Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Opinie Eindhovens Dagblad

Leesbare tekst hieronder.

 OPINIE

De auteur van dit opinieartikel is Rudy Reker, fractievoorzitter van Lijst Pim Fortuyn in Eindhoven.

De grote financiële tekorten van de gemeente Eindhoven komen allesbehalve uit de lucht vallen, betoogt LPF-raadslid Rudy Reker. Voor het Eindhovens college, maar ook voor veel raadsleden in de gemeenteraad zijn de (concept) jaarstukken over 2016 een minder aangename verassing. Zo niet voor de Lijst Pim Fortuyn, omdat wij al bij de behandeling van de jaarstukken in 2006 dit financieel debacle hebben zien aankomen. Met de neus op de feiten gedrukt
Jaar in jaar uit heb ik namens de LPF samen met Dré Rennenberg van het Ouderen Appél de drie achtereenvolgende colleges met de neus op de feiten gedrukt. Zeg maar met de neus op de cijfertjes. Onvermoeid en elk jaar weer opnieuw als wij als raad de begrotingen en de jaarrekeningen moesten vaststellen. Meestal bleef het college angstvallig stil en ging men niet in op onze bijdrage. Het enige commentaar in 2015 vanuit het college was en ik citeer: 'Meneer Reker, de gemeente is geen bedrijf'. Deze uitspraak is overduidelijk in de jaarstukken over 2016 zichtbaar. Een wethouder erkende buiten deze raadszaal dat wij op deze weg door jaarlijks vele tientallen miljoenen euro's bij te lenen niet kunnen doorgaan. Maar ook hij heeft het gat in zijn hand niet kunnen dichten. Elk jaar begonnen de collegeleden bewust met een valse start door vele miljoenen aan nog te lenen euro's in de begroting te zetten om deze sluitend te krijgen. Dan kun je niet verwachten dat je in één collegeperiode de opgelopen achterstand kan inhalen. Maar een begroting is niet meer dan een leidraad in tegenstelling tot de jaarstukken waarin het financieel resultaat over dat boekjaar staat vermeld. Het rapportcijfer voor dat resultaat is al jaren zwaar onvoldoende. Jawel, meneer Reker, hoorde je dan als commentaar op mijn uitspraken, daar hebben wij voor gespaard. Nee, dat geld moet weer worden geleend en ondanks de lage rente zal het huidige rentebedrag van circa één miljoen euro per maand betaald moeten worden. Uit de pas gelopen
In 2008 zag ik dat de inhuur van derden over 2007 behoorlijk uit de pas was gelopen, terwijl in hetzelfde jaar het aantal medewerkers bij onze gemeente met ruim 100 fte's was toegenomen. Toen al zagen wij als Lijst Pim Fortuyn dat als de raad niet zou ingrijpen het structureel fout zou gaan. In juni 2008 heeft de LPF een motie ingediend om aan deze ongewenste situatie een einde te maken.
Op dezelfde dag in 2008 heeft de LPF ook een motie ingediend om het aantal ambtenaren drastisch te verminderen en daardoor de bureaucratie in te dammen en financiële ruimte in de begroting te scheppen. Behalve het Ouderen Appél kwam er van geen enkele andere partij steun. Er moest een wereldwijde economische crisis aan te pas komen om alsnog een forse reorganisatie in gang te zetten. Een reorganisatie die onvoldoende is geslaagd. In 2016 stonden meer ambtenaren en ingehuurde krachten op de loonlijst dan ooit daarvoor. Dan is het niet verwonderlijk dat de omvang van de organisatie en de hiermee gemoeide kosten gruwelijk uit de hand lopen. Dat constateer je bij WIJEindhoven, maar dat niet alleen. Wij verbazen ons keer op keer over zaken die wij tegenkomen. Inderdaad, de gemeente Eindhoven is geen bedrijf. Maar de optel- en aftreksommetjes zijn voor beide gelijk. Als je 4 miljoen euro van het rijk krijgt, op 1 januari van dit jaar aan liquide middelen 109 duizend euro hebt, je spaarvarken leeg is en je ook nog 650 miljoen euro bruto schuld hebt, is het onverantwoord om zes miljoen euro aan het Vestdijkproject uit te geven. Maar het college doet het toch. Zo kan ik nog meer voorbeelden noemen. Ons vertrouwen in dit college kwam te voet en ging te paard. Stuurloos dobbert dit college naar het einde van deze coalitieperiode in de hoop niet nog meer averij op te lopen. Nog acht maanden voordat wij opnieuw naar de stembus mogen gaan. Daarom kan 21 maart 2018 wat de Lijst Pim Fortuyn betreft niet vlug genoeg komen. Rudy Reker is fractievoorzitter van Lijst Pim Fortuyn in Eindhoven.

 

11/8/17 Eindhovens Dagblad 

Laat reactieformulier zien