Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvragen: Zijn er in Eindhoven ook nep aangiftes tegen Geert Wilders gedaan?

 

UPDATE: Met antwoord van het college van B&W (26 april 2016)

Geacht college,

Op vrijdag 18 maart 2016 is de eerste openbare zitting in de strafzaak tegen de heer Geert  Wilders inzake zijn ‘minder, minder’ uitspraken, die zijn gedaan in het voorjaar van 2014. Het dagblad De Telegraaf heeft inzage gehad in deze aangiftes en uit getuigenverklaringen is gebleken dat een deel van deze aangiftes op frauduleuze wijze is verkregen. Ook andere dagbladen hebben hierover gepubliceerd.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/25376163/__Aangiften_Wilders_blijken_nep__.html  

Een breed georganiseerde poging om zo veel mogelijk aangiftes te verzamelen. Dat is het beeld dat naar voren is gekomen uit de getuigenverklaringen die in de aanloop naar het proces tegen Geert Wilders zijn afgelegd.

Aangevers tegen Wilders hadden vaak geen idee wat ze ondertekenden.

De aangiftes werden gedaan door voor een belangrijk deel onwetende, niet-Nederlands sprekende en soms zelfs analfabete oudere allochtonen. Ze hadden geen idee of een verkeerd idee waarvoor ze tekenden.

http://www.telegraaf.nl/premium/reportage/25374649/___Ik_dacht_dat_we_stemden___.html?lightbox=false

Dat brengt ons tot de volgende vragen:

1. Heeft het college kennis genomen van de inhoud van deze berichten in de media en van de verontwaardiging die in het land naar aanleiding hiervan is ontstaan? Zie hiervoor o.a. Twitter en Facebook.

2. Zijn er als gevolg van zijn uitspraken in het voorjaar van 2014 ook in Eindhoven aangiftes tegen de heer Wilders gedaan? Zo ja, hoeveel?

3. Kan het college aangeven of er ook in Eindhoven ‘nep aangiftes’ tegen de heer Wilders zijn gedaan doordat aangevers vaak geen idee hadden wat zij ondertekenden?

4. Als dit volgens het college niet het geval is, hoe komt u dan tot die conclusie?

5. Indien hierover geen zekerheid bestaat, is het college dan bereid hier onderzoek naar te (laten) doen? Zo nee, waarom niet?

Rudy Reker

Tjerk Langman

17/3 Studio 040

Mijn naam is Rob van Gijzel Haas

Foto: Omroep Brabant

Antwoord van burgemeester en wethouders

1. Heeft het college kennis genomen van de inhoud van deze berichten in de media en van de verontwaardiging die in het land naar aanleiding hiervan is ontstaan? Zie hiervoor o.a. Twitter en Facebook.

Ja, het college heeft de berichtgeving hierover meegekregen.

2. Zijn er als gevolg van zijn uitspraken in het voorjaar van 2014 ook in Eindhoven aangiftes tegen de heer Wilders gedaan? Zo ja, hoeveel?

Ja, we weten dat er ook in Eindhoven mensen aangifte hebben gedaan maar de politie doet geen uitspraken over het aantal vanwege de nu lopende strafzaak.

3. Kan het college aangeven of er ook in Eindhoven ‘nep aangiftes’ tegen de heer Wilders zijn gedaan doordat aangevers vaak geen idee hadden wat zij ondertekenden?

Wij kunnen niet zeggen of in Eindhoven sprake is van wat u ‘nep aangiftes’ noemt. Als de politie aangiftes opneemt, werkt zij onder gezag van de officier van justitie. Of een aangifte nep is of niet, is ook een strafrechtelijke vraag. Hier betreft het tenslotte een lopend strafproces waarin de strafrechter zal beslissen op het verzoek van de verdachte om onderzoek naar de aangiftes. Wij zullen dit dus niet laten onderzoeken omdat dat geen gemeentelijke taak is. 

4. Als dit volgens het college niet het geval is, hoe komt u dan tot die conclusie?

Zie het antwoord onder 3.

5. Indien hierover geen zekerheid bestaat, is het college dan bereid hier onderzoek naar te (laten) doen? Zo nee, waarom niet? 

Zie het antwoord onder 3.

  
Eindhoven, 26 april 2016 

 

Laat reactieformulier zien