Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Actuele Motie: Regenboogzebrapad


Actuele Motie: Regenboogzebrapad      

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Eindhoven, heeft de eer de volgende actuele motie aan te bieden.

Overwegende dat;
- Er enkele dagen geleden een verschrikkelijke aanslag is gepleegd in Orlando gericht tegen de LHBT gemeenschap;
- De emancipatie van de LHBT-gemeenschap mondiaal nog erg onder druk staat;
- De gemeente Eindhoven een voorbeeldfunctie heeft t.b.v. de emancipatie van de LHBT gemeenschap;
- Het regenboogzebrapad een wereldwijd initiatief is om de emancipatie van de LHBT gemeenschap kracht bij te zetten;
- Soortgelijke regenboogzebrapaden ondertussen in binnen en buitenland zijn gerealiseerd en Eindhoven niet kan achterblijven;

Van mening zijnde dat;
- Het regenboogzebrapad het signaal uitstraalt dat de LHBT gemeenschap van harte welkom is in Eindhoven en past bij de andere reeds aanwezige initiatieven ten bate van de LHBT gemeenschap;
- Eindhoven als vijfde stad van Nederland juist nu een ondubbelzinnig signaal moet afgeven om de acceptatie van de LHBT gemeenschap te bevorderen;

Stelt de raad voor te besluiten het college op te roepen;
- Om de mogelijkheden te onderzoeken om nog dit jaar een regenboogzebrapad te creëren;

Eindhoven, 21 juni 2016

Het lid van de raad;

Rudy Reker (Lijst Pim Fortuyn), voorsteller

_________________________________________________________________________

Deze motie is aangenomen in de vergadering van 21 juni 2016                                verworpen

………………………………………….., griffier

 

 

Toelichting

Indien de raad deze motie voldoende ondersteunt, zou het een goede suggestie zijn om hiervoor de oversteekplaatsen te gebruiken op de Vestdijk, tussen Nieuwstraat en Dommelstraat en de onlangs aangelegde oversteekplaats op de Wal tussen de Hooghuisstraat en de Bergen. En als laatste tussen de Vrijstraat en de Kleine Berg.

Eindhoven Dichtbij Eindhoven kan niet achterblijven en de LPF wil een regenboogpad

Studio040 14/06 LPF wil na schietpartij in Orlando een regenboogpad

ED 20/06 Raadsleden willen een regenboogpad in Eindhoven

Omr.Brab. 20/6 Krijgt Eindhoven ook een regenboogzebrapad

ED 21/6 Kritiek op regenboogzebrapad in Eindhoven

ED 24/6 Opinie. Ook symboolpolitiek kan waardevol zijn

Studio 040 28/06 Regenboogfontein in Eindhoven

Een Vandaag 05/08 'Homo's ervaren meer negatief gedrag'

Laat reactieformulier zien