Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Verbod recreatief gebruik van lachgas

Foto: Omroep brabant

Vrij Motie: Een verbod op het recreatief gebruik van lachgas

De ondergetekende heeft de eer de volgende motie aan te bieden

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Eindhoven;

Constaterende dat:

- Er een grote toename is van ernstige gezondheidsproblemen bij het gebruik van lachgas zoals schade aan het zenuwstelsel (dwarsleasies), longembolieën, hartinfarcten en andere vaatafsluitingen.

- Zware operaties nodig zijn om de schade (indien mogelijk) te herstellen.

- Artsen daarom nu de noodklok luiden.

Artsen slaan alarm over lachgas: zware hartinfarcten onder twintigers | Het Parool 

- Het gebruik van lachgas op straat ook veel overlast veroorzaakt..

- Lachgas voornamelijk wordt gebruikt door jongeren waardoor hun jonge levens worden verwoest - De politie en BOA’s de overlast door lachgasgebruik nu lastig kunnen handhaven door het gebrek aan regelgeving.

Van mening zijnde dat:

- De schadelijke effecten van het gebruik van lachgas nog steeds onvoldoende wordt onderkend.

- Ruim de helft van de Nederlandse gemeenten op verschillende manieren al een lachgasverbod heeft ingesteld.

Helft gemeenten wacht niet op kabinet en voert zelf lachgasverbod in | NOS

- Een landelijk lachgasverbod nog (te) lang op zich laat wachten.

Landelijk verbod op gebruik lachgas laat nog zeker een jaar op zich wachten | NU - Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

Stelt de raad voor het college te verzoeken:

De APV nog voor de zomer aan te passen en een verbod op het recreatief gebruik van lachgas in te stellen in onze stad.

 

Eindhoven 6 april 2021

De leden van de raad

Tjerk Langman (Lijst Pim Fortuyn), voorsteller

Remco van Dooren (CDA) voorsteller 

Henri de Leeuw (H.A.G. de Leeuw), voorsteller

Ruud van Acquoij (50PLUS), voorsteller

Wil van Haalen (PvdA), voorsteller 

 

Eindhovens Dagblad 07/04/2021 https://www.ed.nl/eindhoven/geduld-is-op-in-eindhoven-stad-voert-zelf-lachgasverbod-in-br~a968642c/

Studio 040 07/04/2021 https://studio040.nl/nieuws/artikel/eindhoven-wil-lachgas-verbieden 

Omroep Brabant 07/04/2021 https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3370634/eindhoven-wil-lachgas-verbieden