Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvragen: Waarom een bouwvergunning voor een in opspraak geraakte moskee?

UPDATE: Met antwoord van het college

Eindhoven, 27 april 2016

Geacht college,

Vorige week presenteerde de AIVD het Jaarverslag 2015. Daarin lezen wij dat een deel van de salafisten een gevaar vormt voor de democratische rechtsorde. Ook maakt de AIVD zich zorgen over de antidemocratische, polariserende en onverdraagzame boodschap die door een aantal van hen verspreid wordt. Ook kan salafisme een voedingsbodem vormen voor radicalisering naar gewelddadig jihadi-salafisme.

Deze verontrustende boodschap uit het jaarverslag van de AIVD en in het licht van de recente terreuraanslagen in Parijs, Brussel en andere plaatsen in de wereld maakt dat het college in onze stad ten aanzien van het salafisme een ontmoedigingsbeleid moet gaan voeren. Gegeven de dubieuze voorgeschiedenis van de salafistische Al-Fourqaan moskee in onze stad en het feit dat onze burgemeester in december 2015 zeven radicale imams heeft verboden om in deze moskee te preken, gaat het college vreemd genoeg akkoord met een uitbreiding van de Al Fourqaan moskee.

Dat brengt ons tot de volgende vragen: 1. Is het college bekend met de waarschuwingen in het Jaarverslag 2015 van de AIVD? 2. Is bij het college bekend dat zij inmiddels een goedkeuring heeft gegeven tot uitbreiding van de bestaande bouw van deze salafistische moskee ondanks de dubieuze voorgeschiedenis? 3. Maakt het college zich niet ongerust over de financiering van de (ver)bouw omdat de oprichter van de Al Fourqaan moskee ook de Saoedische financier is van islamitische terreurorganisatie Al Qaida?   In de bouwplannen staat een studeerruimte voor 100 personen met rustruimtes en studio's. Ook wordt het sanitair fors uitgebreid.

4. Kan het college het met de LPF-fractie eens zijn dat uitbreiding van de salafistische Al Fourqaan moskee met op steenworp afstand de (komende) nieuwbouw van de islamitische basisschool Tarieq en binnenkort het tot appartementen verbouwde Summa college voor ‘statushouders’ een te grote druk legt op de wijk Kronenhoef? 5. Bestaat bij het college niet de vrees dat de Al Fourqaan moskee zich ontwikkelt tot een moskee internaat zoals er meerdere legaal dan wel illegaal in ons land zijn te vinden? 6. Is college bereid om de bouwvergunning in te trekken? Zo nee, waarom niet?

Rudy Reker, fractievoorzitter

Tjerk Langman, burgerraadslid

 

Jaarverlag 2015 AIVD  https://www.aivd.nl/publicaties/jaarverslagen/2016/04/21/jaarverslag-aivd-2015

23/09/15 Salafisme in Nederland

29/9 Eindhovens Dagblad

29/9 Studio 040

22/4 Elsevier (Afshin Ellian) 

Antwoord van burgemeester en wethouders

1. Is het college bekend met de waarschuwingen in het Jaarverslag 2015 van de AIVD?

Ja, wij zijn bekend met de inhoud van het jaarverslag 2015 van de AIVD. Gelet op de bevindingen van de AIVD zijn we er alert op dat elementen uit het salafistisch gedachtegoed een voedingsbodem kunnen vormen voor radicalisering naar gewelddadig jihadisme, zoals u de afgelopen maanden heeft gemerkt.

2. Is bij het college bekend dat zij inmiddels een goedkeuring heeft gegeven tot uitbreiding van de bestaande bouw van deze salafistische moskee ondanks de dubieuze voorgeschiedenis?

Ja, voor “Het verbouwen van een bijeenkomstgebouw” hebben wij een vergunning afgegeven.

3. Maakt het college zich niet ongerust over de financiering van de (ver)bouw omdat de oprichter van de Al Fourqaan moskee ook de Saoedische financier is van islamitische terreurorganisatie Al Qaida?

De Belastingdienst houdt zicht op internationale geldstromen. Er is op dit moment geen informatie voor ons die reden geeft tot zorg over de financiering van de moskee. In de bouwplannen staat een studeerruimte voor 100 personen met rustruimtes en studio's. Ook wordt het sanitair fors uitgebreid.

4. Kan het college het met de LPF-fractie eens zijn dat uitbreiding van de salafistische Al Fourqaan moskee met op steenworp afstand de (komende) nieuwbouw van de islamitische basisschool Tarieq en binnenkort het tot appartementen verbouwde Summa college voor ‘statushouders’ een te grote druk legt op de wijk Kronenhoef?

We hebben op dit moment geen signalen dat de nieuwbouw van het SPIL-centrum, de verbouwing van het Summacollege naar flexwoningen en het verbouwen van de Al Fourqaan moskee een druk op de wijk leggen.

5. Bestaat bij het college niet de vrees dat de Al Fourqaan moskee zich ontwikkelt tot een moskee internaat zoals er meerdere legaal dan wel illegaal in ons land zijn te vinden?

Er is vergunning afgegeven voor “Het verbouwen van een bijeenkomstgebouw” en er is dus geen vergunning ten behoeve van een woonfunctie. In een geval van vermeend illegaal gebruik van een gebouw kan daar door de gemeente op worden toegezien.

6. Is college bereid om de bouwvergunning in te trekken? Zo nee, waarom niet?

Nee, we hebben hiertoe geen aanleiding.

Eindhoven, 17 mei 2016

De zuivere leer volgens Abdullah al Hussaini

EINDHOVEN, Donderdag 24 april,

Door LEO DE BOER

Op 25 september 1989 stapte een jonge en rijke Saoediėr binnen bij de Eindhovense notaris Pigmans om de stichting Al Waqf al-Islami op te richten. Zijn naam: Abdullah Osman Abdulrahman Al Hussaini. Onlangs stuitte de politie in Sarejevo op precies diezelfde naam toen ze de kantoren doorzocht van de Saoedische stichting Benevolence International Foundation. De naam van Al Hussaini prijkte op een lijst met belangrijke geldschieters van Al Qaeda. En zo is Eindhoven weer verrassend gelinkt aan Al Qaeda en opnieuw valt daarbij de naam van het plaatselijke kantoor van de Saoedische stichting Al Waqf al-Islami, gevestigd op hetzelfde adres als de Al Fourqaan-moskee aan de Otterstraat.

Bij de oprichting in 1989 is overigens ook de dan 36-jarige Marokkaanse electromonteur Mohammed Bakiouli present. Die naam zal veel later op tragische wijze terugkeren: Ahmed Bakiouli, zijn zoon, zal op 13 januari 2002 sterven in Kashmir nadat hij samen met een vriend - volgens de stellige overtuiging van de AIVD - was geronseld voor de jihad. Overigens is Mohammed Bakiouli inmiddels geen bestuurslid meer van Al Waqf al-Islami. Jarenlang bleef het stil rond Al Waqf en Al Hussaini. Tot 11 september 2001. Na de verwoestende aanslagen in de Verenigde Staten legt bijvoorbeeld het Parijse consultancybureau JCB een buitengewone belangstelling aan de dag voor Abdullah Osman Abdulrahman Al Hussaini.

In opdracht van advocaten van de nabestaanden van de WTC-ramp, onderzoekt JCB de financiėle handel en wandel van Al Qaeda en daarbij duikt de naam van deze Saoedische zakenman vaak op. Intolerantie Al Hussaini is algemeen directeur van de in Riyad en Jeddah gevestigde 'charitatieve' stichting Al Waqf al-Islami die actief is van de Balkan tot Belgiė. De belangrijkste tak, zo stelt het Parijse consultancybureau JCB evenwel, is Nederland en daarvan is Al Hussaini dan ook de voorzitter. Over de bedoelingen van de stichting laat de Algemene Inlichtingen en Veligheidsdienst in een rapport van vorig jaar weinig twijfel bestaan. Al Waqf richt zich op de 'zuivere geloofsleer', schrijft de veiligheidsdienst. Daaronder verstaat de stichting 'het wahhabisme, dat zijn weerslag vindt in een zeer orthodox politiek-religieus wereldbeeld en dat van een duidelijke intolerantie getuigt jegens liberale moslims, joden en christenen'.

Al Hussaini is naast zijn zendingswerk voor Al Waqf oprichter en beherend venoot van Al Hussaini and Company. Een bedrijf met 260 werknemers dat zijn bankzaken laat regelen door de Al Bank Al Saudi Al Hollandi. Toeval of niet: het is dezelfde bank waarmee ook de Bin Laden Group, de familie van Osama Bin Laden, zaken deed. Al Bank Al Saudi Al Hollandi op haar beurt was de belangrijkste handelsrelatie van de al-Shamal Islamic Bank en deze bank was weer financier van Al Qaeda-operaties vanuit Soedan. Het zijn ingewikkelde vertakkingen die het Parijse consultancybureau hier blootlegt, misschien zelfs vergezocht. Wat in elk geval duidelijk wordt is dat Al Hussaini, onder meer via zijn eigen 'clan', invloedrijke contacten onderhoudt met het Saoedische zakenleven, via-via zelfs tot aan het Saoedische koningshuis toe.

Maar de invloed van de stichting in Nederland is sinds midden jaren negentig tanende, stelde de AIVD vorig jaar. 'Het feit dat Al Waqf al-Islami zich als Saoedische stichting onthoudt van kritiek op de diplomatieke relaties tussen het Saoedische koningshuis en het Westen, waaronder de VS, is hieraan in belangrijke mate debet.' Of dat klopt is de vraag. Onder de Eindhovense stichting Al Waqf al-Islami vallen in Zuidoost-Brabant twee moskeeėn: behalve de Eindhovense moskee aan de Otterstraat is dat de veel kleinere Helmondse Omar Ibn El Khatab Moskee. Volgens eigen opgave trekken ze rond de zeshonderd regelmatige bezoekers. Vorig jaar, na de beschuldiging dat de stichting invloed probeerde uit te oefenenen op het islamitisch basisonderwijs, heette het nog dat Al Waqf het blazoen van alle blaam wilde zuiveren. 'De stichting is geen extremistische instelling', stelde Al Waqf toen pertinent in een uitvoerige persverklaring. Na de voorlaatste onthulling - ditmaal van de Wall Street Journal - dat Al Waqf WTC-samenzweerders in Eindhoven ideologisch heeft geschoold, nam de stichting die moeite niet meer. Ze noemde de beschuldiging kortweg 'lachwekkend'.

bron: http://www.eindhovensdagblad.nl/regioportal/ED/0,2622,2544-Binnenland-Nieuws !Binnenland!__1563171_,00.html

 

 

 

Laat reactieformulier zien