de redactie u deze mail niet onthouden.
De naam en het mailadres zijn om privacy redenen geanonimiseerd, maar wel bij de redactie bekend.   

Van: xxxxxxxxxx [xxxxxx@gmail.com]Verzonden: donderdag 13 maart 2014 15:29
Aan: Rudy Reker
Onderwerp: Onderwerp verkiezingen.

Het was nog niet zo gemakkelijk je e-mail-adres te vinden. Ik heb geprobeerd via www.lijstpimfortuyn.nl, maar dat gaf geen succes. Op den duur eindhoven rudyreker, gaf meer succes.Afgelopen weekend heb ik met buurtgenoten uit de Generalenbuurt en Blixembosch ehv een discussie gevoerd over wie er na werkelijk iets heeft gedaan voor Blixembosch, iets wat echt hout sneed.

Welnu ik geloof dat ik met recht en rede mag zeggen, dat je de enige was uit de politiek die de motor was om de overlast van jeugdigen en vandalen terug te dringen. Daarom mijn stem heb je en ik hoop meerderen uit Blixembosch. Buit dat eens wat uit, je uit je toch gemakkelijk genoeg!
 
Veel succes met je werk en politiek wens ik je succes. xxxxxxxxxxxxxxxx 
Ouverture .......... Ehv