Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Actuele Motie: Gebarentolk

 

De ondergetekende heeft de eer de volgende actuele motie aan te bieden

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Eindhoven;

Constaterende dat:

- Er in Nederland circa 1,3 miljoen mensen zijn die een gehoorverlies hebben.
- Zo’n 10 tot 13 duizend van deze mensen zwaar slechthorend of zelfs doof zijn.
- Er zo’n 30.000 gebarentaalvaardige doven zijn.
- Er ruim 500 gebarentolken zijn.
- Doven en slechthorenden ernstig belemmerd worden in hun communicatie met bv. de gemeente.
- In de gemeente Utrecht sinds kort via de website een live-video verbinding kan worden gestart met een gebarentolk.
- Er onlangs een initiatiefvoorstel is ingediend in de Tweede Kamer om de Nederlandse Gebarentaal (NGT) als officiële taal te erkennen.

Van mening zijnde dat:

- De gemeente Eindhoven voor iedereen toegankelijk moet zijn, dus ook voor doven en slechthorenden.

- De communicatiemiddelen van de gemeente moeten worden geoptimaliseerd om de toegankelijkheid voor deze mensen te waarborgen.
- De huidige chatfunctie van de gemeente ontoereikend is.
- Doven en slechthorenden via de website van de gemeente Eindhoven een live-video verbinding zouden moeten kunnen starten met een gebarentolk die hun vragen kan beantwoorden of afspraken kan maken.
- Dit ervoor zorgt dat alle Eindhovenaren, dus ook doven en slechthorenden, kunnen meedoen in onze stad.

Stelt de raad voor het college te verzoeken:

1. Binnen afzienbare tijd een proef te starten met een gebarentolk die middels een live-video verbinding kan worden geraadpleegd.
2. Alle filmpjes die de gemeente op hun website of op social media plaatst te voorzien van ondertiteling.
3. Daarvoor middelen te zoeken binnen de eigen organisatie.

Eindhoven 1 oktober 2019

Het lid van de raad
Tjerk Langman (Lijst Pim Fortuyn), voorsteller

———————————————————————————————————————————

Deze actuele motie is door de wethouder omarmd, zodat deze niet in stemming werd gebracht. 

1 oktober 2019
  

Laat reactieformulier zien