Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Motie: Eindhovense sociale minima gratis met de bus


Raadsvergadering met o.a. het afschaffen van gratis OV   20 november 2012

  De ondergetekende heeft de eer de volgende motie aan te bieden.

De ondergetekende, lid van de raad van de Gemeente Eindhoven;

Gezien het raadsvoorstel Alternatieven Gratis met de bus voor 12- en 65+ (raadsnummer 12R5029);

  Overwegende dat;

 -          Het alternatief van een ov-chipkaart, als verwoord in het raadsvoorstel, onvoldoende tegemoet komt aan de noodzakelijke behoeften van veel ouderen in onze stad.

-          Het nagekomen alternatief om minimaal 13.000 Eindhovense 65-plussers op voorhand een jaarkaart van € 50,00 te laten kopen niet haalbaar is gebleken.

-          Na 1 januari 2013 veel 65-plussers in onze stad niet meer kunnen meedoen, omdat zij het zich financieel niet kunnen permitteren een ov-jaarkaart en een kortingskaart te kopen.

-          Er ook in andere leeftijdsgroepen Eindhovense burgers zijn, die het zich niet financieel kunnen permitteren om van dit alternatief of normaal ov  gebruik te maken.     

-          Er nu ook van de huidige regeling gebruik is gemaakt door mensen buiten de Gemeente Eindhoven, zonder dat daar een financiële bijdrage tegenover stond van hun gemeente.

-          Het huidige project met gratis openbaar vervoer voor 65-plussers en 12-minners meer dan geslaagd genoemd mag worden

Van mening zijnde dat;

-          Deze gemeenteraad bereid moet zijn de sociale minima in Eindhoven gratis busvervoer aan te bieden zodat zij mobiel kunnen blijven, niet in een sociaal isolement belanden waardoor zij hun kansen om maatschappelijk mee te doen en/of een baan te vinden kunnen vergroten.   

Stelt de raad voor te besluiten het college op te roepen;

  1. Een inventarisatie te maken hoeveel personen er in onze stad van of onder het sociale minimum moeten rondkomen.
  2. Het college op basis hiervan met vervoersbedrijf Hermes moet gaan overleggen om tot een regeling te komen teneinde de sociale minima in onze stad gratis busvervoer aan te bieden.
  3. Binnen de begroting een financiële dekking te zoeken en dat aan de raad met een raadsvoorstel voor te leggen.
  4. Tot aan de besluitvorming van dit nieuwe raadsvoorstel de huidige regeling in overleg met Hermes door te laten lopen.

Eindhoven,  20 november 2012

Het lid van de raad,

R. Reker (Lijst Pim Fortuyn), voorsteller

C. Stroek (Lijst Pim Fortuyn), voorsteller

___________________________________________________________________________

Deze motie is aangenomen   in de vergadering van 20 november 2012
                    verworpen

 ………………………………………….., griffier

Laat reactieformulier zien