Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Actuele motie géén tweede Turkse feestzaal

Raadsvergadering 9 april 2013
Toelichting bij de Actuele motie
De ontheffing van het bestemmingsplan, evenals een ontheffing van de parkeernorm op het industrieterrein de Tempel om daar een tweede feestzaal mogelijk te maken, is voor de omwonenden een betere pil. Temeer omdat bij het college bekend moest zijn, dat een aantal bewoners, maar ook meerdere ondernemers al enkele jaren overlast ondervinden van de huidige feestzaal Nazar. Danscentrum Nazar ligt op een steenworp afstand van de nieuwe beoogde locatie. Beide feestzalen kunnen samen ca. 1.800 feestgangers opvangen, die nagenoeg allemaal met een auto daar naar toe komen.

De bewoners zijn dan ook terecht van mening dat de omstreden ontheffingen op een ondemocratische wijze zijn genomen, dus zonder de direct betrokkenden vooraf in te lichten. Nee, de bewoners werden door de eigenaar van de skatehal pas 3 weken na het collegebesluit hierover in kennis gesteld. Namens de gemeente Eindhoven was daar niemand aanwezig. De politie, bij monde van de buurtbrigadier heeft tegen meerdere buurtbewoners gezegd een negatief advies over een tweede feestzaal te hebben afgegeven. Zij schrijft op 3 april in een mail naar een buurtbewoner dat de door de politie opgestelde ‘brief’ wel is meegenomen in de gemeentelijke procedure. De wijkcoordinator heeft tegen mij persoonlijk gezegd, dat ook hij een negatief advies over deze tweede feestzaal heeft afgegeven. De wijkcoordinator vertelde mij ook, iets wat ik al wist van de voorzitter van het leefbaarheidsteam de Tempel, dat ook de politie een negatief heeft afgegeven. Dus van beide instanties een negatief advies. Dus mogen de buurtbewoners redelijkerwijs veronderstellen dat een tweede feestzaal niet doorgaat. Voorzitter

Nadat de wethouder mij in de commissievergadering van 2 april had verteld dat er juist géén negatieve adviezen waren afgegeven, en maar 1 of 2 klachten van overlast waren, wat ook bewijsbaar onjuist blijkt te zijn, heb ik aan het college gevraagd om deze uitgebrachte adviezen in te zien. Daar wordt door het college vanaf gisterenmorgen vroeg, zeer moeilijk over gedaan en uiteindelijk hoorde ik vanmiddag pas, via de telefoon van een ambtenaar dat er inzake deze case geen brieven, notities of belangrijke mailtjes zijn en ook geen gespreksverslagen zijn gemaakt. Heel verwonderlijk en eerlijk gezegd, op mijn leeftijd geloof ik dat niet meer. Zoiets bespreek je niet voor de koffieautomaat. Maar voorzitter ....... tegen half zes vanmiddag belde de politie, zijnde de afdelingschef van de buurtbrigadier mij op en hij vertelde dat de zojuist genoemde ‘brief een e-mail’ moet zijn, waarin de politie schrijft dat zij de zorgen van de buurtbewoners deelt. Dus ondanks de vele ontkenningen van de eerder genoemde ambtenaren is er wel degelijk een schriftelijk advies in de vorm van een mailbericht. Alleen dit gegeven, de onjuiste informatie naar de raad, is heel zorgwekkend. Dat ondermijnt de democratie. Wat eveneens vreemd is, dat ik zowel de betreffende buurtbrigadier als de wijkcoordinator niet meer krijg te spreken. In het eerste geval wordt ik door de buurtbrigadier via de centrale doorverwezen naar haar baas die mij dus aan het eind van de middag heeft teruggebeld. En het andere geval wordt ik vanaf vorige week woensdag door de wijkcoordinator niet teruggebeld. Ondanks een mail van mijn kant en meerdere telefoontjes en gisteren nog een achtergelaten boodschap bij een vriendelijke secretaresse. Ik denk hier het mijne van en ik ben niet de enige in deze raad die zo denkt. Voorzitter

Vandaag hebben wij, naar aanleiding van de commissievergadering van 2 april op de valreep een nadere toelichting gekregen. Ook hierin staat een weer onjuiste bewering. U schrijft in de eerste alinea op pag. 2 dat de wijkcoordinator in het eerste contact wat ik persoonlijk met de wijkcoordinator had ‘hij het collegestandpunt heeft toegelicht. Nee voorzitter, ik ben niet gek, de wijkcoördinator vertelde mij heel duidelijk dat hij met redenen omkleed een negatief advies aan zijn meerdere c.q. aan het college heeft gegeven. Wie houdt nu wie voor de gek? Om hierin duidelijkheid te krijgen in dit welles nietes verhaal heb ik hier een actuele motie:  ... stellen de raad voor te besluiten het college op te roepen;

  1. De lopende bezwaarprocedure zorgvuldig en zo spoedig mogelijk af te ronden en de ingediende bezwaarschriften binnen die procedure serieus te nemen;
  2. De gemeenteraad actief te informeren over de beslissing op bezwaar;
  3. Een motivatie te geven waarin wordt ingegaan op de in de motie verwoorde elementen.

Deze motie wordt mee ingediend door: Samen Eindhoven, Ouderen Appél Eindhoven, Trots en Fractie Petra Sodenkamp

Laat reactieformulier zien