Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Persmededeling

Persmededeling 22 februari 2008 De gemeenteraadsleden van de Lijst Pim Fortuyn, Rudy Reker uit Eindhoven, Anton Reebergen uit Duiven en Stichting Fractieondersteuning Lijst Pim Fortuyn Den Haag, hebben het kort geding, dat zij hadden aangespannen tegen het bestuur van de Politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn verloren.

Zij wilden – ondersteund door vele leden en oud-leden – via dit kort geding aantonen dat het bestuur met manipulaties ten onrechte een besluit had genomen om de landelijke politieke partij per 1 januari 2008 te beëindigen. Helaas moeten we constateren dat de motivatie van de rechtbank aangaande deze uitspraak in strijd is met de keiharde feiten. Het tussenvonnis van de rechtbank in Rotterdam was gezien de daar aangedragen bewijslast dan ook alleen maar bedoeld om tijd te rekken, om de zaak Pim Fortuyn voorgoed dicht te timmeren. Dit is de rechtbank echter niet gelukt, vandaar een zéér slecht gemotiveerde onderbouwing van haar redenering om de leden als eisers in het ongelijk te stellen. ‘’Na de bewust aangestuurde moord op Pim Fortuyn, moest ook zijn politieke partij en zijn gedachtegoed worden opgeruimd’’ aldus een diep teleurgestelde, doch niet aangeslagen Reker. Geen enkel rechtsgeldige opzegging aan de leden is er geschied. Hoewel het bestuur in het tussenvonnis van 2 november onder meer moest aantonen dat de leden wel rechtsgeldig hadden opgezegd, konden zij daarvan niet één bewijs aan de rechtbank tonen. Als we tenminste één blanco formulier niet meetellen. De rechter ging in haar eindvonnis dan ook geheel voorbij aan haar eigen eisen, zoals zijzelf in het tussenvonnis aan het bestuur had gevraagd. Het onmogelijke in deze rechtstaat is dan ook geschied. Ondermeer stelde de rechtbank in haar tussenvonnis: ‘’Immers, noch het niet op tijd betalen, noch het verhuizen zonder opgave van een nieuw adres leidt zonder meer, althans niet zonder opzegging, tot verlies van het lidmaatschap’’. De werkelijkheid ligt hier blijkbaar anders. Ook ontbraken argumenten van de rechtbank, van duidelijke aantoonbare en overlegde bewijzen dat een aantal betalende leden ten onrechte ontbraken op de door het bestuur gehanteerde ledenlijst. Zij hebben dan ook geen uitnodigingen ontvangen en derhalve ook geen stem kunnen uitbrengen. Uit de bewijsvoering was overduidelijk te zien dat de ledenlijst niet deugde. Alleen met manipulatie kan een ledenlijst zo tot stand komen. Toch heeft de rechter anders beslist en tot zover het laatste woord. Het is gebruikelijk in Nederland om je neer te leggen bij de uitspraak van de bevoegde rechter. Maar gezien de aangedragen feiten en duidelijke bewijslast die volkomen wordt genegeerd, wordt ons dat wel heel moeilijk gemaakt. Misschien wel te moeilijk. Meer informatie kunt u verkrijgen bij mr. M.C.J. de Schepper van Holla Poelman Van Leeuwen advocaten, tel 040 238 06 45 of bij Rudy Reker fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn Eindhoven, tel 040 2 484 111 of 0654 90 59 59 LIjst Pim Fortuyn 22 februari 2008

 

Laat reactieformulier zien