Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Wie zijn wij en...wat willen
 wij in Eindhoven

(Lees verder...)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter

Lilian Reker
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster
Commissielid

Tjerk Langman
Tjerk Langman
Commissielid

Mari Nijs
Mari Nijs
Commissielid


Dennis Klein
Jonge Fortuynisten
_______________

Kandidaten 21 maart 2018


1. Rudy Reker2. Tjerk Langman3. Petra Strijbos4. Mari Nijs5. Joyce Kilwinger6. Dennis Klein7. Tiny Oosterbosch8. Roy Wijgerse9. Lilian Reker-Wiebers10. Daniëlle Vlemmix11. Fred Salari12. Charles Stroek13. Maréchal Desmet14. Alex Versteegh15. Jos Kouwenberg16. Mr. Paul Verhaegh

Actuele Motie: Regenboogzebrapad


Actuele Motie: Regenboogzebrapad      

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Eindhoven, heeft de eer de volgende actuele motie aan te bieden.

Overwegende dat;
- Er enkele dagen geleden een verschrikkelijke aanslag is gepleegd in Orlando gericht tegen de LHBT gemeenschap;
- De emancipatie van de LHBT-gemeenschap mondiaal nog erg onder druk staat;
- De gemeente Eindhoven een voorbeeldfunctie heeft t.b.v. de emancipatie van de LHBT gemeenschap;
- Het regenboogzebrapad een wereldwijd initiatief is om de emancipatie van de LHBT gemeenschap kracht bij te zetten;
- Soortgelijke regenboogzebrapaden ondertussen in binnen en buitenland zijn gerealiseerd en Eindhoven niet kan achterblijven;

Van mening zijnde dat;
- Het regenboogzebrapad het signaal uitstraalt dat de LHBT gemeenschap van harte welkom is in Eindhoven en past bij de andere reeds aanwezige initiatieven ten bate van de LHBT gemeenschap;
- Eindhoven als vijfde stad van Nederland juist nu een ondubbelzinnig signaal moet afgeven om de acceptatie van de LHBT gemeenschap te bevorderen;

Stelt de raad voor te besluiten het college op te roepen;
- Om de mogelijkheden te onderzoeken om nog dit jaar een regenboogzebrapad te creëren;

Eindhoven, 21 juni 2016

Het lid van de raad;

Rudy Reker (Lijst Pim Fortuyn), voorsteller

_________________________________________________________________________

Deze motie is aangenomen in de vergadering van 21 juni 2016                                verworpen

………………………………………….., griffier

 

 

Toelichting

Indien de raad deze motie voldoende ondersteunt, zou het een goede suggestie zijn om hiervoor de oversteekplaatsen te gebruiken op de Vestdijk, tussen Nieuwstraat en Dommelstraat en de onlangs aangelegde oversteekplaats op de Wal tussen de Hooghuisstraat en de Bergen. En als laatste tussen de Vrijstraat en de Kleine Berg.

Eindhoven Dichtbij Eindhoven kan niet achterblijven en de LPF wil een regenboogpad

Studio040 14/06 LPF wil na schietpartij in Orlando een regenboogpad

ED 20/06 Raadsleden willen een regenboogpad in Eindhoven

Omr.Brab. 20/6 Krijgt Eindhoven ook een regenboogzebrapad

ED 21/6 Kritiek op regenboogzebrapad in Eindhoven

ED 24/6 Opinie. Ook symboolpolitiek kan waardevol zijn

Studio 040 28/06 Regenboogfontein in Eindhoven

Een Vandaag 05/08 'Homo's ervaren meer negatief gedrag'

Laat reactieformulier zien