Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Actuele motie: Franz Léharplein

 

Toelichting Actuele motie Franz Léharplein

18 december 2012
Door het aantal snel opeenvolgende misdrijven heeft onze fractie in de raadsvergadering van 18 december gemeend een actuele motie in te dienen en daarin gevraagd om echte maatregelen om zodoende per direct de rust en veiligheid te normaliseren. Echter burgemeester Rob van Gijzel vindt dat de bewoners en ondernemers van het Franz Leharplein overdrijven. Negen misdrijven in elf dagen worden door hem klaarblijkelijk als normaal gezien. Maar goed, Eindhoven is voor het zoveelste jaar in de top (zesde plaats) te vinden van de meest onveilige steden van Nederland en als eerste geëindigd als de meest onveilige stad van onze provincie Noord-Brabant.

Hierna het betoog voorafgaande aan het indienen van de actuele motie. Voor de zoveelste keer laat het college van B&W en de gemeenteraadsleden de bewoners in hun hemdje staan. Onvoorstelbaar!

 Eindhovens Dagblad 6 februari 2013

Voorzitter, dank u wel

Toen ik een aantal jaren geleden naar Aalst wilde rijden had ik 2 mogelijkheden. Of via de Aalsterweg of via de Hoogstraat. Dat wil zeggen bij ‘Bal van Gennep’ op de Hoogstraat linksaf de Bennekelstraat in en over het smalle bruggetje bij de Genneper watermolen zo kwam ik in Aalst uit. Voorzitter, u zult deze situatie ongetwijfeld nog wel herkennen.

In de zestiger jaren heeft ‘Bal van Gennep’ deze locatie, waar nu Blokker op het Franz Leharplein is gevestigd verlaten en heeft de gemeente Eindhoven ten behoeve van een groot woongebied, begrenst door de Gender en de Dommel het winkelcentra Franz Leharplein gebouwd met een wijk-verzorgend karakter. Het winkelcentrum herbergde ‘n groenteboer, ‘n bakker, ’n melkboer, ’n slager, ’n kruidenier, ’n café en ook nog één of meerdere banken. Het Franz Leharplein was een feit en Gestel was daar trots op. Gestel kon toen ook trots zijn op het Franz Leharplein. Jarenlang is het goed gegaan. Ondernemers hebben veel geld geïnvesteerd, konden de kost verdienen en de wijkbewoners deden daar naar volle tevredenheid in een veilige omgeving hun dagelijkse boodschappen.

Een aantal jaren geleden, waarbij ik zelf denk tussen de 10 en 20 jaar begon het Franz Leharplein een ander karakter te krijgen. Zwervers, junks en alcoholisten namen langzamerhand bezit van het plein en niet te vergeten ook van de omliggende straten tot in het natuurgebied de Genneper Parken toe. Dit alles ging gepaard met vervuiling, winkeldiefstallen, inbraken, bedreigingen, overvallen waarbij lichamelijk geweld niet wordt geschuwd en een onveilig gevoel bij het winkelende publiek. En niet in de laatste plaats de mensen die daar werken. Maar ook de bewoners voelen zich niet altijd veilig in hun eigen Krachtwijk of ‘Vogelaarwijk’ zoals dit gebied inmiddels de geschiedenis in zal gaan.

In deze lange periode keek de gemeente Eindhoven er na, maar zag niets verontrustends, althans zo lees ik het in de stukken en dus kan ik het ook zo stellen. De Gemeente Eindhoven wilde te lang niets zien, met uiteindelijk als resultaat dat de Lijst Pim Fortuyn vandaag een actuele motie indient om nu eens drastische in te grijpen en letterlijk het plein en omgeving schoon te vegen en laten wij daarbij niet schromen om de randen van de wet op te zoeken om dit doel te bereiken. De ondernemers en bewoners mogen niet langer meer voor de gek worden gehouden. Het is tijd, nee VZ, het is de hoogste tijd om in te grijpen.

Voorzitter
Ik heb de misdaadkaart geraadpleegd van het postcode gebied Franz Leharplein en kom tot de volgende verontrustende cijfers.

-          Dit jaar al 9 misdaden van het type ‘Overval en beroving’ van de 44 gevallen sinds 2005

-          Dit jaar alleen al 31 misdaden als ik de overige excessen bij elkaar optel

-          En tot slot vanaf oktober 2005 het schrikbarend aantal van 325 misdaden in- en rondom het Franz Leharplein.  

Voorzitter, dan heb ik het alleen over geregistreerde misdaden.

Ik zal de voorvallen van de laatste 11 dagen even opsommen. Telt u mee?

-          Eén trottoir tegel door de etalageruit van de shoarmazaak en de kassa is daarbij meegenomen

-          Drie pogingen tot inbraak bij winkels op het plein, maar behalve beschadigingen zijn zij niet binnen geweest.

-          Drie winkeldiestallen waarvan één poging tot diefstal bij de AH

-          Vorige week een bejaarde man van 81 jaar beroofd bij de pin automaat

-          En vanmorgen nog een 37 jarige dame, ook bij de pin automaat op het Franz Leharplein overvallen en daarbij is haar PIN-pas afgenomen. Nadere details ontbreken mij nog.

Als wij nu vandaag niet besluiten om in te grijpen, is het wachten op het volgende slachtoffer en het zou zomaar anders kunnen aflopen. Dat mogen wij, als gemeenteraad van Eindhoven niet laten gebeuren! In het jaarverslag van 2008 schrijft de Eindhovense politie al dat het Franz Leharplein last heeft van zwervers, verslaafden en …… MOE-landers. Dus dat toont al duidelijk aan dat de overlast niet van gisteren is.

Erger nog, juist vandaag kwam het bericht binnen dat Eindhoven de onveiligste stad is in onze provincie en landelijk staat onze stad op de zesde plaats. Al met al geen reden voor een feestje, maar wel voor actie, voor daden die het gewenste effect tot stand brengt.

Voorzitter
Wij hebben deze actuele motie ingediend omdat onze fractie, samen met de ondernemers en bewoners ons ernstig zorgen maken over de alsmaar voortdurende onveiligheid op- en rond het Franz Leharplein alsook de wijk in dat deel van Gestel. 

Toch vind ik het bedroevend te moeten constateren dat, tot op de dag van vandaag meerdere Eindhovense colleges, gemeenteraden, hulpinstanties, de politie en alle ambtenaren van de gemeente Eindhoven geen duurzame oplossing hebben kunnen bedenken. Laat staan op het Franz Leharplein de broodnodige rust te brengen en de noodzakelijke veiligheid te garanderen.

Dan nu de actuele motie:

Stelt de raad voor te besluiten het college op te roepen;

-          Om m.i.v. morgen 19 december 2012  adequaat toezicht en handhaving op het Franz Leharplein en omgeving in te stellen en dit tijdens de openingstijden van de winkels en tot enkele uren na de sluiting van de winkels. Dit door eventueel een externe organisatie in te huren en dit te bekostigen uit de Vogelaargelden.

-          De overlast gevende veelal psychisch gestoorde junks, alcoholverslaafden en andere criminelen te arresteren en tijdens of na hun straf verplicht te laten afkicken.

Voorzitter tot slot
De leden van deze gemeenteraad zijn gekozen door de burgers van deze stad. Dat wekt verwachtingen. Met andere woorden; Als de politieke partijen en leden van deze gemeenteraad de ondernemers, de gebruikers en bezoekers van het Franz Leharplein, maar ook de burgers tussen Gender en Dommel serieus nemen, kunnen zij vandaag niet anders doen dan deze actuele motie in positieve zin steunen.

Voorzitter,

Genoeg is genoeg!

De mensen zijn het zat!

Rudy Reker, Lijst Pim Fortuyn

 

 

 

Laat reactieformulier zien