Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Weer slachtofferrol Hafid Bouteibi (PvdA) bij vermeende moslimdiscriminatie

     minaret moskee

Eindhoven, 24 februari 2015

Op de hier onderstaande motie van de Eindhovense PvdA en BBL heeft de fractie van de Lijst Pim Fortuyn als volgt gereageerd.

24/2 Eindhovens Dagblad 

25/2 Studio 040


Moslimdiscriminatie

Voorzitter,

Elke vorm van discriminatie zullen wij als Lijst Pim Fortuyn afwijzen. Als er mensen zijn die menen zich gediscrimineerd te voelen kunnen zij op dit moment al terecht bij antidiscriminatiebureaus en bij de politie.

Maar om nu via deze actuele motie expliciet moslimdiscriminatie in het onderwijs op scholen onder de aandacht te brengen, terwijl er in deze wereld door mensen met een islamietische achtergrond de meest verschrikkelijke misdrijven tegen de mensheid worden voltrokken, gaat onze fractie te ver.

Beter is dat de moslimgemeenschap de hand in eigen boezem steekt en zelf – als het even kan wereldwijd – tegen deze misdrijven luid en duidelijk gaat protesteren. Dat is ons inziens de beste maar ook de enige remedie om deze vermeende moslimdiscriminatie aan te pakken.

Wij zullen deze motie dan ook niet steunen.

Rudy Reker, Lijst Pim Fortuyn


Motie - Moslimdiscriminatie  -  AcM2
De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Eindhoven, heeft de eer de volgende actuele motie aan te bieden. Constaterende dat
 - de Anne Frank stichting en FORUM onderzoek hebben gedaan naar moslimdiscriminatie in het voortgezet onderwijs,
 - uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de docenten (61%) het afgelopen jaar ervan getuige is geweest dat leerlingen grievende opmerkingen maakten over moslims of zich fysiek uitten tegen moslims. Overwegende dat
 - moslimdiscriminatie vaker voorkomt dan antisemitisme (36%), maar minder vaak dan discriminatie van homoseksuelen (77%). Van mening zijnde dat
 - het thema moslimdiscriminatie onvoldoende aandacht krijgt in het onderwijs,
 - moslimdiscriminatie net als discriminatie van homoseksuelen en antisemitisme een maatschappelijk probleem is geworden. Het college op te roepen
- In samenwerking met schoolbesturen het voorkomen van moslimdiscriminatie op scholen concreet vorm te geven en de raad hierover te informeren. Eindhoven, 24 februari 2015 De leden van de raad,
Hafid Bouteibi (PvdA), voorsteller
Ernest Maas (BBL), voorsteller

Eindhovens Dagblad 26 februari 2015

ed - moslimdiscriminatie 001

Laat reactieformulier zien

Deel deze pagina